Nesnáze na silnicích: Které adresy a čísla znát?

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 2/2022

Náš lednový článek o pojištění vozidel čtenáře velice zaujal. S potěšením jsme se tedy rozhodli rozšířit povinné ručení a havarijní pojištění zmíněné v minulém vydání o několik dalších motoristických rad a informací, jejichž znalost přijde řidičům vhod nejen při dopravní nehodě, ale i za běžného provozu. Která užitečná telefonní čísla a webové adresy byste měli mít u sebe přichystány „pro strýčka Příhodu“?

Ze všeho nejdříve si krátce přibližme dva důležité subjekty, jež hrají na pojistném trhu nezastupitelnou roli. Prvním z nich je Česká asociace pojišťoven (ČAP) – zájmové sdružení komerčních pojišťoven, jehož účelem je monitorování, koordinace a mediátorství celého pojistného trhu. Druhým je potom Česká kancelář pojistitelů (ČKP), která je již plně specializována na oblast motoristického pojištění. Jedná se o profesní organizaci pojišťoven, v jejichž portfoliu nalezneme produkt pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla neboli povinné ručení. Tato organizace však nepůsobí pouze ve vztahu ke svým členským pojišťovnám, ale také ke koncovým pojistníkům. V jakých situacích se s ní můžeme setkat? Zjednodušeně řečeno ve všech obtížných a specifických, které není možno vyřešit standardní cestou – tedy například, když nás nabourá vozidlo bez povinného ručení, cizozemské vozidlo s hraničním pojištěním či vozidlo s nezjištěným pachatelem.

Linka pomoci řidičům 1224

Toto telefonní číslo s nonstop provozem je určeno všem motoristům, kteří potřebují pomoc s nepojízdným vozidlem na silnici. Na tu sice mají nárok v rámci asistenční služby svého povinného ručení, ovšem řidičům vystresovaným kolizí se často stává, že nejen že nemají po ruce telefonní kontakt na kýženou asistenční službu, ale mnohdy si dokonce ani nevzpomenou, u které pojišťovny mají své vozidlo pojištěno.

Právě pro tyto případy vzniklo jednotné telefonní číslo, na němž operátorovi stačí nahlásit pouze registrační značku vašeho vozidla, a on si již v databázi příslušnou pojišťovnu dohledá. Poté vás na ni (respektive na její smluvní asistenční společnost) přepojí a vy se tak s operátorem patřičné (své) pojišťovny domluvíte, jakou pomoc potřebujete. Samotný odtah či jiné související služby tak nerealizuje Linka pomoci řidičům, nýbrž asistenční služba pojišťovny, u níž máte uzavřeno povinné ručení.

Vyhledání pojišťovny podle SPZ

Silniční kolizi s jiným vozidlem mnohdy může ještě více znepříjemnit neochota spolupráce viníka nehody. Někteří řidiči totiž s vidinou nenahlášení nehody své pojišťovně (a následnému vyhnutí se zvýšení pojistného) odmítají poškozenému prozradit, u kterého pojistitele mají povinné ručení sjednáno. Tuto skutečnost ovšem rozhodně neutají dlouho – v takové situaci totiž stačí navštívit stránky České kanceláře pojistitelů, kde na vás hned na úvodní obrazovce čeká sekce s názvem Informační středisko pro poškozené. Po jeho otevření určitě nepřehlédnete jednoduchý vyhledávač, v němž podle dané registrační značky naleznete příslušného pojistitele, u něhož je vozidlo nespolupracujícího motoristy pojištěno.

Škody způsobené nepojištěným vozidlem nebo vozidlem s právem přednosti v jízdě

Karambol s motoristou odmítajícím spolupráci na řešení škody však není jedinou nepříjemností, která se vám může v rámci účasti na silničním provozu přihodit. Zkuste si například představit situaci, že v praxi použijete výše zmíněný vyhledávač pojišťovny dle SPZ, avšak výsledkem hledání bude informace, že vozidlo je provozováno bez platného povinného ručení. Kdo vám v takovém případě škodu uhradí?

Vaší protistranou v řešení pojistné události se za takovýchto okolností stává Česká kancelář pojistitelů. Ta na základě záznamu o dopravní nehodě (Oznámení poškozeného) celou událost zaeviduje, prošetří a v případě přiznání nároku na náhradu škody vám z garančního fondu ČKP vyplatí pojistné plnění za stejných podmínek, jako by jej poskytla pojišťovna. Na co ještě je třeba u nehod způsobených nepojištěným vozidlem nutné pamatovat? Na přivolání Policie ČR. Podmínkou vzniku práva poškozeného na plnění z garančního fondu je totiž šetření události právě tímto orgánem.

Mírně komplikovanější proces náhrady škody vás pak čeká v případě, že viníkem nehody je vůz některé ze složek integrovaného záchranného systému. Takováto vozidla totiž spadají do výjimky z pojištění odpovědnosti. Rozhodně se však nemusíte obávat, že by vám způsobená škoda nebyla uhrazena – o pojistné plnění pochopitelně nepřijdete, pouze bude uhrazeno z rozpočtu příslušného ministerstva a vyplácet jej bude na základě dohody jím pověřený pojistitel.


Přihlásit