Jak testujeme dětské opalovací krémy

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení.

  • ochrana: 65 %
  • použití v praxi: 20 %
  • nežádoucí látky: 0 %
  • dopad na živ. prostředí: 10 %
  • informace na obalu: 5 %

Některá hodnocení mohou být kvůli nízké ochraně, dopadu na životní prostředí nebo přítomnosti nežádoucích látek limitována. 

Ochrana

Ochranný sluneční faktor (SPF)

Při měření ochranného slunečního faktoru jsme v laboratoři postupovali podle normy ISO 24444:2019(E).

Při hodnocení jsme se řídili doporučením Evropské komise o účinnosti prostředků na ochranu proti slunečnímu záření z 22. září 2006, podle kterého musejí přípravky s faktorem 50 poskytovat ochranu v rozmezí hodnot mezi 50 až 59,9, u přípravků s nejvyšší ochranou 50+ pak musí skutečná ochrana přesahovat faktor 60.

UVA ochranný faktor

Měření UVA ochranného faktoru jsme prováděli v souladu s normou ISO 24443:2012(E).

Při hodnocení jsme vycházeli ze stejného doporučení jako u předchozí zkoušky. V souladu s ním by se měl se zvyšujícím se ochranným slunečním faktorem zvyšovat i UVA ochranný faktor, který by měl dosahovat alespoň třetinové hodnoty ochrany proti UVB záření.

U obou testů ochrany proti UV záření jsme při úspěšném absolvování zkoušky rozdávali dobré hodnocení (jako nejlepší možné). Rozhodli jsme se tak proto, že žádný z opalovacích přípravků nemůže pokožce poskytnout 100% ochranu ani nelze zaručit jeho naprostou bezpečnost.

Použití v praxi

Po hodnocení laboratoře se testovaným přípravkům podívali na zoubek i běžní uživatelé. Konkrétně 30 žen všech věkových kategorií, které subjektivně hodnotily jejich kosmetické vlastnosti. Testování probíhalo s lahvičkami bez etiket, aby se předešlo hodnocení ovlivněnému preferencí konkrétní značky. Přípravky si ženy nanášely na oblast předloktí.

Známky pak jednotlivým výrobkům rozdávaly podle toho, jak snadno se dávkují, nanášejí a vstřebávají, nakolik po jejich použití zůstává pokožka lepkavá, mastná či s bílými, hůř roztíratelnými skvrnami. Jejich subjektivnímu hodnocení neunikla ani vůně a konzistence. Své dojmy poté zanesly do devítibodové škály. Po otestování konkrétního přípravku se vždy vyjadřovaly k tomu, zda by si výrobek samy zakoupily.

Nežádoucí látky

Podle seznamu ingrediencí v takzvaném INCI listu jsme hodnotili přítomnost potenciálních endokrinních disruptorů, což jsou složky používané v kosmetice, které mohou mít z dlouhodobého hlediska negativní vliv na fungování hormonálního systému. V některých případech jde navíc o toxické látky pro korály, řasy a fytoplankton. Pátrali jsme také po přítomnosti problematické látky oktokrylen.

Dopad na životní prostředí

Na opalovací přípravky a jejich složení jsme se podívali i z hlediska dopadu na životní prostředí. Zajímaly nás konkrétní chemické látky uvedené v INCI listu, které mohou mít negativní vliv na vodní ekosystémy a organismy. Kosmetické přípravky se ve vodě z těla smývají a ohrožují vodní organismy, způsobují zamezení růstu fytoplanktonu nebo třeba bělení korálů.

Součástí testu dopadu na životní prostředí je také hodnocení snadnosti recyklace obalu a nevyužitelného zbytku, tedy množství produktu, které zůstane v nádobě nevyužito po jeho vypotřebování.

Údaje na obalu

Zkontrolovali jsme, jestli jsou na etiketách uvedeny povinné informace, značení a varování, které přesně stanovují evropské doporučení o účinnosti prostředků na ochranu proti slunečnímu záření z roku 2006 a evropské nařízení č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích. Ty si kladou za úkol chránit spotřebitele a zajistit, že jsou všechny kosmetické přípravky na trhu bezpečné. Pokud jsme na etiketě narazili v tomto ohledu na nejasná nebo zavádějící tvrzení, snížili jsme přípravku dílčí hodnocení.

Přihlásit