Minimální a zaručená mzda

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2024 Obsah dubnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 2/2022

Jak praví jedno moudré české pořekadlo – „práce šlechtí člověka“. Zušlechtění bychom rádi byli nejspíše všichni, avšak přiznejme si férově, že kardinálním důvodem naší pracovní činnosti bývá především pokrytí nákladů na živobytí. S jakými částkami budou letos hospodařit ti, kteří pracují pro skoupého zaměstnavatele a jejichž výplata dřímá na nejnižší zákonné úrovni?

Práce se z ekonomického hlediska řadí (ještě společně s půdou a kapitálem) mezi tři základní výrobní faktory. Zdá se vám takovéto prvenství do jisté míry přehnané? Možná ano, ale uvědomme si, že finální podobu mnoha výrobků a služeb bychom bez lidské činnosti zkrátka nezískali. A to je právě důvodem, proč se její důležitostí (respektive důležitostí adekvátní odměny za ni) zabývá stát a nejnižší možnou získanou částku za odvedenou činnost upravuje legislativně. Kolik nejméně si tedy letos na pracovním trhu můžeme vydělat?

Minimální mzda aneb Níž už to nejde

Pro nejnižší přípustnou výši odměny za odvedenou práci se užívá pojem minimální mzda. Uplatňuje se u všech typů pracovněprávních vztahů, tedy ať pracujeme na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, nebo dohody o provedení práce. Na čem přitom nezáleží, je délka sjednané spolupráce (tedy zda se jedná o pracovní poměr na dobu určitou, neurčitou či případně o pracovní poměry souběžné) – nárok na minimální mzdu vzniká zaměstnanci v každém právním vztahu samostatně.

Jaká je tedy ona zmíněná, zákonem nepodkročitelná číselná hranice, chránící zaměstnance před lakotnými chlebodárci? V současné době (od 1. ledna 2022) je minimální mzda stanovena částkou 16 200 korun hrubého měsíčně, což v přepočtu vychází na 96 korun za hodinu. Oproti loňskému roku se tak jedná o navýšení o tisíc korun.

Co je třeba k veličině minimální mzdy ještě vědět? Především to, že tato vládou stanovovaná částka se vždy vztahuje na pracovní dobu 40 hodin týdně, což ve většině společností znamená plný pracovní úvazek. Činí-li vaše pracovní doba například jen 20 hodin týdně, náleží vám částka poloviční, tedy ve výši 8100 korun hrubého za měsíc. Jak jsou na tom naši nejbližší zahraniční sousedé? Nominální hodnotu stanovují dosti podobně – například v Polsku činí minimální mzda cca 16 560 korun, na Slovensku potom přepočet vychází přibližně na 16 440 korun.

Zaručená mzda

V souvislosti s termínem „minimální mzda“ můžeme stále častěji zaslechnout také pojem „zaručená mzda“. Co toto označení znamená? Jeho celý název, s nímž pracují právní prameny, zní „nejnižší úroveň zaručené mzdy“ a v praxi de facto představuje několik různých částek minimální mzdy. Jedná se totiž o vládou stanovené nejnižší možné částky výdělku podle druhu vykonávané práce či jednotlivých pracovních profesí, čímž je v podstatě určena nikoliv jedna, ale hned osm úrovní minimální mzdy. Vaše zařazení do příslušné skupiny práce si ovšem zvolit nemůžete – závisí na složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané činnosti. Jednoduše si lze tento princip představit například na pozici burzovního makléře – živí-li vás právě tato profese, vaše finanční odměna nesmí být nižší než 32 400 korun hrubého měsíčně (opět za předpokladu pracovní doby 40 hodin/týden).

Systém zaručených mezd se vztahuje na zaměstnance zařazené jak v mzdovém, tak platovém režimu. Na rozdíl od klasické minimální mzdy však tuto jistotu poskytuje pouze osobám v pracovním poměru – tedy těm, které činnost vykonávají nikoliv na základě dohody, ale pracovní smlouvy. Dále se zaručená mzda vztahuje na zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách, a na zaměstnance ve veřejné správě a veřejných službách.

Jaké částky zmíněným osmi pracovním skupinám letošní rok nadělil? Plné znění uvádí nařízení vlády č. 567/2006 Sb. (uplatňující dělení prací podle oborů a popisů pracovní náplně) – na tyto číselné údaje porovnávané zároveň s loňským rokem a doplněné o příklady konkrétních profesí se můžete podívat v naší tabulce.

Mzda, plat nebo odměna?

Možná si na tuto otázku nezaujatě odpovíte, že pojmenování obdržené výplaty není nikterak podstatné – hlavně že přijde na účet. Z pohledu následného praktického využití s vámi samozřejmě souhlasíme, avšak vědět, které zařazení výdělku za odvedenou práci vlastně pobíráte, se vyplatí například už jen pro kontrolu správné kolonky ve výše zmíněném systému zaručených mezd. Čím se tedy od sebe plat, mzda a odměna odlišují?

Nejsnáze zapamatovatelný typ výdělku je odměna z dohody. Jejím jediným kritériem je vztah podložený dohodou o práci konané mimo pracovní poměr – označení odměny se tedy vztahuje na všechny dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce.

Nejrozšířenějším typem peněžitého plnění je v současné době mzda. Pobírají ji totiž zaměstnanci s pracovní smlouvou v soukromém sektoru. Pro tuto podnikatelskou sféru je typické, že výše mzdy plně závisí na uvážení zaměstnavatele či jeho domluvě se zaměstnancem – nicméně i zde pochopitelně platí, že příslušná sjednaná částka nesmí klesnout pod aktuální, vládou stanovenou úroveň zaručené mzdy.

Nepodnikatelská sféra naopak odměňuje své zaměstnance formou platu. Přesný výčet zaměstnavatelů, kteří do ní spadají, uvádí zákon. Obecně však lze říci, že se režimem platu řídí instituce a organizace veřejného sektoru – tedy například územně samosprávní celky, školy zřízené ministerstvem školství či fakultní nemocnice. Výše platu těchto zaměstnanců je pak stanovena takzvaným platovým tarifem. Ten se skládá z platové třídy, založené na náročnosti a odpovědnosti náplně práce, a platového stupně, jehož měřítkem je počet odpracovaných let či započitatelné praxe. Stejně jako minimální a zaručená mzda i platové poměry zaměstnanců ve veřejném sektoru jsou určovány nařízením vlády.

Výše zaručené mzdy podle skupin vykonávané práce

skupina
prací
příklady profesí
zaručená hodinová
mzda – 2021
zaručená hodinová
mzda – 2022
zaručená měsíční
mzda – 2021
zaručená měsíční
mzda – 2022
1. pomocná síla v kuchyni, švadlena drobných úprav, uklízečka/pokojská, doručovatel zásilek, nosič zavazadel, vrátný, pracovník výkupu lahví 90,50 Kč/hod. 96,40 Kč/hod. 15 200 Kč/měs. 16 200 Kč/měs.
2. pracovník výkopových prací, lešenář do 10 m, opravář dlažeb chodníků, sanitář, obsluha čerpacích stanic, domovník/školník, průvodce zájezdů s výkladem 99,90 Kč/hod. 106,50 Kč/hod. 16 800 Kč/měs. 17 900 Kč/měs.
3. zedník, klempíř, instalatér, topenář, číšník, barman, holič, kadeřník, řezník, aranžér, opravář elektrických spotřebičů, strojvedoucí metra, ošetřovatel 110,30 Kč/hod. 117,50 Kč/hod. 18 500 Kč/měs. 19 700 Kč/měs.
4. průvodce zájezdů s tlumočením, kuchař specialista, krejčí v modelové a zakázkové výrobě, všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář (pod odborným vedením), účetní, strojvedoucí na vedlejších železničních tratích 121,80 Kč/hod. 129,80 Kč/hod. 20 500 Kč/měs. 21 800 Kč/měs.
5. řidič autobusu, mistr, dispečer, učitel ve školce, personální a mzdová účetní, běžný správce IT, instruktor praktického výcviku v autoškole, všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář (bez odborného dohledu) 134,40 Kč/hod. 143,30 Kč/hod. 22 600 Kč/měs. 24 100 Kč/měs.
6. obchodní referent, speciální pedagog, správce sítí, tvůrce IT systému, administrátor sítí LAN, samostatný projektant rozsáhlých a náročných staveb 148,40 Kč/hod. 158,20 Kč/hod. 24 900 Kč/měs. 26 600 Kč/měs.
7. lékař, zubař, farmaceut, programátor, marketingový specialista, finanční expert, vývojář nových aplikačních programových vybavení a systémů IT techniky 163,90 Kč/hod. 174,70 Kč/hod. 27 500 Kč/měs. 29 400 Kč/měs.
8. odborník na finanční a obchodní strategii, makléř na finančních a kapitálových trzích, špičkový vědecký pracovník řešící nové věděckovýzkumné okruhy 181,00 Kč/hod. 192,80 Kč/hod. 30 400 Kč/měs. 32 400 Kč/měs.


Přihlásit