Konec oxidu titaničitého v potravinách

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 7.2.2022   

Jedním z nejdiskutovanějších éček posledních let je oxid titaničitý (E 171) bílé barvivo, se kterým se můžete setkat například ve žvýkačkách a cukrovinkách. Ačkoliv jde o látku, která se v potravinářství používá velmi dlouho, v posledních šesti letech se objevily pochyby o její zdravotní nezávadnosti. Evropské úřady proto nechaly bezpečnost oxidu titaničitého detailně posoudit, což přineslo jasný výsledek: od 7. února 2022 je zakázáno oxid titaničitý při výrobě potravin používat.

Oxidu titaničitému můžeme připsat řadu zajímavých vlastností, například velmi dobře odráží světlo a bez jakýchkoliv problémů pohlcuje UV záření. Díky tomu se používá jako bílý pigment při výrobě barev nebo jako UV filtr v opalovacích krémech. Několik desetiletí se pod kódem E 171 používal i coby bílé potravinářské barvivo. Přestože nebyl oxid titaničitý v potravinách žádnou novinkou, trvaly evropské předpisy o potravinářských aditivech na opětovném posouzení jeho bezpečnosti. Tím totiž musí projít všechna éčka používaná před rokem 2009, kdy začala platit současná legislativa.

Opakované posouzení zdravotní nezávadnosti oxidu titaničitého provedl Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a výsledky byly známy v roce 2016. Tehdejší studie sice potvrdila, že oxid titaničitý je za povolených podmínek nepředstavuje zdravotní riziko, nicméně vědci v posudku upozornili, že k jasným závěrům by bylo třeba doplnit další toxikologické zkoušky. A také přesně definovat, z jak velkých částic se oxid titaničitý skládá.

Právě velikost částic titanového pigmentu se ukázala jako problém. Až 50 % oxidu titaničitého totiž mohou tvořit nanočástice s velikostí do 100 nm. Zároveň se také zjistilo, že po průchodu trávením se oxid titaničitý z těla kompletně nevyloučí, ale velmi malém množství (do 0,1 %) se může vstřebat do organismu. Evropské úřady proto navrhly zpřísnit požadavky na složení barviva E 171, zejména pokud jde o velikost jeho částic tak, aby byl podíl nanomateriálu v něm přesně omezen. A vzhledem k tomu, že působení nanočástic v lidském těle dosud není zcela objasněno, provedla EFSA další posouzení oxidu titaničitého zaměřené tímto směrem.

Výsledky dodatečného vědeckého posouzení v roce 2021 přinesly zásadní závěr: barvivo E 171 již nelze považovat ze bezpečné potravinářské aditivum. Důvodem byly především možné genotoxické účinky nanočástic oxidu titaničitého. Několik experimentálních studií totiž potvrdilo jeho účast na změnách DNA v různých typech buněk, což by mohlo vést k vývojovým poruchám plodů, případně k rozvoji nádorových onemocnění. Nové posouzení nemohlo tato rizika vyloučit, proto EFSA k bezpečnosti oxidu titaničitému vydala zamítavé stanovisko.

Další postup byl již v rukou Evropské komise. Potenciálně nebezpečné látky nelze při výrobě potravin používat, proto komise dne 14. ledna 2022 vydala nařízení 2022/63, kterým se od 7. února 2022 potravinářské aditivum E 171 zakazuje. Po dobu šesti měsíců však ještě platí přechodné období, ve kterém bude možné vyrábět potraviny podle starých pravidel. To však po 7. srpnu skončí a poté bude možné jen doprodat již vyrobené zásoby.

S oxidem titaničitým se však budeme potkávat i nadále, používá se totiž i při výrobě léčiv. Tam o jeho osudu rozhoduje Evropská léková agentura EMA. Ta zatím E 171 nezakázala, jelikož farmaceuti místo zatím nemají plnohodnotnou náhradu.

Přihlásit