TEST: bezpečné výrobky pro děti

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah červnového dTestu

Vydáno: 30.12.2009   

Co dělat, aby z nabídky obchodů zmizely nebezpečné výrobky pro děti? Jsou rodiče vydáni na milost a nemilost nezodpovědným výrobcům, dovozcům i prodejcům? Mohou se bránit a chránit své děti? Časopis TEST připravil pro spotřebitele informační průvodce, které zaměřil na osm výrobků pro děti: postýlka, přebalovací pult, hluboký a sportovní kočárek, hrací ohrádka, bezpečnostní zábrana, vysoká židlička a cyklosedačka. 
Spotřebitelé nejsou bezbranní, jak by se na první pohled zdálo. Budou-li mít k dispozici informace, které povedou jejich ruku, dokážou již při výběru výrobků pro své děti rozeznat ty bezpečné od těch nebezpečných. Průvodci názorně ukazují riziková místa výrobků a uvádějí požadavky týkající se jejich bezpečnosti. „Požadavky, které musí splnit bezpečný výrobek, nepředstavují opravdu nic složitého. Budou-li rodiče vědět, co a jak má být, co musí v obchodě při výběru výrobku sledovat, dokáží vyloučit případná rizika, která by mohla ohrožovat jejich děti,“ uvádí Ida Rozová, šéfredaktorka časopisu TEST.

V informačních průvodcích zájemci dále naleznou dobré rady pro bezpečnou instalaci a bezpečné užívání výrobků pro děti. „Příliš často se přesvědčujeme o tom, že rodiče samotní dělají nevědomky chyby, na které posléze doplácejí jejich děti. Dojde-li jenom k leknutí a bouli například při pádu z vysoké židličky, ve které bylo dítě nepřipoutané, dá se mluvit o štěstí. Snažíme se v průvodcích rodiče upozornit na situace, kterým by měli předcházet,“ dodává Ida Rozová.

I když jsou informační průvodce po bezpečných dětských výrobcích primárně určeny pro spotřebitele, mohou se stát dobrou pomůckou i pro výrobce, dovozce a prodávající. Výsledky testů, které provádí časopis TEST, signalizují, že mnozí buď nemají povědomost o požadavcích norem vztahující se k bezpečnosti výrobků, nebo nejsou jejich znalosti úplné.

Časopis TEST sleduje svými informačními průvodci dva cíle: vybavit spotřebitele potřebnými informacemi pro bezpečný výběr výrobků určených dětem a přispět alespoň malým dílem k vyčištění nabídky trhu od nebezpečných výrobků. „Nebudou-li spotřebitelé kupovat výrobky, které mají problémy s bezpečností, a zůstanou-li ležet ve skladech obchodů, dojde k vytvoření tlaku na prodávající, aby se zvýšeně věnovali tomu, co nabízejí,“ dodává Ida Rozová.

Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2008 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 8068 výrobcích, varovalo před 481 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 503 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit