Jak testujeme salátové směsi

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • mikrobiologický rozbor: 30 %
  • pesticidy: 25 %
  • senzorické hodnocení: 35 %
  • obal a deklarace: 10 %

Mikrobiologický rozbor

Zkouška zahrnovala určení počtu mikroorganismů pomocí normovaných kultivačních metod:

  • stanovení celkového počtu mikroorganismů vykultivovaných při 30 °C dle ČSN EN ISO 4833-1;
  • průkaz a stanovení počtu bakterií Escherichia coli dle ČSN ISO 16649-2;
  • průkaz a stanovení počtu bakterií Listeria monocytogenes dle ČSN EN ISO 11290-1;
  • průkaz a stanovení počtu bakterií rodu Salmonella dle ČSN EN ISO 6579-1.

Pesticidy

Při měření obsahu reziduí pesticidů jsme provedli pomocí plynové a kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí screening přítomnosti 700 různých pesticidních látek relevantních pro čerstvou zeleninu.

Senzorické hodnocení

Při senzorických zkouškách panel 12 odborných hodnotitelů sledoval u salátových směsí, rukoly i polníčku parametry vzhledu, čistoty, čerstvosti, vůně, chuti či textury (křehkost, tvrdost, šťavnatost). Hodnotili intenzitu a příjemnost žádoucích chutí a vůní i případné pachutě. Jednotlivé parametry byly známkovány jako ve škole na stupnici od 1 do 5.

Obal a deklarace

Posuzovali jsme, zda jsou na obalech uvedeny všechny potřebné informace a zda jsou přehledné a čitelné. Také jsme kontrolovali, jestli jsou obaly dostatečně průhledné, aby spotřebitelé měli možnost prohlédnout si důkladně obsah balení a zhodnotit jeho kondici.

Přihlásit