„Věčné chemikálie“ poškozují játra

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 10.5.2022   

Nová metastudie vypovídá o spojení mezi perfluorovanými a polyfluorovanými látkami známými pod zkratkou PFAS a nealkoholovým ztučněním jater, informovala americká spotřebitelská organizace Consumer Reports.

Nealkoholové ztučnění jater postihuje zhruba 25 % světové populace. Není-li léčba zahájena včas, může dojít k vážnému poškození včetně cirhózy a selhání jater. Podle studie zveřejněné v časopise Environmental Health Perspectivesmůže být jedním z faktorů přispívajících k rostoucímu počtu nemocných právě používání perfluorovaných a polyfluorovaných látek. Jsou všudypřítomné – najdete je v nepřilnavých pánvích, impregnačních látkách a nepromokavých výrobcích, hasicí pěně nebo řadě jiných výrobků. K dalším rizikovým faktorům patří obezita, vysoký krevní tlak nebo vysoká hladina cholesterolu. Předchozí výzkumy naznačují, že určitou roli může hrát vystavení chemikáliím, jako jsou polychlorované bifenyly(PCB) – ty jsou sice zakázány od 70. let 20. století, ale stále se vyskytují v životním prostředí.

Látky PFAS jsou známy jako věčné chemikálie, protože se nerozkládají přirozeným způsobem nebo se rozkládají velmi pomalu a hromadí se v přírodě i v lidském organismu. V posledních dekádách byly spojovány s rostoucím počtem zdravotních problémů, jako je oslabení imunity, poškození ledvin nebo riziko některých druhů rakoviny.

Vědci nyní prozkoumali 25 studií provedených na lidech a 86 studií na hlodavcích. U lidí důkazy jasně ukazují, že expozice určitým PFAS je spojena s vyššími hladinami jaterního enzymu, který se používá jako indikátor poškození jater. Stejné spojení bylo nalezeno ve studiích na zvířatech, které také ukazují, že v játrech hlodavců vystavených účinku PFAS se hromadí abnormální množství tuku.

Aby se jednoznačně prokázalo, že PFAS způsobují ztučnění jater u lidí, musí proběhnout další výzkum, který by účastníky sledoval po několik let. Zvýšené riziko onemocnění při styku s PFAS a současné působení dalších rizikových faktorů, včetně vysoce kalorické stravy a sedavého životního stylu, by mohly pomoci vysvětlit nárůst počtu pacientů s nealkoholovým ztučněním jater. Poznatky metastudie by měly vyvolat zájem orgánů veřejného zdraví o sledování vývoje jaterních onemocnění v komunitách, které jsou silně vystaveny perfluorovaným a polyfluorovaným látkám.

Přihlásit