Pozor na společnost Viagogo

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 13.4.2022   

Dlouhodobě upozorňujeme na společnost Viagogo, proti jejímž nekalým praktikám při prodeji vstupenek na kulturní akce v podstatě neexistuje právní ochrana. V současné době se naše právní poradna setkává s opětovným nárůstem stížností spotřebitelů, kteří se marně domáhají jak objednaných vstupenek, tak i vrácení peněz.

Spotřebitelský problém? Volejte poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009. Naši poradci jsou připraveni vám pomoci každý všední den od 9 do 17 hodin.

Proč je činnost společnosti Viagogo problematická? Společnost přeprodává lístky na kulturní akce různého typu. Ceny jsou často vyšší, než kdyby je zákazník koupil u pořadatele či konkurence, nicméně toto samo o sobě není z právního hlediska problém. České právo nezakazuje přeprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce za vyšší cenu, než která je na vstupence uvedena. Pouze v případech, kdy by byla nová cena v hrubém nepoměru k ceně původní, mohl by zákazník požadovat zrušení smlouvy a navrácení peněžních prostředků, neboť by se jednalo o neúměrné zkrácení. Co by se však v konkrétním případě považovalo za hrubý nepoměr by mohl posoudit jedině soud. Vzhledem k tomu, že se jedná o zprostředkovatele, nemusí nutně uvádět konečnou cenu.

Co už ale v pořádku není, je situace, kdy společnost ten samý lístek (např. konkrétní divadelní představení, 10. řada, sedadlo 18) prodá více spotřebitelům zároveň. Následuje proces „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Jinými slovy, pokud existuje pět zákazníků, kteří mají ten stejný lístek, pak požadované místo získá pouze jeden – ten první, jenž lístek uplatní. Zbytek se přes vstup zkrátka nedostane, neboť byl jejich lístek již uplatněn.

Pokud společnost nabízí takto vstupenky opakovaně, či dokonce na koncerty, které vůbec neexistují, může se jednat o podvod. Vzhledem k výši částky a (pravděpodobnému) množství prodaných vstupenek by se mohlo jednat i o trestný čin. Nebavíme se totiž o malých částkách. Lístky na koncert pro skupinu přátel či rodinu často vyjdou na více než 10 000 korun. Společnost rovněž prodává lístky na koncerty, které se uskuteční mimo území České republiky. Celková škoda, která v důsledku těchto praktik spotřebitelům vzniká, může být mnohem vyšší, než je částka samotného lístku, neboť je třeba k tomu přičíst útratu za ubytování, stravování, cestovné....

Právní úprava v této oblasti není dostatečná. Občanský zákoník totiž stanoví výjimku, kdy spotřebitel od smluv o využití volného času nemůže odstoupit v případě, pokud podnikatel toto plnění poskytuje v určeném termínu. Koncerty i lístky na jiné kulturní akce v drtivé většině toto určení času obsahují. Jediná efektivní obrana, která by v tomto případě přicházela do úvahy, je tzv. „chargeback“.  Zjednodušeně řečeno se jedná o bankovní službu, prostřednictvím které banka poškozeného spotřebitele může vyhledat účet, na který byly peníze poslány a převést je zpět na účet spotřebitele. Je však na úvaze banky, zda finanční službu poskytne, resp. zda vyhodnotí, že transakce nebyla v pořádku. V případě, kdy si spotřebitel koupí lístek a dá dobrovolný souhlas k převodu peněžních prostředků na účet společnosti, banky žádost o chargeback nejčastěji zamítnou.

Dalším problémem je fakt, že společnost Viagogo často mění své sídlo. V současné době společnost sídlí v USA, dříve sídlila ve Švýcarsku. Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele. V současnosti mají poškození spotřebitelé možnost podat stížnost u Národního amerického úřadu (Federal Trade Commission). Úřad může vaši věc prošetřit, nicméně podání návrhu vyžaduje dobrou znalost angličtiny. Formulář můžete vyplnit na stránkách www.ftc.gov.


Přihlásit