Jak testujeme plotostřihy

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • stříhání: 50 %
  • obsluha: 40 %
  • baterie: 10 %

Stříhání

Zkouška stříhání se provádí na třech různých druzích keřů. Všechny stroje jsou testovány v prostředí specializované zkušebny na keřích tůje, ptačího zobu a vavřínu, případně na keřích s obdobnými vlastnostmi. Všechny keře jsou pravidelně stříhány, pro účely testu se nechají několik měsíců odrůst. Každému plotostřihu je na každém druhu keře věnován prostor 10 m² vertikálně a vršek keře v délce 4 m. Test pro každý plotostřih provádí dva specialisté, kteří také zaznamenávají potřebná data. V případě, že nepanuje shoda mezi hodnoceními dvou expertů, je přístroj otestován třetím specialistou. Mezi ta patří čas nutný pro úpravu vertikální i horizontální části keře, dále kvalita řezu a v neposlední řadě samotná schopnost řezu. V případě krátkých plotostřihů je jejich kratší dosah kompenzován vyvýšenou platformou. U dlouhých plotostřihů použití platformy není nutné.

Obsluha

Zkouší se jednoduchost a pohodlí při použití. Specialisté ihned po provedení zkoušek stříhání zaznamenají hodnocení obsluhy. V případě, že samotným testem stříhání některý údaj o obsluze nelze otestovat, vyzkouší tuto vlastnost separátním testem. V případě neshody mezi dvěma hodnotiteli je přístroj otestován třetím expertem. Odborníci se vyjádří k ergonomii a kvalitě rukojetí i spouští. Zhodnotí jednoduchost výměny baterie i manipulaci s krytem čepele. Pozornost věnují také hmotnosti přístroje, vyvážení, hlučnosti a s tím související únavnosti použití.

Baterie

Při testu je použito pouze originální příslušenství výrobce. Před testováním stříhání každá použitá baterie projde třemi nabíjecími cykly. Následně je při každé části testu zaznamenáván čas potřebný k vybití baterie na úroveň, kdy poháněný přístroj již není schopen plnit svůj účel. Pokud při jednotlivých částech testu k úplnému vybití baterie nedojde, pokračuje stříhání do vybití baterie. Zaznamenané časy se následně zprůměrují. Hodnoceno je také nabíjení. Zkouška nabíjení probíhá mezi testy vybíjení. Zaznamenávají se časy potřebné k úplnému nabití akumulátoru. Zaznamenané časy se následně zprůměrují.

Přihlásit