Airbnb posuzuje zákazníky podle informací na sítích

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 14.4.2022   

Ubytovací služba Airbnb používá automatizované elektronické algoritmy k odhadnutí spolehlivosti zákazníků na základě rozmanitých dostupných údajů včetně projevů na sociálních sítích, zjistila australská spotřebitelská organizace Choice. Na základě shromážděných dat může odmítnout možnost rezervace.

Software Airbnb v Austrálii a na Novém Zélandu nejspíše prohledává účty uživatelů a jejich přátel na sociálních sítích. Lustrována byla i další dostupná data, například informace o vzdělání nebo zaměstnání. Zásady zacházení s osobními údaji Airbnb v obou zemích obsahují obecné formulace o profilování uživatelů a jejich aktivit na platformě služby i mimo ni za pomoci informací získaných od třetích stran. Tyto postupy mají údajně předcházet potenciálním bezpečnostním rizikům pro poskytovatele ubytování a jejich zákazníky.

Podle antidiskriminační politiky Airbnb jsou však všichni vítáni a respektováni bez ohledu na svůj původ, což je v rozporu s přiznaným profilováním. Na webových stránkách služby je uvedeno: „Jsme odhodláni udělat vše, co je v našich silách, abychom pomohli odstranit všechny formy nezákonných předsudků, diskriminace a netolerance z naší platformy.“ Na organizaci Choice se ovšem obrátili Australané, kterým byl bez bližšího vysvětlení odepřen přístup k službám Airbnb, ačkoliv se nikdy neprovinili proti pravidlům ani nevyvolali konflikty během ubytování.

Algoritmus Airbnb shromažďuje řadu dostupných dat a posuzuje spolehlivost uživatele. O patentovaném algoritmu se tvrdí, že odhaduje osobnostní rysy lidí, jako je narcismus nebo svědomitost, sleduje jejich chování, třeba užívání drog či alkoholu nebo účast v občanských soudních sporech, a ze závěrů sestavuje jakési skóre důvěryhodnosti.

Automatizace takového procesu však vytváří riziko nepřesných nebo neobjektivních rozhodnutí a může vést k diskriminaci a nekalým praktikám. Airbnb musí férově a jasně informovat své uživatele, jaká data shromažďuje, jak s nimi zachází a k jakým účelům je používá, upozornila novozélandská spotřebitelská organizace Consumer.

Přihlásit