Jak se testovalo

Jak se hodnotilo

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • koncept: 35 %
  • prokázané účinky: 20 %
  • vybavenost: 15 %
  • ovládání: 10 %
  • ochrana os. dat: 20 %

Koncept

Dva zkušení psychoterapeuti se specializací v oblasti relaxačních technik nastudovali informace, které o aplikacích podávají vývojáři, a následně začali aplikace používat. V hodnocení brali v potaz aspekty jako doporučované meditační techniky, multimédia, profesní kvalifikace vývojářského týmu a zapojení uživatelů do vývoje a aktualizací. Kontrolována byla transparentnost financování, jazykové mutace a také design aplikací.

Prokázané účinky

Dva experti studovali kvalitu metodologie technik zahrnutých v aplikaci, provedli rešerši vědeckých studií a zhodnotili efektivnost aplikace, tj. do jaké míry jsou aplikace skutečně vhodné k meditování.

Vybavenost

Oslovený odborník známkoval mimo jiné nabízené funkce, počet meditací zdarma, knihovnu používaných zvuků, hlasů a možností pro specifické skupiny uživatelů. V potaz byly brány možnosti jako notifikace, zaznamenávání pokroku, možnost tvorby poznámek či párování s jinými zařízeními a aplikacemi. Další dva experti se mimo jiné zaměřili na šíři a výběr témat řízených meditací.

Ovládání

Hodnotitelé si všímali způsobů, jakým aplikace zahajují meditační proces. Známkovalo se uživatelské rozhraní, navigace v menu, obsažnost a užitečnost nápovědy a také možné rušivé vlivy (např. výzvy k hodnocení aplikace či zobrazovaní reklam). Pět dobrovolnic a dobrovolníků různých věkových skupin dostalo za úkol vyzkoušet a ohodnotit dvě úvodní meditace. Všímali si například přirozenosti použitého hlasu, rychlosti hlasového projevu apod.

Ochrana osobních dat

Některé mobilní aplikace o uživateli sbírají a odesílají data, která nejsou bezpodmínečně nutná k jejich fungování. Stiftung Warentest zjišťoval, jaké množství údajů o uživateli aplikace vyžadovala v průběhu registrace. Sledoval také transfer dat mezi aplikací a vývojáři a kontroloval, jak velké množství osobních údajů míří ke třetím stranám. Roli hrálo rovněž zabezpečení, nakládání s hesly a technikami ochrany účtu při ztrátě hesla. Právník okomentoval případné nedostatky v deklaraci o ochraně osobních údajů.

Limity hodnocení

Pokud byla ochrana dat dostatečná či horší, celkové hodnocení nemohlo být lepší.

Přihlásit