Jak se testovalo

Jak se hodnotilo

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • zvuk: 35 %
  • hraní: 35 %
  • obsluha: 25 %
  • vztah k ž. prostředí: 5 %

Zvuk

Zvukové vlastnosti pian hodnotila při hraní přes reproduktory i kvalitní sluchátka dvanáctičlenná porota tvořená profesionálními klavíristy i fanoušky pian, kteří hraní provozují jako koníček. Všichni posluchači dostali za úkol všímat si dynamiky, barvy a síly.

Hodnotili také přirozenost vydávaných zvuků a jejich blízkost zvukům klasického klavíru – všímali si mimo jiné i rezonance při stisknutí a uvolnění klávesy. Zaznamenávali také případné ruchy a jiné zvukové vady.

Hlasitost pian byla měřena v akustické laboratoři vybavené anechoickou (bezodrazovou) místností. Měřila se jak maximální hlasitost, tak i rozsah mezi nejtiššími a nejhlasitějšími tóny.

Mezi sledované vady patřily například různé syčivé zvuky a zkreslení při hraní přes reproduktory i přes sluchátka. Body byly ubírány také za nežádoucí a nepřirozené zvuky kláves při hraní.

Hraní

Panel klavíristů hodnotil provedení kláves, odezvu a odpor při stisknutí (i opakovaném). Pozornosti hodnotitelů neunikly ani pedály, také v jejich případě se bral v potaz pocit při sešlápnutí.

Obsluha

Tři odborníci hodnotili návod k použití. Známkovala se především čitelnost, pravdivost a úplnost uvedených informací. Dobře hodnocený manuál musel být srozumitelný

i laikovi a obsahovat všechny povinné údaje.

Známka za uvedení do provozu zahrnuje hodnocení sestavení, zapnutí a celkové snadnosti kroků potřebných k prvnímu hraní. Celý proces měli pod dohledem dva laboratorní pracovníci.

Pod parametrem nastavení a doplňkové funkce se skrývá hodnocení snadnosti nastavení, obsluha konektorů nebo čitelnost displeje. Dále byla hodnocena možnost a jednoduchost nahrávání a případné další funkce.

Běžným používáním chápeme například obsluhu notového pultu. Kontrolovaly se konektory pro připojení sluchátek, měřil se čas od zapnutí do zahrání prvních tónů. Rovněž se zjišťovalo, zda může dojít k nechtěnému stisknutí některých funkčních kláves během hraní.

Vztah k životnímu prostředí

Spotřeba elektrické energie se měřila a hodnotila v různých situa-cích – v režimu stand-by, dále při zapnutí a (ne)hraní, a to se zapojenými sluchátky i při reprodukci skrze reproduktory.

Kvalitu konstrukce a dílenského zpracování posuzovali dva odborníci. Všímali si ostrých hran a provedení pohyblivých částí. Nezapomínalo se ani na možné riziko převrácení piana a pádu na zem.

Přihlásit