Životní cyklus aut

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2022 Obsah květnového dTestu

Publikováno v časopise 5/2022

Automobily mají neoddiskutovatelný a výrazný negativní dopad na životní prostředí. Nejde přitom jen o samotné emise při provozu. Analýza životního cyklu automobilů odhaluje ekologickou náročnost vozů za celou dobu jejich existence – od těžby surovin přes výrobu, distribuci a jízdu až po likvidaci či recyklaci. Přinášíme výsledky analýzy 61 populárních modelů automobilů. Ukázalo se, že velkou zátěž pro přírodu mohou představovat i auta s jinak čistým provozem.

Iniciativa Green NCAP se za svou relativně krátkou historii stala vysoce respektovanou institucí zaměřenou na ekologické zkoušky automobilů. Jde o rozsáhlý mezinárodní projekt financovaný jednotlivými evropskými státy a také spotřebitelskými organizacemi včetně dTestu. Hlavním cílem programu Green NCAP je poskytovat motoristům ucelené informace o emisích automobilů v reálných podmínkách.

Ve spolupráci se specializovanými pracovišti vyvinul metodu analýzy životního cyklu (pro kterou se používá anglická zkratka LCA), díky které je možné srovnávat skutečnou ekologickou stopu aut různých typů. Zjištění jsou rozdělena do dvou skupin – celkových emisí skleníkových plynů a spotřeby primárních (energetických) zdrojů.Přihlásit