Elektřina 2022: Raději zhasínejte!

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2024 Obsah dubnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 7/2022

Letní měsíce u nás již tradičně patří energetice. Když jsme o elektřině a plynu psali touto dobou v loňském roce, radili jsme vám u obou typů energií fixace nabízených cen. Tehdy se totiž k velké bouři na poli energetiky teprve schylovalo a tehdejší nabídky dodavatelů byly více než velkorysé. Dnes je situace značně odlišná – stojaté vody energetického byznysu jsou výrazně zčeřené a naše peněženky tak zaznamenávají nebývalý odliv. Existuje nějaká cesta k úsporám?

Ačkoli nechceme být poslem špatných zpráv, je potřeba si přiznat, že možnosti boje se zdražováním energií jsou v pozici spotřebitele značně omezené. Elektrický proud není (minimálně v případě osvětlení) komoditou, která by se dala jakkoliv substituovat, což samo o sobě její cenu navyšuje. Připočítáme-li k tomuto výsadnímu postavení ještě prudký nárůst velkoobchodních cen na burzách, způsobený kombinací mnoha nepříznivých faktorů globálního měřítka, výsledkem i v takto obecné rovině musí nutně být skokové zvýšení cen pro koncové odběratele. Většina z nich tyto změny přitom již reálně pocítila – největší dodavatelé energií zdražili za posledního půl roku už třikrát, další úpravy ceníků jsou plánovány nyní od července. Společně s cenou za jednotku odběru se průběžně navyšují i stanovené zálohy.

V současné době je tedy více než kdy jindy skutečně podstatné bedlivě sledovat aktuální ceny energetických dodavatelů a jejich nabídky následně porovnávat. Rozdíly mohou i u běžné spotřeby dosahovat až několika desítek tisíc korun ročně. Kteří obchodníci se zdražením neotáleli a kteří naopak ještě vyčkávají? Dozvíte se v našich tabulkách.

V souvislosti se skokovým zdražováním cen energií se staly velkým hitem obchodníků takzvané spotové produkty. Jejich název je odvozen od spotového (okamžitého) typu trhu, a to proto, že se cena dodávky energie pro zákazníka určuje přímo podle aktuálního vývoje cen na burze. K této hodnotě (respektive jejímu průměru za určité období) se připočtou obvyklé položky a lákavá novinka je na světě.

Dodavatelé ji prezentují jako férovou a transparentní nabídku s možností okamžité úspory v případě poklesu cen na burzách. Co už ale nezmiňují, je skutečnost, že pohybují-li se ceny opačným směrem, částka za energie se pak může v krátké době zvýšit i o stovky procent. Zdražení se do ceny u spotových produktů totiž promítá prakticky okamžitě a veškerá rizika prudkých cenových výkyvů nese spotřebitel. Zvlášť nebezpečné jsou pak spotové produkty sjednané na dobu určitou, u nichž ani závratné zvýšení ceny nelze využít jako důvod pro odstoupení od smlouvy bez sankcí.

Pro elektřinu na burzu

Jako jednu z hlavních příčin zdražování elektřiny jsme již zmínili prudký nárůst její ceny na energetických burzách. To možná zní příliš učeně, avšak vězte, že jelikož se jedná (podobně jako třeba v případě zlata) o standardně obchodovatelnou komoditu, podléhá tento artikl obligátnímu obchodnímu procesu – pouze v prostředí energetické burzy. Jak si ji představit? Lze ji charakterizovat jako určitou virtuální platformu určenou k obchodování s různými energetickými produkty. Jinými slovy je vlastně pomyslným internetovým tržištěm, na němž se na nabídkové straně setkávají výrobci (případně jiní obchodníci) s protistranou poptávajících, které reprezentují vaši budoucí dodavatelé – avšak v tomto prostředí zastávají roli opačnou, tedy odběratelů.

Samotný nákup pak probíhá podle klasických tržních zákonů. To znamená, že v momentě, kdy poptávající vyhodnotí cenu energie jako výhodnou, nakoupí od výrobce příslušný objem megawatthodin a z burzovního odběratele se přesouvá do pozice vašeho potencionálního dodavatele. Energetické burzy jsou primárně určeny pro obchodování mezi komerčními subjekty a kromě elektrické energie slouží také pro nákup a prodej zemního plynu či emisních povolenek.

Cena se skládá z ...

Stanovení ceny pro koncového zákazníka ovšem neprobíhá tak, že se ke zmíněné velkoobchodní burzovní ceně přidá marže a položka do ceníku je hotova. Proces cenotvorby je u energetiky o poznání složitější, neboť do něj vstupují další subjekty. Platí sice, že finální částku za jednotku spotřeby určuje dodavatel, avšak ne všechny její dílčí části může coby obchodník sám ovlivnit. Jaké položky tedy tvoří konečnou částku na vašem vyúčtování? Cena za dodávky energií se skládá ze dvou základních složek:

  •  regulované části ceny,
  •  neregulované části ceny.

Již z názvu první zmíněné položky určitě poznáte, že je to právě regulovaná část ceny, kterou váš dodavatel nemá možnost nijak ovlivnit. Každoročně ji totiž stanovuje Energetický regulační úřad (ERÚ) v dokumentu zvaném „cenové rozhodnutí“. To je vydáváno vždy k 30. listopadu a jeho obsahem jsou pevně stanovené ceny platné po celý následující kalendářní rok. Hodnoty uvedené v cenovém rozhodnutí jsou v daném roce stejné pro všechny dodavatele napříč trhem a zároveň jsou pro ně závazné. To v praxi znamená, že si obchodníci tuto část ceny nesmějí nijak upravovat – a to ani ve smyslu navýšení, ani jejího snížení v podobě slevy či jiného zvýhodnění.

Naopak do druhé, tedy neregulované části ceny již obchodníkům nikdo nezasahuje. Velkou mýlkou by ovšem bylo myslet si, že celá její výše je ziskem dodavatele. V neregulované části ceny se sice marže ukrývá, avšak nejpodstatnější položku tvoří cena za komoditu (silovou elektřinu), jež se na finální částce této složky podílí nejvíce. To ona je totiž tou klíčovou, na burze obchodovanou komoditou, kterou se dodavatel snaží nakoupit co nejlevněji.

Poslední položkou, nejčastěji uváděnou samostatně, jsou vedlejší náklady v podobě daní. Setkat se ale můžete i s jejím zařazením do regulované či neregulované složky.

Víte, kam patříte?

Po vydatné porci informací o obecných i aktuálních faktorech cenotvorby si od číselného pojetí na závěr trochu odpočineme a představíme si distribuční sazby. Jejich správné určení je klíčovým předpokladem k výběru vhodného produktu a posléze i uzavření výhodné smluvní nabídky. O co se konkrétně jedná a co pod zmíněným pojmem očekávat?

Distribuční sazba v případě dodávky energií značí předpokládaný odběr proudu v závislosti na typech zapojených spotřebičů. Jedná se tedy o zařazení do určité kategorie podle toho, zda elektřinu užíváte pouze ke svícení, ohřevu vody, vytápění domácnosti nebo případně i k dobíjení elektromobilu. Ze zařazení do nesprávné distribuční sazby přitom mít obavy nemusíte – s prvotní volbou vám nejdříve pomůže váš dodavatel a dále se v příslušných kategoriích určitě vyznáte i sami. Pro snadnou orientaci spotřebitelů se totiž používá unifikované značení, které je společné všem dodavatelům na trhu. Označení samotné sazby se pak skládá z kombinace písmen a čísel, přičemž pro koncové zákazníky z řad domácností je směrodatné počáteční písmeno „D“, symbolizující právě jednotku typu domácnosti.

S kterými sazbami se můžete setkat nejčastěji? Velice rozšířenou je sazba D02d – ta se řadí do sazeb jednotarifních a je vhodná pro domácnosti s běžnou spotřebou. Častou je také sazba D25d pro ohřev teplé vody v bojleru nebo D57d určená k vytápění daného objektu.

Parametry výpočtu u 1. typu (sazba D02d): Středočeský kraj, jistič nad 3×25 A do 3×32 A včetně, roční spotřeba 2,5 MWh/rok
dodavatel
produkt
celková roční cena
Nano Green s.r.o. (Nano Energies) Nazeleno* 15 347,49 Kč
E.ON Energie, a.s. Elektřina* 16 291,29 Kč
ELIMON a.s. Svěží STANDARD* 16 533,29 Kč
Eneka s.r.o. Dvojka* 17 988,92 Kč
Eneka s.r.o. E-tarif* 18 244,83 Kč
E.ON Energie, a.s. Komplet elektřina PRO 36 Podzim I.* 20 028,98 Kč
ČEZ Prodej, a.s. Elektřina na dobu neurčitou* 20 359,91 Kč
EP ENERGY TRADING, a.s. Optimum* 20 607,36 Kč
EP ENERGY TRADING, a.s. Bez závazku* 20 607,36 Kč
ČEZ Prodej, a.s. Elektřina na 3 roky* 21 690,91 Kč
ČEZ Prodej, a.s. Elektřina na 2 roky* 21 902,66 Kč
ČEZ Prodej, a.s. Elektřina na 1 rok* 21 963,16 Kč
LAMA energy a.s. PREMIUM 22 105,34 Kč
Nano Green s.r.o. (Nano Energies) Nazeleno 22 241,46 Kč
Nano Green s.r.o. (Nano Energies) Nazeleno 2022 22 241,46 Kč
LAMA energy a.s. STANDARD 22 256,59 Kč
Gazela Energy, a.s. Afrika* 22 370,93 Kč
Gazela Energy, a.s. Záchrana (akviziční) 22 370,93 Kč
MND a.s. Proud* 22 495,96 Kč
Centropol Energy, a.s. MINI na 3 roky 22 876,71 Kč
FONERGY, s.r.o. PREMIUM 22 23 369,18 Kč
Pražská energetika, a.s. PRE PROUD BASIC 23 403,06 Kč
Pražská energetika, a.s. PROUD PROUD FIX 2022 23 623,89 Kč
E.ON Energie, a.s. Variant PRO 24 Zima II.* 23 651,11 Kč
FONERGY, s.r.o. STANDARD 22 23 659,58 Kč
EP ENERGY TRADING, a.s. Partner 1/2022 23 804,78 Kč
EP ENERGY TRADING, a.s. Důvěra 3/2022 23 804,78 Kč
ČEZ Prodej, a.s. Elektřina bez závazku 23 956,64 Kč
Centropol Energy, a.s. FIXNĚ na 1 rok* 24 558,61 Kč
ELYN ENERGIE a.s. ONLINE 24 DUBEN 25 743,81 Kč
ELYN ENERGIE a.s. ELYN 24 DUBEN 26 106,81 Kč
LAMA energy a.s. EXCLUSIVE 26 146,13 Kč
ELYN ENERGIE a.s. ONLINE 12 DUBEN 26 348,81 Kč
ELYN ENERGIE a.s. ELYN 12 DUBEN 26 711,81 Kč
ELYN ENERGIE a.s. ONLINE DN DUBEN 26 953,81 Kč
ELYN ENERGIE a.s. ELYN DN DUBEN 27 316,81 Kč
Dodavatel poslední instance (DPI) Ceník DPI na území ČEZ Distribuce, a. s. 29 357,47 Kč
* pro stávající zákazníky

Údaje jsou aktuální k datu 9. 6. 2022 a jsou čerpány z webové kalkulačky ERÚ (www.eru.cz).
Do srovnání byly zařazeny pouze produkty se standardními, nikoli speciálními podmínkami jejich získání.
Údaje mají orientační charakter – v konečné výši skutečné ceny jsou u většiny dodavatelů navíc zohledněny další parametry (např.zda jste nový či stávající zákazník, zda je smlouva uzavřena na dobu určitou či neurčitou, případně zda od stejné společnosti odebíráte také plyn). Uvedenou cenovou nabídku je tak v případě zájmu vždy potřeba ověřit přímo u jednotlivých dodavatelů společně s prostudováním smluvních podmínek.
Parametry výpočtu u 2. typu (sazba D25d): Středočeský kraj, jistič nad 3×25 A do 3×32 A včetně, roční spotřeba 6 MWh/rok (3 MWh ve vysokém tarifu, 3 MWh v nízkém tarifu).
dodavatel
produkt
celková roční cena
Nano Green s.r.o. (Nano Energies) Nazeleno* 27 246,93 Kč
ELIMON a.s. Svěží STANDARD* 28 655,37 Kč
E.ON Energie, a.s. Elektřina* 29 294,25 Kč
Eneka s.r.o. Dvojka* 32 858,91 Kč
Eneka s.r.o. E-tarif* 34 688,43 Kč
ČEZ Prodej, a.s. Elektřina na dobu neurčitou* 37 483,53 Kč
E.ON Energie, a.s. Komplet elektřina PRO 36 Podzim I.* 37 951,80 Kč
EP ENERGY TRADING, a.s. Optimum* 39 196,89 Kč
EP ENERGY TRADING, a.s. Bez závazku* 39 196,89 Kč
ČEZ Prodej, a.s. Elektřina na 3 roky* 41 040,93 Kč
ČEZ Prodej, a.s. Elektřina na 2 roky* 41 549,13 Kč
ČEZ Prodej, a.s. Elektřina na 1 rok* 41 694,33 Kč
Nano Green s.r.o. (Nano Energies) Nazeleno 42 166,23 Kč
Nano Green s.r.o. (Nano Energies) Nazeleno 2022 42 166,23 Kč
MND a.s. Proud* 43 321,98 Kč
LAMA energy a.s. PREMIUM 43 727,13 Kč
Gazela Energy, a.s. Záchrana (akviziční) 43 777,95 Kč
Gazela Energy, a.s. Afrika* 43 777,95 Kč
LAMA energy a.s. STANDARD 44 090,13 Kč
Centropol Energy, a.s. MINI na 3 roky 45 788,97 Kč
Pražská energetika, a.s. PROUD PROUD FIX 2022 45 839,79 Kč
E.ON Energie, a.s. Variant PRO 24 Zima II.* 46 928,79 Kč
Pražská energetika, a.s. PRE PROUD BASIC 46 983,24 Kč
FONERGY, s.r.o. PREMIUM 22 47 335,35 Kč
EP ENERGY TRADING, a.s. Partner 1/2022 47 480,55 Kč
EP ENERGY TRADING, a.s. Důvěra 3/2022 47 480,55 Kč
FONERGY, s.r.o. STANDARD 22 47 625,75 Kč
Centropol Energy, a.s. FIXNĚ na 1 rok* 48 987,00 Kč
ČEZ Prodej, a.s. Elektřina bez závazku 49 745,67 Kč
ELYN ENERGIE a.s. ONLINE 24 DUBEN 50 958,09 Kč
ELYN ENERGIE a.s. ELYN 24 DUBEN 51 321,09 Kč
Pražská energetika, a.s. PRE PROUD NEFIX 52 101,54 Kč
LAMA energy a.s. EXCLUSIVE 52 126,95 Kč
ELYN ENERGIE a.s. ONLINE 12 DUBEN 52 410,09 Kč
ELYN ENERGIE a.s. ELYN 12 DUBEN 52 773,09 Kč
ELYN ENERGIE a.s. ONLINE DN DUBEN 53 862,09 Kč
ELYN ENERGIE a.s. ELYN DN DUBEN 54 225,09 Kč
Dodavatel poslední instance (DPI) Ceník DPI na území ČEZ Distribuce, a. s. 56 098,17 Kč
ELIMON a.s. Svěží 12 62 559,57 Kč
* pro stávající zákazníky

Údaje jsou aktuální k datu 9. 6. 2022 a jsou čerpány z webové kalkulačky ERÚ (www.eru.cz).
Do srovnání byly zařazeny pouze produkty se standardními, nikoli speciálními podmínkami jejich získání.
Údaje mají orientační charakter – v konečné výši skutečné ceny jsou u většiny dodavatelů navíc zohledněny další parametry (např.zda jste nový či stávající zákazník, zda je smlouva uzavřena na dobu určitou či neurčitou, případně zda od stejné společnosti odebíráte také plyn). Uvedenou cenovou nabídku je tak v případě zájmu vždy potřeba ověřit přímo u jednotlivých dodavatelů společně s prostudováním smluvních podmínek.


Přihlásit