Jak se testovalo

Jak se hodnotilo

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • jízda: 45 %
  • obsluha: 30 %
  • odolnost: 15 %
  • bezpečnost: 5 %
  • nežádoucí látky: 5 %

Jízda

V praktických jízdních zkouškách elektrokoloběžky testovali čtyři muži a dvě ženy. Jezdilo se po rovině i v kopcích, na různých površích (asfalt, štěrk, dlažba) i v zatáčkách. Pod jízdními vlastnostmi jsou zahrnuty především zkoušky ovladatelnosti. Při hodnocení jízdního komfortu se sledovala kvalita odpružení, řídítek a desky a známkovala se hlučnost.

Dojezd koloběžek se měřil po připevnění ke zkušebnímu stojanu. Jelo se max. rychlostí při zatížení 100kg závažím. Měřilo se do okamžiku, kdy se rychlost kvůli vybíjející se baterii snížila na 10 km/h. Zjištěné hodnoty jsou orientační, konkrétní nájezd ovlivňuje řada faktorů.

Obsluha

Hodnotitelé důkladně pročetli návod k použití a ověřovali přítomnost povinných údajů jako poučení o přepravě, záruce a nosnosti.

Hodnotili ovládací prvky a displej, nastavitelnost řídítek, jednoduchost skládání a pohodlnost při přenosu. Testovala se rychlost a snadnost nabíjení baterie i jakým způsobem ji lze vyjmout a vyměnit.

Odolnost

Testy mechanické odolnosti se řídily normou DIN EN 17128. Jezdilo se na testovací lavici se zpomalovacími pruhy. Dále byly provedeny nárazové a pádové testy. Ve zkouškách kvality zpracování se hodnotitelé věnovali skládacímu mechanismu – ostré hrany a rohy nebo části hrozící zraněním znamenaly minusové body.

Bezpečnost

Koloběžky musely splňovat požadavky německého zákona o malých elektrických vozidlech (eKFV) a normu DIN EN 17128. Při maximálním doporučeném zatížení se měřila účinnost brzd, a to jak na suchu, tak i na mokré vozovce.

Zkoušela se jasnost předního světlometu ve tmě. Testy elektrické bezpečnosti byly inspirovány normami DIN EN 60335-1 a DIN EN 62133-1, zahrnovaly zkoušku zkratování a hořlavosti baterie a také pádový test baterie a nabíječky.

Koloběžky navíc musely absolvovat test potřísnění vodou. Další sledované bezpečnostní aspekty jsou specifikovány v normě DIN EN 17128.

Nežádoucí látky

Řídítka a páčka plynu byly podrobeny chemické analýze. Pomocí metod AfPS GS PAH a GC-MS se zjišťovala přítomnost polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHů) a ftalátů.

Limity hodnocení

V případě, že bylo hodnocení odolnosti, bezpečnosti či nežádoucích látek nedostatečné, celková známka nemohla být lepší.

Přihlásit