Jak se testovalo

Zásadní zkouškou byla rychlost odvlhčování. Probíhala podle čtyř scénářů, v každé testovací situaci byla počáteční teplota a vlhkost místnosti odlišná. Zjišťovalo se, za jakou dobu se odvlhčovači podaří snížit vlhkost vzduchu z 80 na 60 %.

Měřilo se také, jaký objem vody je spotřebič schopen za den zachytit. Ověřoval se objem kondenzační nádrže.

Parametr s označením účinnost vyjadřuje hodnocení poměru mezi spotřebou elektrické energie a odvlhčovací kapacitou. Co se samotné spotřeby elektřiny týče, na výslednou známku měla vliv energie spotřebovaná v režimu stand-by.

Zevrubným zkouškám byla podrobena i obsluha přístroje, hodnotitelé se zaměřili na nastavení hygrostatu, snadnost čištění či vyjímání a vkládání nádrže s kondenzátem. V neposlední řadě byla měřena hlučnost spotřebičů.

Přihlásit