Jak se testovalo

Stabilita v nápojích

Brčka byla namočena do chladného colového nápoje a také do horké vody o teplotě 60 °C. Měřila se doba, po které se namočená brčka začala pod vlastní vahou ohýbat.

Senzorický test

Čtveřice školených pracovníků laboratoře pomocí zkoušky duo-trio (uvedené v normě ČSN EN ISO 10399) porovnávala chuť neperlivé minerálky při pití brčkem a bez brčka.

Chuťové testy namočených brček proběhly podle nařízení německého zákona o potravinách, spotřebních předmětech a krmivech. Všechna brčka byla po dobu 30 minut namočena do vody o teplotě 60 °C. Následně se zaznamenávaly případné změny v chuti.

Hodnotitelé měli za úkol všímat si chuťových vjemů při pití. Poté zkonzumovali samotná brčka a hodnotili chuť, vůni, texturu a pocit v ústech.

Nežádoucí látky

Brčka vyrobená z obilnin byla podrobena analýze zkoumající výskyt plísňových jedů (mykotoxinů). Laboratoř se zaměřovala především na deoxynivalenol, nivalenol, zearalenon, ochratoxin A, fumonisiny, T-2 toxin a HT-2 toxin. Mykotoxiny byly odhalovány pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií.

Ve všech produktech byla zjišťována přítomnost škodlivých minerálních olejů MOSH a MOAH. Zkouška se inspirovala metodologií popsanou v normě ČSN EN 16995.

Přihlásit