Životní cyklus aut

Obsah listopadového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 11/2023 Obsah listopadového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 5/2022

Automobily mají neoddiskutovatelný a výrazný negativní dopad na životní prostředí. Nejde přitom jen o samotné emise při provozu. Analýza životního cyklu automobilů odhaluje ekologickou náročnost vozů za celou dobu jejich existence – od těžby surovin přes výrobu, distribuci a jízdu až po likvidaci či recyklaci. Přinášíme výsledky analýzy 61 populárních modelů automobilů. Ukázalo se, že velkou zátěž pro přírodu mohou představovat i auta s jinak čistým provozem.

Úprava výsledků

Iniciativa Green NCAP nás bohužel informovala o chybě ve výpočtu emisí skleníkových plynů a spotřebě primárních zdrojů v případě vozů s elektrickým pohonem. Výroba baterií byla korektně započítávána zvlášť.

Hmotnost samotného akumulátoru však nebyla odečtena od celkové hmotnosti automobilu, a byla tudíž započítána rovněž do výroby samotného vozu. V důsledku jsou původní výsledky elektroaut mírně horší, než by reálně měly být.

Uvedená chyba zásadně nemění hlavní zjištění analýzy LCA, špatný výpočet nás však mrzí a pracujeme na nápravě. V nejbližších dnech zveřejníme aktualizované výsledky jak zde na webu, tak i v PDF verzi článku. Za zveřejnění chybných údajů se omlouváme.

Iniciativa Green NCAP se za svou relativně krátkou historii stala vysoce respektovanou institucí zaměřenou na ekologické zkoušky automobilů. Jde o rozsáhlý mezinárodní projekt financovaný jednotlivými evropskými státy a také spotřebitelskými organizacemi včetně dTestu. Hlavním cílem programu Green NCAP je poskytovat motoristům ucelené informace o emisích automobilů v reálných podmínkách.

Ve spolupráci se specializovanými pracovišti vyvinul metodu analýzy životního cyklu (pro kterou se používá anglická zkratka LCA), díky které je možné srovnávat skutečnou ekologickou stopu aut různých typů. Zjištění jsou rozdělena do dvou skupin – celkových emisí skleníkových plynů a spotřeby primárních (energetických) zdrojů.Přihlásit