Jak se testovalo

Jak se hodnotilo

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • zvuk: 40 %
  • rozhlasový příjem: 20 %
  • obsluha: 20 %
  • dílenské zpracování: 5 %
  • spotřeba el. energie: 5 %
  • vybavenost: 10 %

Zvuk

V poslechových testech byla čtveřici expertů přehrávána sada pěti zvukových nahrávek v pásmu FM (zařazena byla hudba i mluvené slovo). Další dva odborníci poté hodnotili změny v kvalitě zvukové reprodukce při přehrávání skrze digitální vysílání DAB+ a přes internet.

Dále bylo pomocí specializovaných přístrojů zjišťováno, zda přijímače netrápí různé zvukové vady. Měřil se akustický tlak basů, maximální hlasitost a frekvenční odezva.

Rozhlasový příjem

Dva odborníci zkoušeli kvalitu příjmu signálu za dobrých i nepříznivých podmínek. V případě FM vysílání se známkoval počet stanic, které bylo možné naladit bez výrazného rušení. U DAB+ vysílání záleželo na počtu naladitelných multiplexů. U internetových rádií pro změnu rozhodoval příjem při slabém i silném wi-fi signálu.

Obsluha

Zkouška s názvem uvedení do provozu kontrolovala počet a náročnost kroků potřebných k připojení, prvotnímu spuštění a zahájení přehrávání.

Test ovládacích prvků na přístroji prověřoval kvalitu provedení jednotlivých tlačítek, koleček a jiných částí. Zjišťovalo se, do jaké míry je práce s rádiem intuitivní. Pozornost laboratorních pracovníků se zaměřila především na ovládání hlasitosti a další zvuková nastavení. Známka za indikátory a oznámení reflektuje obsah a čitelnost informací zobrazovaných na displeji přístroje. V případě, že jím byl přijímač vybaven, testovala se také funkce časovače.

K důležitým zkouškám patřilo ladění ve všech třech sledovaných způsobech příjmu signálu – FM, DAB+ i internetovém vysílání.

Návod k použití pročetli dva experti a tři běžní uživatelé. Jejich úkolem bylo hodnotit srozumitelnost, úplnost a čitelnost uvedených instrukcí.

Dílenské zpracování

Souhrnná známka za kvalitu zpracování se odvíjela od stability přístroje, kvality použitých materiálů, vstupů a ovládacích prvků. Zohledňoval se i design, hodnotitel si všímal provedení povrchů a hran.

Spotřeba energie

Objem spotřebované energie byl měřen podle následujícího scénáře: Každý přístroj v průběhu 24 hodin zůstával 18 hodin v režimu stand-by. Po zbylou dobu rádia přehrávala hudbu, přičemž úroveň hlasitosti se v průběhu času měnila. Pokud byla zjištěna vysoká spotřeba ve stand-by módu, znatelně to snížilo celkové hodnocení za spotřebu.

Vybavenost

Laboratoř zaznamenávala počet a užitečnost nabízených funkcí. Nezapomínalo se ani na mobilní aplikaci, zejména dobu odezvy mezi zadáním určitého úkolu a jeho reálným splněním.

Přihlásit