Jak testujeme neochucené tvarohy

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • obsah bílkovin: 20 %
  • obsah tuku a sušiny: 35 %
  • senzorické hodnocení: 25 %
  • mikrobiologické vyšetření: 15 %
  • obal a deklarace: 5 %

Senzorické hodnocení proběhlo v souladu s normami ČSN EN ISO 10399, ČSN EN ISO 4120, ČSN EN ISO 5495. Osm posuzovatelů známkovalo jednotlivé parametry – chuť a vůni, vzhled a konzistenci – od jedné do pěti. Jednička představovala typické a pětka zcela nestandardní vlastnosti.

Obsah bílkovin byl stanoven pomocí Kjeldahlovy metody.

Obsah tuku a sušiny byl zjišťován gravimetricky.

Mikrobiologické vyšetření spočívalo v určení množství několika vybraných mikroorganismů. Počty bakterií Escherichia coli byly zjišťovány podle ČSN ISO 16649–2. K určení počtu kvasinek byla použita horizontální metoda podle ČSN ISO 21527–1 a ČSN ISO 21527-2. Pro Listerii monocytogenes jsme použili metodu průkazu a stanovení počtu kultivací dle ČSN EN ISO 11290–1 a ČSN EN ISO 11290-2.

Při hodnocení obalu a deklarace jsme porovnávali zjištěné hodnoty obsahu bílkovin a tuku s hodnotami deklarovanými v nutričních tabulkách.

Přihlásit