Jak se testovalo

Spolehlivost

Zkoušky spolehlivosti se na celkové známce podílejí největší vahou. Zkoumá se schopnost kondomů chránit před početím a před přenosem pohlavních chorob. Efektivitu prezervativů může nepříznivě ovlivnit narušení celistvosti. I sebemenší nedokonalost by mohla vyústit v propuštění spermií a případně nežádoucích mikroorganismů či virů.

Zkoušky celistvosti se řídily normou ČSN EN ISO 4074 a v případě latexových kondomů probíhaly dvěma způsoby. V rámci elektrického testu byl prezervativ natažen na kovovou tyč a umístěn do elektrického pole. V případě narušené celistvosti kondomu by elektrický proud dosáhl až na kovovou tyč.

Druhou zkouškou zjišťující přítomnost otvorů byl vodní test. Všechny kondomy byly naplněny vodou a umístěny do horizontální i vertikální polohy. Případný průnik tekutiny mimo kondom ověřovali laboratorní pracovníci, a to vizuálně a s pomocí absorpčního papíru. Celistvost syntetických kondomů byla testována pouze pomocí vodního testu.

Pevnost prezervativů laboratoř zkoumala nafukováním vzduchem. Zaznamenával se tlak a objem vzduchu v okamžiku, kdy kondom praskne. Všechny kondomy musejí splňovat minimální objem určený normami.

Kromě celistvosti a pevnosti má na souhrnné známce za spolehlivost podíl i (ne)přítomnost viditelných defektů, kvalita obalu kondomu a také pevnost krabičky, v níž jsou kondomy prodávány.

Praktické zkoušky

Všechny výrobky bylo třeba vyzkoušet i v praxi. Testů se účastnil velký panel 280 dobrovolníků a dobrovolnic. Všechny osoby obdržely dvě či tři balení od každého testovaného modelu. Laboratoř zajímalo, jak uživatelé hodnotili snadnost otevírání balení a nasazování kondomu. Známkován byl rovněž komfort po nasazení a pocity v průběhu pohlavního styku. Nezapomnělo se ani na vůni, lubrikaci a příjemnost materiálu na dotek.

Nežádoucí látky

Chemické rozbory kondomů byly inspirovány doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO). Zjišťovala se přítomnost nitrosaminů a dalších potenciálně škodlivých látek, jako jsou různá změkčovadla, fenoly a parabeny.

Deklarace

Kontrolovalo se uvedení povinných informací i jiných údajů, které by mohly být pro spotřebitele užitečné. Penalizovány byly ty výrobky, které předkládají zavádějící tvrzení, případně tzv. reklamy na samozřejmost. Jsou tím myšlena především senzacechtivá tvrzení o standardních či povinných vlastnostech výrobků.

Přihlásit