Bezhotovostní platby

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 4/2022

To, co si většina z nás dříve nedokázala ani představit, je nyní realitou. V současné době toto prohlášení můžeme vztáhnout na mnoho věcí, které nás obklopují a které se našeho života přímo či nepřímo dotýkají, ale zcela určitě to platí pro způsoby placení. Ty tam jsou doby, kdy jediným způsobem, jak uhradit složenky, zaplatit útratu nebo složit zálohu, bylo fyzické předání většího či menšího balíčku bankovek v hotovosti.

Ne že by hotovost jako taková přestala platit, jenom ji ve vztahu k mnoha aspektům svého života používáme méně a méně. Nedávná plošná omezení související s koronavirem nás přímo nabádala k tomu, abychom změnili své zvyky a naučili se k nákupům i vyřizování celé řady záležitostí přistupovat jinak. Často je jiný způsob placení doporučován, anebo je po nás jiný způsob dokonce vyžadován. Jednoduše, ať už nám to je či není milé, dnes nám k placení zpravidla mnohem lépe poslouží plastová kartička s čipem, počítač, chytrý telefon anebo třeba jen hodinky, které jsou s ním propojené. Všechny tyto technické pomůcky umožňují prostřednictvím různých aplikací platit přímo z bankovního účtu, platební karty nebo virtuální peněženky. Než se ale dostaneme ke všem dalším způsobům placení, které právě hýbou světem, bude určitě dobré podívat se nejprve na samotné karty.

Bezkontaktní platby v ČR za rok 2021

  • počet platebních transakcí v e-commerce (e-shopech): 301 mi-liónů (pro srovnání 211 miliónů v roce 2020)
  • objem platebních transakcí v e-commerce (e-shopech): 309 miliard Kč (pro srovnání 194 miliard Kč v roce 2020)
  • počet vydaných bezkontaktních platebních karet a prostředků NFC: 13,5 miliónů (pro srovnání 12,9 miliónů v roce 2020)
  • počet platebních terminálů pro bezkontaktní platby: 271 663 (pro srovnání 256 694 v roce 2020)
  • počet bankomatů: 5572 (pro srovnání 5551 v roce 2020)
  • počet výběrů hotovosti z bankomatů: 142 miliónů (pro srovnání 143 miliónů v roce 2020)
  • objem výběrů hotovosti z bankomatů: 796 miliard Kč (pro srovnání 735 miliard Kč v roce 2020)

Zdroj: Sdružení pro bankovní karty

Co je a není kreditka?

Kdysi dávno jsme se možná chlubili, kdo jich má víc a kdo má jakou, ale dnes jsou platební karty tak běžnou záležitostí, že nám jde opravdu často jen o to, jak praktické a výhodné pro nás mohou být. Naprostá většina bank nám nabízí platební kartu jako automatickou součást vedení běžného účtu a poskytuje nám ji zdarma. Přestože označení kreditka se u nás velmi masivně rozšířilo, pravda je, že taková karta je kartou debetní a používáme ji jako nástroj k čerpání vlastních prostředků z účtu, k němuž byla vydána. Je možné se s bankou dohodnout na možnosti jít tzv. do minusu, což znamená, že nám banka poskytuje úvěr, a pokud nemáme dostatek vlastních peněz, můžeme si půjčit od banky až do předem stanoveného limitu. Takový úvěr označujeme jako kontokorentní a čerpáme jej a splácíme průběžně. Jeho výhodou je sice možnost mít kdykoliv k dispozici vyšší částku, ale současně musíme počítat s tím, že úroková sazba bude poměrně vysoká. Důvodem je právě to, že banka neví kdy, kolik přesně a na jak dlouho si půjčíme, zatímco u jiných typů spotřebitelských úvěrů jsou tyto parametry často pevně dohodnuty předem. Podstatné je, že debetní karta nám v principu slouží pouze jako platební nástroj, k němuž může být dohodnuta ještě další služba.

Kreditní karta je oproti tomu kartou, která je primárně úvěrovým nástrojem, který samozřejmě využíváme i k placení. Jakákoliv platba jde však z prostředků, které nám poskytuje banka a které jí musíme později vrátit. Typicky nám je poskytuje na určitou dobu, kterou označujeme jako bezúročné období a trvá mezi 45 až 55 dny. Pokud ve stanoveném časovém limitu vrátíme bance vyčerpanou částku nebo stanovenou minimální splátku, nehradíme z ní žádné úroky. Jakmile se tak ale nestane, bude na čerpanou částku aplikována úroková sazba, která je zpravidla podstatně vyšší než u kontokorentu nebo jiných spotřebitelských úvěrů. Typově patří tento úvěr mezi tzv. revolvingové, což znamená, že se při plnění podmínek splácení neustále obnovuje možnost půjčit si znovu.

U kreditních karet často funguje služba, která umožňuje automatický převod finančních prostředků z vašeho běžného účtu na úvěrový účet, na němž jsou účetně vedena vaše čerpání a vaše úhrady úvěru. Podstatou kreditní karty tedy je, že nám banka poskytuje úvěr, což mimo jiné znamená, že si musela dobře ověřit nejen naši identitu, ale i bonitu, tedy úvěruschopnost. Právě na tom je postavena síla kreditky, kterou často v zahraničí požadují jako nutnost například v půjčovnách aut. Tím, že k platbě a složení zálohy použijete kartu kreditní a nikoliv debetní, má půjčovatel větší jistotu, protože za kreditní kartou stojí banka a nikoliv jen jednotlivec.

Jako úvěrový produkt je poskytnutí kreditní karty ve většině bank zpoplatněno, zpravidla jde o pár desítek korun za měsíc, ale u některých karet je to i několik set. Navíc prakticky od okamžiku vyplnění žádosti o kreditní kartu bude váš úvěr zaznamenán v úvěrovém registru bankovních informací. Jako výše úvěru bude uveden stanovený limit a ve vztahu k posuzování závazku vůbec nepůjde o její praktické používání či nepoužívání. Na to je dobré myslet, protože dostaneme-li se později do situace, kdy budeme žádat o jiný typ spotřebitelského úvěru, banka si tyto informace bude vždy ověřovat a v některých případech by nám třeba i nepoužívaná kreditka mohla způsobit při vyhodnocení schopnosti splácet problém.

Jako platební nástroj má kreditní karta rovněž určitá specifika a podle nich je dobré se rozhodnout, zda bude právě kreditka pro vás tím pravým. Bezesporu se hodí k nakupování v běžných obchodech, protože banky mají s mnoha partnerskými obchody navázánu spolupráci, díky které je možné při platbách nákupů kreditní kartou získat slevy nebo bonusy za její používání. Naopak se příliš nehodí pro výběr hotovosti z bankomatu, protože ten bývá zpravidla zpoplatněn. Poplatky se ovšem velmi různí, najdeme mezi nimi takové, které jsou v řádech desetikorun za položku, ale i takové, které se odvíjejí procentuálně z částky výběru.

Je tedy jasné, že kreditní karta určitě není službou pro každého. Pokud patříte mezi ty, kdo chtějí věnovat platbám větší pozornost a jsou schopni pravidelně zajistit včasné splacení vypůjčené částky, váhat nemusíte, ale v opačném případě bude lepší spokojit se s kartou debetní.


Není karta jako karta

Platební karta může mít v dnešní době mnohem více podob než jen kousek plastu se zabudovaným čipem a magnetickým proužkem o unifikované velikosti 8,5 cm na 5,5 cm. Bezkontaktní karty lze používat ve formě nálepky či prostřednictvím aplikací přímo z telefonu anebo třeba hodinek.

Používání nálepek se u nás příliš neujalo a k většině karet je už dnes v českých bankách nepořídíte, výjimkou je např. Air Bank. Nálepka je vlastně zmenšeninou bezkontaktní karty, která má ale vlastní PIN a může mít nastaven vlastní limit. Nejčastějším místem, kam nás takovou nálepku asi napadne umístit, je obal mobilního telefonu, aby byla vždy po ruce. Jenomže pokud už v ruce držím chytrý mobilní telefon, tak mohu stejně jednoduše platit rovnou s ním.

Jak takové platby telefonem probíhají? Základem je, aby vaše zařízení mělo tzv. NFC čip, který je zpravidla označen písmenem N a novější modely chytrých telefonů jej mají téměř všechny. NFC je zkratka z anglického Near Filed Communication, jde v principu o to, že dvě elektronická zařízení spolu dokážou na velmi krátkou vzdálenost (zhruba 4 cm) komunikovat na bázi elektromagnetické indukce. Pokud vaše banka podporuje aplikaci Google Pay nebo Apple Pay, což je v České republice běžné u všech bank nabízejících služby spotřebitelům, stačí, pokud si do aplikace nahrajete svoji kartu a poté můžete snadno platit přímo telefonem.

Pro provedení platby stačí telefon odemknout a přiložit k platebnímu terminálu. Pokud jde o částky přesahující 500 Kč, bude po vás stejně jako v případě běžné platby kartou vyžadován i určitý způsob potvrzení, což může být zadáním PIN v aplikaci, anebo potvrzení toho, že jste to vy, kdo telefon používá – tedy otiskem prstu nebo skenem tváře. Výhodou může být nejen to, že se svým telefonem manipulujete pouze vy a bezkontaktní platby tak mohou probíhat opravdu bezkontaktně, ale i skutečnost, že údaje o vaší kartě se nikam nenahrávají ani neposílají, protože platba samotná proběhne tak, že k transakci je přiřazen virtuální kód. V případě hodinek pak jde o služby Apple Watch, Garmin Pay nebo Fitbit Pay, které fungují na podobném principu a umožňují nám ještě flexibilnější způsob placení. Patříte-li mezi milovníky nových technologií, pak je pro vás dobrá zpráva, že v podstatě všechny banky tyto způsoby umožňují, takže jediné, co vám při jejich využívání hrozí, je, že na tento způsob platby nebude připraven terminál obchodníka.

Pořídit si však můžete také kartu zcela virtuální, která svoji fyzickou podobu vůbec nemá, a přesto ji můžete používat jak pro výběry z bankomatů, tak pro internetové platby, ale i k nahrání do výše uvedených elektronických peněženek. Mezi takové patří např. karta Virtual od banky Creditas, Digitální karta od ČSOB nebo Virtuální George karta od České spořitelny, kterou si můžete velmi jednoduše založit a třeba i po jednom nákupu v neprověřeném e-shopu zase zrušit.

Co je to 3DS neboli 3D Secure?

Technologie neboli metoda dvoufázového ověření plateb kartou na internetu, která podporuje silné ověření klienta.

Co je ePIN?

Pevně daný kód, jenž se někdy používá jako jedna ze složek dvoufázového ověření plateb na internetu.

Platby na internetu stále bezpečnější

Určitě nemusíte mít při platbách na internetu strach, protože již od ledna 2021 byla i u nás implementována evropská směrnice vyžadující právě pro tuto formu placení tzv. silné ověření. Každá platební transakce v hodnotě nad 30 eur, kterou chceme v Evropském hospodářském prostoru s použitím karty uskutečnit, po nás bude vyžadovat, aby se její ověření skládalo vždy minimálně ze 2 ze 3 stanovených nezávislých faktorů, které dohromady zaručují bezpečnější provádění plateb a takřka eliminují možnost, aby za nás platební nástroj použil někdo jiný. Konkrétně jde o faktor držení, znalosti a inherence. Prvním ověřovacím prvkem tak je vlastnictví neboli držení nástroje, kterým platbu provádím, tedy např. karty či telefonu, resp. SIM karty nebo mobilní aplikace. Tím druhým může být faktor znalosti, který potvrzuje, že já vím něco, co nikdo jiný vědět nemá a nemůže, např. PIN, a třetím je prokázání identity toho, kdo platí, tedy skutečnosti, že já jsem já (pomocí biometrických údajů, např. otisku prstu, skenu obličeje atp.).

Prakticky to funguje tak, že při zadání platby přes internet je po vás vyžadováno potvrzení v mobilní aplikaci banky, kterou máte staženou v chytrém mobilním telefonu. Pokud aplikaci z nějakého důvodu staženou nemáte, je možné platby potvrzovat zadáním kódu, který vám byl doručen SMS zprávou, a současně ePINu, jejž máte se svojí bankou domluven právě pro provádění těchto plateb. Tím totiž kromě použití samotného nástroje splníte prokázání dvou prvků, které jsou pro uskutečnění transakce zapotřebí, a proto mluvíme často o dvoufázovém ověřování plateb na internetu. Při nákupech mimo EU se můžete setkat s tím, že po vás takto přísné ověření vyžadováno nebude. V takových případech určitě stojí za to dobře si rozmyslet, zda transakci opravdu uskutečnit chcete.

Co pro bezpečnost můžeme udělat sami?

V dnešní době, kdy přes internet uskutečňujeme velké množství plateb z elektronických zařízení všeho druhu a odkudkoliv, by pro nás dodržování základních bezpečnostních pravidel mělo být absolutní prioritou. Pojďme si tedy zopakovat deset nejdůležitějších podle ČBA:

1. Starejte se o bezpečí svého počítače

Nainstalujte a pravidelně aktualizujte antiviry a firewally na svém počítači na nejnovější verzi. Zvýšíte tak bezpečnost svých souborů, neboť aktuální verze dokážou zachytit i hrozby a viry, které jsou na internetu jen pár dní.

2. Zabezpečte si mobilní telefon

Chraňte i svůj telefon. V každém mobilním obchodě s aplikacemi najdete mnoho bezpečnostních aplikací buď za malý poplatek, nebo zdarma.

3. Ověřujte si původ instalovaných aplikací

Aplikace stahujte přímo z oficiálních obchodů ve svém telefonu (App Store, Google Play). Před stažením věnujte pozornost recenzím a hodnocením aplikace a také tomu, zdali nejste mezi prvními, kdo danou aplikaci stahuje.

4. Chraňte své přihlašovací údaje

Se svými přihlašovacími údaji zacházejte opatrně. Nikomu je nesdělujte, neukládejte je na počítačích ve veřejných sítích nebo ve škole a zadávejte je jen na bezpečných serverech.

5. PIN chraňte jako oko v hlavě

Je vaším PINem datum narození nebo 1234? Rychle si ho změňte a zapamatujte. Pokud víte, že jste zapomnětliví a musíte si PIN schovat, nenechávejte ho v blízkosti platební karty a střežte ho jako oko v hlavě.

6. Mějte bezpečná hesla

Heslo by mělo být neodhadnutelné (například nikdy ne vaše jméno), silné (kombinace velkých a malých písmen a znaků), nezjistitelné (př. hackerský program zkouší slova ze slovníku) a především unikátní – nikdy nepoužívejte stejné heslo pro různé služby (např. sociální sítě, e-mail a bankovní účet)! Hesla s nikým nesdílejte a neukládejte je do prohlížeče. Pokud je to možné, zvolte k účtům dvoufaktorové ověřování.

7. Pozor na neznámé přílohy

Neotvírejte e-maily ani přílohy od neznámých a podezřelých odesílatelů, neklikejte ani na žádné odkazy v těle těchto e-mailů. Vždy raději zkontrolujte e-mailovou adresu odesílatele a pravopis. Podvodné zprávy, které často informují o falešných exekucích či výhrách, hoďte rovnou do spamu.

8. Nakupujte u prověřených online prodejců

Přes internet nakupujte jen u prověřených a důvěryhodných prodejců – orientujte se podle ikony zamknutého visacího zámku u URL adres jejich webu, musí být bez jakéhokoliv upozornění. To samé platí u přihlašování na jakýkoliv web, bank zejména! U soukromých inzerentů a méně známých prodejců čtěte recenze.

9. Čtěte upozornění

A to platí nejen pro upozornění vaší banky, ale také pro upozornění vašeho počítače. Pokud upozornění jen odklikáváte, může vám např. uniknout zpráva z vaší banky o útocích hackerů. Věnujte jim pozornost, mohou ochránit vás i váš účet.

10. Informujte svoji banku

Pokud máte byť jen podezření, že se s vaším účtem děje něco podivného či špatného, kontaktujte svou banku. Přes infolinku vám zákaznická podpora dokáže zkontrolovat váš účet, zablokovat příkazy nebo ztracenou kartu.

Vybrané parametry kreditních karet nabízených některými finančními institucemi

označení
banka
bezúročné období
úrok
minimální splátka
maximální výše úvěru
vydání
vedení
za podmínek
Kreditní karta Česká spořitelna 55 dní Za každých vypůjčených 500 Kč zaplatíte 10 Kč. 3 % měsíčně, min. 200 Kč 200 000 Kč zdarma zdarma při útratě alespoň 3000 Kč, jinak 50 Kč
4U karta Komerční banka 45 dní pohyblivá sazba, nyní 13,90 % p.a. 3 % měsíčně plus úroky 250 000 Kč zdarma zdarma
A karta Komerční banka 45 dní pohyblivá sazba, nyní 21,90 % p.a. 3 % měsíčně plus úroky 250 000 Kč zdarma zdarma při útratě alespoň 3000 Kč, jinak 59 Kč
World Elite Komerční banka 45 dní pohyblivá sazba, nyní 9,90 % p.a. 3 % měsíčně plus úroky 500 000 Kč zdarma 6490 Kč ročně
Visa Classic UniCredit Bank 45 dní 23,40 % p.a. 5 % měsíčně, min. 300 Kč 250 000 Kč zdarma 40 Kč měsíčně
Visa Gold UniCredit Bank 45 dní 18,96 % p.a. 5 % měsíčně, min. 300 Kč 500 000 Kč zdarma 120 Kč měsíčně
Mastercard Credit Fiobanka 45 dní 19,90 % p.a. 5 % měsíčně, min. 500 Kč 500 000 Kč zdarma zdarma
Standard ČSOB 55 dní pohyblivá sazba, nyní 19,90 % p.a. 5 % měsíčně, min. 500 Kč 250 000 zdarma 30 Kč měsíčně
Easy Raiffeisenbank 55 dní 23,99 % p.a. 3,2 % měsíčně, min. 200 Kč 100 000 Kč zdarma zdarma
Style Raiffeisenbank 55 dní 23,99 % p.a. 3,2 % měsíčně, min. 200 Kč 300 000 Kč zdarma 50 Kč měsíčně
RB Premium Raiffeisenbank 55 dní 23,99 % p.a. 3,2 % měsíčně, min. 200 Kč 500 000 Kč zdarma 199 Kč měsíčně k prémiovému a exkluzivnímu účtu zdarma
Kreditní karta Smart Moneta Money Bank 50 dní 22,99 % p.a. 2 % měsíčně 300 000 Kč zdarma zdarma při útratě alespoň 3000 Kč, jinak 49 Kč
Kreditní karta Gold Moneta Money Bank 50 dní 19,99 % p.a. 2 % měsíčně 300 000 Kč zdarma 99 Kč měsíčně
mKreditka mBank 54 dní 23,80 % p.a. 3 % měsíčně, min. 50 Kč 150 000 Kč zdarma zdarma při útratě alespoň 1000 Kč, jinak 29 Kč
mKreditka Plus mBank 54 dní 23,80 % p.a. 3 % měsíčně, min. 50 Kč 500 000 Kč zdarma zdarma při útratě alespoň 4000 Kč, jinak 59 Kč
mKreditka e-Shop mBank 54 dní 23,80 % p.a. 3 % měsíčně, min. 50 Kč 150 000 Kč zdarma zdarma při útratě alespoň 2000 Kč, jinak 39 Kč
Údaje jsou aktuální ke dni 16. března 2022 a jsou čerpány z webových stránek jednotlivých subjektů. Přehled nezohledňuje všechny parametry a podmínky, které mohou ovlivnit výši úrokových sazeb či individuální nastavení v případě poskytnutí vybrané finanční služby v konkrétním případě. Pro získání podrobných informací o veškerých detailech nabídky je zapotřebí kontaktovat příslušnou společnost.


Přihlásit