Jak testujeme sušičky prádla

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení:

  • sušení: 35 %
  • mačkání prádla: 5 %
  • délka programů: 10 %
  • účinnost kondenzace: 10 %
  • obsluha: 15 %
  • spotřeba el. energie: 20 %
  • hlučnost: 5 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Sušení

Hodnocení sušení prádla zahrnovalo přesnost sušení a jeho rovnoměrnost. Sušili jsme bavlněnou náplň (ručníky, polštářové povlaky, prostěradla, džíny a košile), kterou jsme naplnili buben sušičky ze 70 % a také umělé materiály (trika z polyesteru a dalších umělých materiálů spolu s košilemi ze směsi bavlny a syntetiky), které zaplnily 100 % doporučené kapacity sušičky pro syntetiku – v adekvátních programech, tedy bavlna na uložení a syntetika / easy care. Zjišťovali jsme, jak se liší zbytková vlhkost v prádle od požadované zbytkové vlhkosti – ta je u bavlny 0 %, u syntetiky 1 %. V úvahu jsme také vzali odchylky zbytkových vlhkostí mezi jednotlivými kusy prádla po skončení programů.

Mačkání prádla

Tři experti hodnotí známkami na škále od 1 do 5, jak snadno lze zmačkané vysušené košile s příměsí polyesteru vyžehlit.

Délka programů

Čas měříme vždy pro každý testovaný program zvlášť. Vzhledem k tomu, že testujeme přístroje s odlišnou kapacitou bubnu, hodnocení za délku cyklů vždy vychází z přepočtu doby potřebné k usušení kilogramu prádla. Čas uvedený v tabulce pak odpovídá skutečné době nutné k usušení celé dávky prádla v konkrétním programu.

Účinnost kondenzace

Měří, kolik procent vody z prádla se přesunulo do nádrže na kondenzát. Rozdíl mezi hodnotami ukazuje na únik vlhkosti do vzduchu v okolí sušičky. Měří se tak, že se zváží celý přístroj i s mokrým prádlem před zahájením cyklu a pak znovu na jeho konci. Čím větší rozdíl, tím horší známka za účinnost kondenzace.

Obsluha

Snadnost navolení správného programu, návod k použití, ale i obsluha bez čtení programu, vkládání a vyjímání prádla, manipulace a čištění filtrů, zásobníku na kondenzát a čištění kondenzátoru. Všechny položky mají mnoho dílčích podkategorií, ve kterých se hodnotí uživatelská přívětivost přístrojů.

Spotřeba elektrické energie

Celkovou spotřebu jsme za účelem hodnocení modelů s odlišnou kapacitou bubnu přepočítali na 1 kilogram prádla. Program bavlna na uložení má v této zkoušce váhu 70 %, program syntetika 30 %. V tabulce zároveň uvádíme skutečnou spotřebu naměřenou během celého sušicího cyklu v konkrétním programu.

Hlučnost

Hlučnost měří simultánně tři hodnotitelé, kteří posuzují hluk sušičky v její nejhlučnější fázi programu „bavlna na žehlení“ na škále od 1 do 5.

Text „Jak testujeme“ zobrazuje nejnovější testovací program. „Jak testujeme“ pro výrobky testované podle starších testovacích programů naleznete u příslušného článku s testem.

Přihlásit