Jak testujeme topinkovače

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení:

  • opékání: 60 %
  • obsluha: 35 %
  • konstrukce a zpracování: 5 %

Limity hodnocení

Některá hodnocení mohou být limitována.

Podmínky testování

  • Všechny zkoušky probíhaly v podmínkách simulujících použití v domácnosti; zařízení byla zapojena do sítě stejného napětí (230 V).
  • Při zkouškách opékání čerstvého i zmrazeného pečiva byl použit světlý čtvercový předkrájený toastový chléb. Na veškeré testovací disciplíny musel být nakoupen stejný typ pečiva.
  • Po zakoupení vzorků se chleby nechaly přes noc v místnosti s teplotou 20 ± 2 °C (v původním neprodyšném obalu). Během testování se nikdy nepoužívaly koncové (krajní) nebo poškozené plátky, které by neodpovídaly běžnému plátku toastového chleba.
  • Zmrazené pečivo muselo být před samotným testováním zmrazeno po dobu alespoň 24 hodin (při teplotě 18 až 20 °C).
  • Laboratorní odborníci se v rámci testování vždy řídili doporučením výrobců (například při nastavování stupně opékání, využívání jednotlivých funkcí atd.).
  • Před testováním proběhla pilotní studie, která měla prověřit, zda je výrobcem doporučený postup optimální. Pokud byly topinky příliš světlé či naopak spálené, hledal se jiný stupeň opékání, aby měly výsledné toasty tu správnou zlatavou barvu.

Opékání

Laboratorní zkouška probíhala s čerstvým i zmrazeným toastovým chlebem. Skládala se ze tří kol, během kterých byly topinkovače vždy maximálně naplněny – opékal se maximální možný počet krajíců (podle typu topinkovače dva nebo čtyři plátky). Po každé várce následovala přestávka 15 sekund.

Hodnocení se skládá z času potřebného na přípravu, míry a rovnoměrnosti opečení. Vychází se ze zprůměrovaných výsledků ze všech tří kol. K zhodnocení barvy opečených toastů používají odborníci v laboratoři speciální barevnou škálu. Digitálním měřením stanovují procentuální část povrchu topinky se správným stupněm opečení. Při hodnocení přípravy topinek ze zmrazeného chleba bylo počítáno s delší dobou potřebnou pro dosažení správného stupně opečení.

Obsluha

Snadnost používání a údržby topinkovačů posuzovali tři laboratorní experti. Hodnocení zahrnovalo obsah a přehlednost návodu k použití, dále jednoduchost vkládání a vyjímání toastů, nastavení stupně opečení, použití funkce stop, manipulaci s táckem na drobky, čištění povrchu přístroje a celkovou údržbu.

Konstrukce a zpracování

Laboratoř hodnotila kvalitu dílenského zpracování topinkovačů. Experty zajímala kvalita a bytelnost konstrukce, použité materiály a jejich odolnost vůči poškrábání či poškození, pečlivé zasazení jednotlivých dílů a lícování spojů. Dále posuzovali provedení ovládacích prvků (tlačítek a páček), značení, barev a povrchových úprav.

Bezpečnost a spotřeba elektrické energie

Topinkovače jsme nechali prověřit také z hlediska elektrické bezpečnosti a spotřeby elektrické energie v režimu stand-by. Výsledky těchto zkoušek nemají podíl na celkovém hodnocení, ale mohou jej limitovat (v případě nedostatečných známek).

Přihlásit