Jak vybrat balenou vodu

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah červnového dTestu

Aktualizováno: 16.9.2015

Voda zabalená v lahvi má oproti pitné vodě z kohoutku jednu nevýhodu a jednu výhodu. Nevýhodou je, že nikdy není čerstvá. Výhodou je, že na rozdíl od kohoutku je láhev přenositelná. Kupovat si však balenou vodu domů jako náhradu za vodu z kohoutku není příliš smysluplné, pokud k tomu není skutečně vážný důvod.

Dobré rady pro výběr a nákup balených vod

 • Kupujte jen ty balené vody, jejichž etikety obsahují informace o druhu vody (pramenitá, kojenecká, resp. vhodná pro přípravu kojenecké stravy, minerální, pitná), o výrobci (dovozci) a o alespoň základním minerálovém složení.
 • Vždy při nákupu zkontrolujte datum minimální trvanlivosti. U balených vod s dobou trvanlivosti delší než tři měsíce a kratší než osmnáct měsíců od data výroby se uvádí měsíc a rok. Je-li trvanlivost delší než osmnáct měsíců od data výroby nemusí být uveden den a měsíc.
 • Všímejte si, v jakých podmínkách je balená voda skladována. Musí být v chladu a chráněna před přímým slunečním světlem.
  Je-li voda vystavena vyšší teplotě a slunci, může dojít k vyluhování škodlivin z plastových obalů. Vyšší teplota a slunce podporují i nadměrné pomnožení ve vodě přirozeně přítomných bakterií, jejichž metabolické a rozpadové produkty zatěžují vodu nežádoucími organickými látkami.
 • Podmínky skladování dodržujte i doma.
 • Po otevření by se voda z lahve měla vypít nejpozději do dvou dnů po otevření a musí být uložena v chladu a temnu.
 • K pravidelnému pití jsou nevhodnější vody kojenecké a pramenité, z minerálních vod slabě mineralizované.
  Optimální hodnoty některých hlavních minerálních látek obsažených v kojenecké a pramenité vodě z hlediska jejich dlouhodobého příjmu:
  o    vápník (Ca): 40-80 mg/l

  o    hořčík (Mg): více než 20 mg/l
  o    draslík (K): více než 1 mg/l
  o    sodík (Na): méně než 20 mg/l
  o    chloridy (Clˉ): méně než 25 mg/l
  o    sírany (SO42-): méně než 240 mg/l
  o    dusičnany (NO3-): méně než 10 mg/l
 • Přírodní minerální vody by neměly tvořit základ pitného režimu, měly by být pouze jeho doplňkem. Středně mineralizované se hodí k občasné konzumaci. Minerální vody silně mineralizované by se měly konzumovat jen výjimečně a v omezeném množství; jejich konzumace je na místě u některých vzácnějších zdravotních poruch, kdy je žádoucí vyšší příjem minerálních látek.
 • K přípravě kojenecké stravy a nápojů používejte vodu kojeneckou, případně přírodní vodu deklarovanou jako „Vhodná pro přípravu kojenecké stravy a nápojů“. Pokud je na etiketě uvedena informace o dosycení oxidem uhličitým (CO2), vždy musíte vodu před použitím převařit (varem se oxid uhličitý odstraní).
  Při výběru vždy sledujete na etiketách výrobků informace o obsahu dusičnanů. Doporučení zní: méně než 15 mg dusičnanů/l a méně než 20 mg sodíku/l).
 • Vody sycené oxidem uhličitým (CO2) sice patří mezi oblíbené nápoje, avšak na druhou stranu by se neměly pít denně v neomezeném množství.
  Vyšší obsah oxidu uhličitého negativně ovlivňuje funkci mnoha orgánů a orgánových systémů:
  o    dutina ústní (silnější prokrvení sliznice, snížená citlivost chuťových receptorů, zvýšené vylučování slin),
  o    žaludek (např. překrvení žaludeční sliznice, zvýšení sekrece žaludeční šťávy, podráždění žaludeční hybnosti),
  o    ledviny (zvýšené vylučování vody a minerálních látek),
  o    dýchací a oběhový systém (vzestup dechové frekvence, zvýšená vzrušivost centrálního nervového systému, nárůst krevního tlaku a tepové frekvence, bolesti na hrudníku imitující infarkt).
  Někteří nemocní (kardiaci, diabetici se sklonem k acidóze, lidé s vředovou chorobou či jinými poruchami gastrointestinálního traktu) by neměli sycené vody pít vůbec.

Víte, že…
I pramenité a minerální vody se mohou upravovat a také se většina z nich upravuje, což není obecně známo. Výrobci mají povoleno odstraňovat sloučeniny železa, síry, manganu a jiných nežádoucích složek, např. beryllia, niklu, arzenu. Výrobci mají de facto volné ruce a mohou případně použít i metody úpravy, o kterých odborníci pochybují, zda jsou vhodné. S výjimkou „odželezněno“ nejsou úpravy vody deklarované na etiketách.
Takřka vše, co se přirozeně nachází v zemské kůře, se odráží ve vodě. I v té podzemní. I balené kojenecké a pramenité vody a minerální vody tak obsahují např. arsen, olovo, chrom, nikl, selen, baryum, antimon a další.
Objektivní a nezávislé analýzy časopisu TEST neprokázaly, že by balené pramenité a kojenecké vody byly obecně významnějším zdrojem nutričně žádoucích látek (vápníku a hořčíku) oproti pitné vody z veřejných vodovodů. Na webových stránkách www.dtest.cz naleznete výsledky testu 18 balených vod a vody z kohoutku v několika místech.

 

Databáze testovaných výrobků


Přihlásit