TEST: nebývalý úspěch „vodních“ dotazníků

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2022 Obsah říjnového dTestu

Vydáno: 22.10.2009   

Časopis TEST zaznamenal nebývalý úspěch dotazníků, které připravil k balené vodě a k pitné vodě z kohoutku. Dohromady získal 6339 vyplněných dotazníků – 3640 k balené vodě a 2699 k vodě z kohoutku. S největší pravděpodobností se tak jedná o jeden z největších souborů dat, který kdy byl v České republice na téma „voda“ získán.
Časopis TEST realizoval projekt zaměřený na kvalitu a zdravotní nezávadnost balených vod (18 značek pramenitých, kojeneckých a balené pitné vody) a pitné vody z veřejných vodovodů, která byla odebírána v pěti velkých městech. Součástí projektu byly i dva obsáhlé dotazníky, jejichž hlavním cílem bylo zmapovat co nejvěrnější současný obraz chování a postojů spotřebitelské veřejnosti. Prostřednictvím dotazníkového průzkumu se jeho respondenti nepřímo zapojili do přípravy testu balených vod a kohoutkové vody.
Z výsledků dotazníkového průzkumu mimo jiné vyplývá, že se spotřebitelé navracejí ke kohoutkové vodě – 80 procent zúčastněných ji pije stále, 18 procent zcela výjimečně a 2 procenta nikdy. Pitné vodě z kohoutku nejčastěji vytýkají přílišnou tvrdost (21,7 procenta), pach chloru (19,3 procenta) a nepříjemnou chuť (11,6 procenta); celkem 49,3 procenta respondentů pitné vodě z kohoutku nic nevytýká. Důvěru v informace o kvalitě dodávané pitné vody má 57 procent zúčastněných spotřebitelů, 38 procent informacím věří částečně a 5 procent nevěří vůbec.
Spotřebitelé, pokud kupují balené vody, dávají přednost vodě pramenité (41 procento), po ní následuje voda kojenecká, resp. vhodná k přípravě kojenecké stravy (26 procent), pitnou balenou vodu kupuje 8 procent; zajímavé je, že 25 procent respondentů si balenou vodu nevybírá podle jejich druhů. Mezi důvody, proč respondenti průzkumu kupují balené vody, patří: nechtějí návštěvám nabízet vodu z kohoutku (20 procent), nechutná jim voda z kohoutku (11 procent), preference sycené vody (11 procent), voda z kohoutku je cítit chlorem, balená voda je zdravější (po 6 procentech). Zarážející je, že pouze 31 procent spotřebitelů obvykle sleduje při nákupu balených vod základní informace o jejím druhu a datu minimální trvanlivosti.
Kompletní výsledky dotazníkového průzkumu a výsledky analýz balené vody a pitné vody z kohoutku jsou k dispozici na www.dtest.cz.
Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST
Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922

Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.

Logo MŽPZajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2007 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 7302 výrobcích, varovalo před 471 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem)

Přihlásit