Jak se testovalo

Jak se hodnotilo

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení:

  • obraz: 45 %
  • mikrofon: 20 %
  • obsluha: 30 %
  • spotřeba energie: 5 %

Obraz

Subjektivní vizuální testy hodnotila pětice školených odborníků. Všímali si především zobrazení obličejů v podmínkách odpovídajících běžnému obývacímu pokoji a také za špatného světla (v případě potřeby rovněž s umělým osvětlením).

Dále se posuzovalo rozlišení, zaostření při blízkých záběrech, zkreslení obrazu, dynamický rozsah, reprodukce barev a úrovně jasu. Kontrolovala se i případná přítomnost obrazového šumu, vinětace či odrazů světla.

Mikrofon

Další pětice hodnotitelů zkoumala kvalitu zvukového záznamu – samozřejmě pouze v případě, že byla kamera mikrofonem vybavena. Pokud mikrofon nebyl k dispozici, byla váha připadající na toto dílčí hodnocení rozpočítána mezi ostatní skupiny zkoušek.

Obsluha

Návod k obsluze byl hodnocen z hlediska kompletnosti a srozumitelnosti podaných informací. Známkovaly se instrukce v tištěném manuálu i návod a jiné informace, které výrobce poskytoval na internetu.

Pod názvem uvedení do provozu se skrývaly zkoušky prvotního nastavení a spuštění webkamery. Dále byla zkoumána snadnost nastavení a ostření obrazu. Měřilo se, za jakou dobu se webkamera spustí, tj. čas, který uplynul od fyzického zapnutí po start přenosu.

Spotřeba energie

Spotřebovaná elektřina se měřila dvakrát – při provozu a také v režimu stand-by.

Přihlásit