Jak testujeme vysokotlaké čističe

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • čištění: 30 %
  • rychlost čištění: 20 %
  • obsluha: 30 %
  • hlučnost: 15 %
  • spotřeba vody: 5 %

Čištění

Testy čisticích schopností vysokotlakých čističů provádí dvojice odborníků. Jestliže se na výsledné známce neshodnou, povolá se třetí hodnotitel. Čistí se pomocí standardní trysky, a pokud je jím přístroj vybaven, zkoušíme i čistič určený pro terasy či auta.

V průběhu zkoušek čištění nejsou používány (s výjimkou mytí auta) žádné chemické prostředky. Zkoušky vždy probíhají za srovnatelných povětrnostních podmínek.

Záměrem testu je zjistit, zda vapka zvládne vytyčenou plochu zbavit nečistot kvalitně a v přijatelném čase. Vzdálenost trysky od špinavého povrchu by se měla pohybovat mezi 30 a 50 cm. Laboratorní pracovníci se snaží plochy vyčistit co nejdokonaleji, ovšem maximálně po dobu pěti minut. Známkuje se jak samotná výsledná čistota sledovaného místa, tak i případné poškození nebo narušení spojů, spárových hmot apod.

Čistí se několik typů ploch, vždy o obsahu jednoho metru čtverečního – betonová dlažba (např. zámková; kromě hlíny čističe necháváme odstranit i rostlinstvo ve spárách), velké dlažební desky (které by mohly být přílišným tlakem poškozeny), betonový chodník (s hlínou a lišejníky, mezi deskami je mechový a plevelný porost), a desky z měkkého dřeva (pokryté různými typy špíny a také lišejníky). Zkouška mytí auta je poněkud odlišná. Používá se čisticí prostředek a samostatně se hodnotí umytí karoserie, oken a kol. Karoserie se pokrývá směsí zaschlého bláta a mrtvých much, na kola se nanáší vrstva brzdového prachu. Od posledního mytí musel uběhnout minimálně týden. Volba detergentu (a případně kartáče) se řídí doporučením výrobce.

Rychlost čištění

Cílem je zjistit, jak velký povrch dokáže přístroj vyčistit za jednu minutu. Pro účely testu je zvolen betonový povrch o šířce jednoho metru, který je znečištěn stejně jako beton používaný ve zkoušce kvality čištění. Tryskou či čističem teras je pohybováno konstantní rychlostí a ve stejné výšce. Používají se jednoduché pohyby vlevo–vpravo, nahoru–dolů. Následně se zaznamenává, jak velkou plochu byla vapka schopna vyčistit a zda za sebou nezanechala zašpiněná místa.

Obsluha

Pracovníci laboratoře zkoušeli vapky sestavit (řídili se návodem) a připravit k použití. Hodnotili pohodlnost skladování, manévrování a používání – zvláštní pozornost byla věnována práci s vysokotlakými tryskami a čističem teras. Při zkoušce kvality mytí auta si také všímali snadnosti obsluhy. Známkovala se i snadnost aplikování čisticího prostředku. Ve všech dílčích zkouškách byla brána v potaz i možnost použití staršími nebo slabšími osobami.

Hlučnost

Jednu známku udělujeme za objektivní měření ve vzdálenosti jednoho metru od přístroje, o druhé subjektivně rozhodují hodnotitelé. Celkové hodnocení za hlučnost se řídí právě subjektivním hodnocením, změřená hlučnost má spíše informativní funkci.

Spotřeba vody

Měří se objem spotřebované vody (v litrech za minutu) při čištění betonové dlažby.

Přihlásit