Jak se testovalo úklid

Jak se hodnotilo

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • účinnost čištění: 50 %
  • stopy a šmouhy: 10 %
  • šetrnost k povrchům: 10 %
  • obsluha: 10 %
  • šetrnost k živ. prostředí: 10 %
  • balení: 10 %

Účinnost čištění

Odstraňování mastných a prašných nečistot bylo testováno pomocí speciálního přístroje. Na zařízení pohybujícím se po keramických dlaždicích byly umístěny hadříky, na které byly nejprve aplikovány neředěné čisticí prostředky. Testovací procedura se inspirovala doporučením německého hospodářského sdružení IKW (Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel).

Stejné typy nečistot byly také čištěny houbičkami s nanesenými zředěnými prostředky. Čističe byly ředěny v pěti litrech vody v poměru doporučeném na obalu. Po konci čisticího procesu byly dlaždice vysušeny a výsledek oznámkován trojicí expertů.

Mimo soutěž byly čističe testovány i na jiných površích a proti jiným typům skvrn – zkoušelo se, zda si poradí s vodním kamenem, zapečeným jídlem nebo skvrnami od sirupu.

Stopy a šmouhy

Náchylnost prostředků k tvorbě šmouh a nežádoucích stop na površích byla rovněž testována na základě doporučení sdružení IKW. Hadříky s naředěnými čističi přejížděly po zrcadlových dlaždicích, na kterých byly případné stopy dobře viditelné. Experti následně posuzovali množství vzniklých šmouh a stop po kapkách. Dále se měřila doba, po které čištěný povrch uschl.

Šetrnost k povrchům

Laboratorní pracovníci nechali neředěné přípravky nakapat na různé typy povrchů – nerezovou ocel, anodizovaný hliník a lakované dřevo. Po uplynutí 24 hodin experti zhodnotili stav všech povrchů a všímali si, zda nedošlo k jejich narušení. Dále byl proveden test stresové koroze. Do přípravků byly namáčeny tyčinky z různých umělohmotných mate-riá-lů. Pomocí kovového hrotu bylo v umělé hmotě vytvořeno napětí. Případné změny v plastu (praskliny apod.) byly zaznamenávány po dobu dvou týdnů.

Obsluha

Pětice školených osob hodnotila čitelnost a srozumitelnost instrukcí k používání. Jeden odborník navíc ověřoval, zda instrukce obsahují veškeré potřebné informace. Kontrolováno bylo uvedené složení.

Další pětice osob hodnotila snadnost dávkování, otevírání a zavírání nádoby u nového i opakovaně používaného balení. Známkována byla i snadnost nanášení prostředku a množství čističe, které zůstalo v nádobě.

Šetrnost k životnímu prostředí

Laboratoř vypočítávala, v jaké koncentraci již čističe nepředstavují hrozbu pro vodní organismy. Zkouška se inspirovala testy pro udělení certifikátu EU Ecolabel a řídila se doporučeními Německé chemické společnosti.

Balení

Hodnotily se instrukce k recyklaci. Na souhrnné známce měla podíl také samotná recyklovatelnost jednotlivých složek balení.

Další zkoušky

Součástí testu univerzálních čističů byly i zkoušky, které nebyly započítávány do celkového hodnocení. Patřila k nim například zkouška obnovy lesku. Výsledný vzhled vyčištěných dlaždic byl měřen leskoměrem.

Limity hodnocení

Pokud byla účinnost čištění nebo šetrnost k životnímu prostředí vyhodnocena jako uspokojivá nebo horší, celkové hodnocení nemohlo být lepší.

Přihlásit