Test žehlicích prken 2022

Sdílejte

Publikováno v časopise 6/2022

Žehlicí prkna asi nepatří k nejoblíbenějšímu vybavení domácnosti, přesto alespoň jedno vlastní skoro každý. Jak dobře se na nich žehlí? Jsou stabilní a mají povrchy odolné vůči spálení? Jak praktický je odkladač žehličky? To vše jsme zjišťovali v testu 15 výrobků.

Ač na první pohled vypadají žehlicí prkna různých výrobců téměř stejně, náš test ukázal, že z funkčního hlediska se mohou lišit. Největší rozdíly se projevily v testu pevnosti a stability, kde jsme u některých modelů narazili na výraznější nedostatky. Pevnost a stabilita jsou přitom z hlediska používání prken zásadní, a tak jsme jim věnovali v rámci testování velkou pozornost. V případě špatných výsledků pak tyto zkoušky limitují celkové hodnocení.

Pevnost samotné konstrukce jsme prověřovali pomocí závaží umístěného na různých částech žehlicích prken i na odkladači žehličky. Posuzovali jsme rovněž odolnost modelů vůči překlopení nebo jejich používání na různých podlahách. A jelikož práce na žehlicím prkně má být pohodlná a bezpečná, zajímalo nás, zda se při žehlení nenaklání či nedochází k jinému nežádoucímu pohybu.

Potah žehlicího prkna je často v kontaktu s rozpálenou žehličkou, a tak jsme ověřovali i jeho odolnost vůči spálení. Důležitou součástí testu byly ale také praktické zkoušky, které se na celkovém hodnocení podílejí nejvyšší měrou. Manipulaci s žehlicím prknem, pohodlnost žehlení či praktičnost odkladače na žehličku hodnotily čtyři osoby.


Testované výrobky - žehlicí prkna (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Žehlicí prkna (15 výrobků)
poslední aktualizace: 2.6.2022


Přihlásit