Větší role spotřebitelských organizací při ochraně osobních údajů

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 5.5.2022   

Spotřebitelské organizace mohou nyní hrát větší roli při domáhání se práv spotřebitelů na ochranu jejich osobních údajů. Plyne to z nedávného rozhodnutí Evropského soudního dvora, které umožňuje spotřebitelským organizacím podávat zástupné žaloby i ve věcech týkajících se ochrany osobních údajů spotřebitelů.

Spotřebitelský problém? Volejte poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009. Naši poradci jsou připraveni vám pomoci každý všední den od 9 do 17 hodin.

Před třemi a půl rokujsme pod stížnost na Google ve věci zneužívání lokalizačních údajů ze strany této společnosti. Stížnost podala v zastoupení spotřebitele, který ji předtím k takovému kroku zmocnil. „Zmocnění se nám jevilo jako jediná cesta, jak do procesu stížnosti, případně i žaloby na ochranu osobních údajů, vstoupit,“ říká Petr Šmelhaus, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest a dodává: „Pro jednotlivého spotřebitele je nesmírně náročné kvalifikovaně posoudit, zda v komplikovaném případě, plném právních a technologických otázek, opravdu dochází k porušování jeho práv. Proto dTest zastoupení na základě zmocnění spotřebitele převzal a stížnost na Google v roce 2018 podal.“ Irský dozorový orgán tento případ stále řeší, přičemž svým vlastním postupem odebral spotřebitelským organizacím procesní práva.

Nyní už ale mohou spotřebitelské organizace podat reprezentativní žalobu ve věcech týkajících se ochrany osobních údajů spotřebitelů přímo. Takovou žalobu lze podat nezávisle na konkrétním porušení práva subjektu údajů, tedy konkrétního spotřebitele, a to i v případě, že k tomu spotřebitelská organizace není subjektem údajů zmocněna. Plyne to z rozsudku Evropského soudního dvora C-319/20 Meta Platforms Ireland, k předběžné otázce ve věci žaloby německého Spolkového svazu spotřebitelských organizací a sdružení (Verbraucherzentrale Bundesverband) proti Meta Platforms Ireland, dříve Facebook Ireland Limited, správci osobních údajů uživatelů online sociální sítě Facebook v Evropské unii.

Evropský soudní dvůr v rozsudku uvedl, že spotřebitelské organizace, sledující cíl veřejného zájmu spočívajícího v ochraně práv spotřebitelů, mohou podávat žaloby bez pověření subjektu údajů a nezávisle na porušení konkrétních práv dotčených spotřebitelů, pokud to vnitrostátní právo stanoví. Základem takové žaloby by bylo porušení zákazu nekalých obchodních praktik, porušení zákona na ochranu spotřebitele nebo zákaz používání neplatných všeobecných obchodních podmínek, pokud se dotčené zpracování údajů může dotknout práv, která identifikovaným nebo identifikovatelným fyzickým osobám vyplývají z obecného nařízení na ochranu osobních údajů.

„V České republice zákon umožňuje spotřebitelským organizacím podat žalobu o zdržení se protiprávního jednání“, připomíná Petr Šmelhaus a pokračuje: „Nyní se tedy vyjasnilo, že toto právo se týká i obrany proti porušení práv týkajících se ochrany osobních údajů spotřebitelů“. Pokud by dTest mezi stížnostmi spotřebitelů identifikoval nekalou obchodní praktiku podnikatele s přesahem do GDPR, mohl by se teď sám rozhodnout podat proti takovému podnikateli zdržovací žalobu u soudu.

dTest se dlouhodobě snaží o posílení procesních práv spotřebitelských organizací při ochraně práv spotřebitelů. „Spotřebitel často stojí sám proti obrovským nadnárodním korporacím a jejich technicky i právně složitým výrobkům a službám,“ dodává Petr Šmelhaus a uzavírá: „Rozsudek Evropského soudního dvora ukazuje cestu i pro očekávanou debatu o zákonu o hromadném řízení. Rovnost pozic, ekonomika procesu a prevence porušování práv spotřebitelů vyžaduje, aby byla posílena role spotřebitelských organizací i u hromadných žalob, včetně existence odhlašovacího (opt-out) řízení.“

Spotřebitelé se mohou obrátit na bezplatnou spotřebitelskou poradnu dTestu elektronicky na www.dtest.cz/spotrebitelska-poradnanebo telefonicky na čísle 299 149 009. Kampaň dTestu za hromadné žaloby mohou podpořit zde.


Přihlásit