Jak testujeme pračky se sušičkou

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • praní: 40 %
  • sušení: 15 %
  • praní a sušení: 25 %
  • obsluha: 15 %
  • hlučnost: 5 %

Testování a hodnocení pračko-sušiček vychází z testovacích programů zaměřených na samostatné pračky a sušičky.

Veškeré zkoušky probíhají v laboratoři v místnostech s jasně danými vlastnostmi. Teplota vzduchu je 20 °C (±2 °C) při relativní vlhkosti 65 % (±5 %). Používán je standardizovaný prací detergent typu A*. Náplň sloužící k otestování pracích i sušicích schopností jednotlivých modelů sestává ze skutečných kusů prádla, jako jsou kalhoty, ubrusy, košile, trička, ručníky apod. Pro účely snadnějšího posuzování odstraňování nečistot mají všechny prané kusy bílou barvu.

Praní

Praní testujeme vždy se dvěma typy prádla – bavlněným a syntetickým. Při praní bavlněného prádla je pračka naplněna na 80 % dané maximální kapacity, přičemž se volí nejvhodnější program pro bavlnu (teplota 40 °C). V případě syntetiky je zvolen režim Easy Care (teplota 40 °C) a buben je naplněn na maximum pro tento druh textilií.

Praní – k oděvům je připevněna testovací náplň v podobě pruhů textilie s různorodými typy skvrn. Celkem jde o 8 typů standardizovaných nečistot – směs olivového oleje s popelem; směs krve, mléka a inkoustu; lanolín; salátový dresink; červené víno; čaj; rtěnka a čokoládová zmrzlina. Účinnost praní měří v laboratoři spektrofotometrem. Hodnotí se výsledky získané minimálně ve 3 pracích cyklech. Pokud se hodnoty jednotlivých praní výrazně liší, přidají se 2 další cykly.

Máchání – účinnost máchání neboli zbavování prádla zbytků pracího prostředku zjišťuje laboratoř analýzou vody odstředěné ve speciální odstředivce. Vypraná a vymáchaná náplň je umístěna na 5 minut do odstředivky s rychlostí 2800 otáček za minutu.

Odstřeďování – schopnost odstřeďovat se posuzuje pomocí srovnání hmotnosti suché náplně a náplně po odstředění.

Délka programu – výsledná známka za délku pracího cyklu odpovídá přepočtu naměřených hodnot na jeden kilogram prádla. Tímto způsobem je možné spravedlivě porovnávat modely s rozdílnou kapacitou bubnu.

Spotřeba elektrické energie a vody – v průběhu zkoušek praní měří laboranti spotřebu elektřiny i vody. Obdobně jako u hodnocení délky praní jsou známky uděleny až po přepočtu na jeden kilogram prádla.

Sušení

Při zkouškách sušení používáme rovněž dva typy náplně – bavlnu a syntetiku v programech na uložení do skříně, přičemž využíváme adekvátní doporučenou kapacitu. Před sušením je prádlo vypráno v testované pračce se sušičkou při kompletním pracím cyklu určeném pro daný typ náplně.

Přesnost sušení – zjišťujeme, jak se liší zbytková vlhkost v prádle po usušení od požadovaných hodnot, tj. u bavlny 0 % a syntetiky 1 % zbytkové vlhkosti. Hodnotí se také rovnoměrnost sušení, tedy jaké jsou mezi jednotlivými kusy prádla rozdíly.

Mačkání prádla – laboratorní experti posuzují míru zmačkání prádla. Hodnotí se snadnost žehlení košile ze směsového materiálu po usušení při programu syntetika.

Délka programu – v laboratoři měří délku obou testovaných programů. Hodnocení opět vychází z přepočtu doby potřebné k usušení jednoho kilogramu prádla.

Spotřeba elektrické energie a vody – stejným způsobem je měřena a hodnocena také spotřeba elektrické energie, tedy v přepočtu na jeden kilogram náplně. Protože pračky se sušičkou spotřebovávají při sušení vodu, hodnotíme je také z tohoto hlediska.

Praní a sušení (kontinuální program)

Pračko-sušičky nabízejí i tzv. kontinuální program, při kterém plynule přecházejí od praní k sušení v jednom cyklu. Tento režim testujeme také. Stejným způsobem, jako bylo představeno výše, jsme posuzovali účinnost praní, přesnost a rovnoměrnost sušení, mačkání prádla, délku programu a celkovou spotřebu elektrické energie a vody.

Obsluha

Laboratorní pracovníci hodnotí srozumitelnost a přehlednost návodu k použití, snadnost vkládání a vyjímání prádla (včetně velikosti a provedení dvířek, manipulace a potřebné síly), dávkovač pracího prostředku (otevírání a zavírání, plnění), jednoduchost ovládání (provedení tlačítek, knoflíků a displeje, srozumitelnost symbolů, přehlednost nabídky programů a nastavení funkcí), informace o průběhu praní a údržbu.

Hlučnost

Panel tří laboratorních expertů subjektivně hodnotí, jak hlasité jsou spotřebiče při praní, odstřeďování a sušení. Posuzují charakter a intenzitu vydávaných zvuků.

Přihlásit