Olovnaté dopravní emise poznamenaly IQ poloviny Američanů

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 23.3.2022   

Vědci vypočítali, že vystavení dětské populace výfukovým plynům z olovnatého paliva od 40. let dvacátého století snížilo měřitelnou inteligenci více než 170 milionů dodnes žijících Američanů. V současnosti jde o více než polovinu obyvatel USA.

V roce 1923 bylo do benzínu poprvé přidáno olovo, které pomáhalo udržovat motory automobilů. Vědci z Dukeovy univerzity v Severní Karolíně a Floridské státní univerzity spočítali, že vystavení emisím z takto upravených pohonných hmot během dětství následně snížilo IQ větší části žijících osob ve Spojených státech dohromady o 824 milionů bodů, uvedl internetový časopis ScienceDaily.com. Podle výsledků výzkumu mohou být Američané narození před rokem 1996 vystaveni většímu riziku zdravotních problémů způsobených olovem, jako je rychlejší stárnutí nebo zmenšení mozku, duševní nemoci a kardiovaskulární choroby.

Olovnatá automobilová paliva byla v USA zakázána v roce 1996, ale podle studie se problém týká každého, kdo se narodil před tímto rokem, a zejména dětí 60. a 70. let . Právě v těchto dekádách zažíval olovnatý benzín největší slávu. Studie byla zveřejněna 7. března 2022 v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

Olovo je neurotoxická látka. Může ničit mozkové buňky, a tak poškodit vývoj mozku a snížit kognitivní schopnosti bez ohledu na věk. Neexistuje bezpečná úroveň expozice olovu. Malé děti jsou na jeho účinky zvláště citlivé. Olovo se může dostat do krve vdechnutím v podobě prachu nebo požitím. Pak prochází hematoencefalickou bariérou, která sice chrání mozek před řadou toxických látek a patogenů, ale některé zastavit neumí.

Vědci určili pravděpodobnou celoživotní zátěž způsobenou vystavení olovu, kterou nese každý současný Američan, a to za pomoci populačních statistik a veřejně dostupných údajů o hladinách olova v krvi u dětí a používání olovnatých paliv. Podle těchto dat odhadli účinky olova na inteligenci, o kterých svědčí poskytnutá odborná péče hrazená ze zdravotního pojištění.

V roce 2015 žilo více než 170 milionů Američanů, kteří měli v dětství klinicky významnou hladinu olova v krvi, což pravděpodobně vedlo k nižšímu IQ a vystavilo je vyššímu riziku chorob. Inteligence u zkoumaných osob mohla klesnout až o 7 bodů a někteří měli jako děti až osminásobek současné minimální hladiny olova v krvi. Snížení inteligence o několik bodů je naoko zanedbatelné, ale autoři poznamenávají, že odhalené změny mohly posunout lidi s původně podprůměrnými kognitivními schopnostmi (IQ skóre nižší než 85) na úroveň osob s mentálním postižením (IQ skóre pod 70).

Přihlásit