Co nového čeká české spotřebitele v roce 2022

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2022 Obsah říjnového dTestu

Vydáno: 30.12.2021   

Blíží se konec roku 2021 a s Novým rokem čeká na spotřebitele i řada změn. Podporovali jsme a podporujeme všechny změny, které mají v příštím období posílit postavení spotřebitele. Zde je sumář těch podle nás nejpodstatnějších spotřebitelských novinek, které vás v roce 2022 s jistotou či s určitou pravděpodobností čekají.

Spotřebitelský problém? Volejte poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009. Naši poradci jsou připraveni vám pomoci každý všední den od 9 do 17 hodin.

Stop telešmejdům! To bylo heslo, se kterým jsme vyrazili do boje za zastavení obtěžujících marketingových hovorů. I vám se jistě stalo, že vám uprostřed pracovní doby nebo dovolené zavolal neodbytný prodejce, se kterým jste nikdy před tím nijak nekomunikovali, a začal vám nabízet jakési služby nebo výrobky, o které jste neměli nejmenší zájem. Doufáme, že telešmejdům bude už konec. Od 1. ledna 2022 nabude účinnosti novela zákona o elektronických komunikacích, která řeší ty hlavní otázky spojené s nevyžádanými marketingovými hovory. Zbavíme se jich snad definitivně po 1. červenci 2022. Od tohoto data bude moci prodejce zavolat na vaše číslo s marketingovým hovorem nebo nabídkou jen tehdy, pokud jste k tomu předem udělili výslovný souhlas, případně pokud pro to bude existovat jiný právní důvod. Bude tím velmi posíleno postavení spotřebitele. To se řadě prodejců nelíbí, ale tato náprava trhu je více než potřebná.

Dále čeká spotřebitele novela energetického zákona, taktéž účinná od 1. ledna 2022. I vy jste se možná ocitli v situaci, že u vašich dveří zazvonil tzv. energošmejd s rádoby výhodnou nabídkou na změnu dodavatele energií a nutil vás k podpisu různých dokumentů. Na praktiky energošmejdů upozorňujeme posledních pět let. Konečně došlo k potřebné změně zákona ve prospěch spotřebitelů. Řadu práv budou mít spotřebitelé nově hned od 1. ledna 2022. Například budou moci bez sankcí ukončit smlouvu se zprostředkovatelem nebo vypovědět zprostředkovanou smlouvu na dodávku energií do 15 dnů od zahájení dodávky energií. Některé aspekty činnosti zprostředkovatelů bude stát regulovat od 1. července 2022. Změny budou probíhat postupně, nelze proto počítat s tím, že od Nového roku, resp. od 1. července 2022, nastane ráj na zemi. Spotřebitele vyzýváme ke zvýšené opatrnosti po celý příští rok. Zprostředkovatele bude nově kontrolovat Energetický regulační úřad, doposud tuto pravomoc měla poměrně nelogicky Česká obchodní inspekce.

Pomáháme najít dohodu ve sporech mezi spotřebiteli a podnikateli

Začněte své stížnosti řešit s námi www.vasestiznosti.cz

Změn se může dočkat i takzvaná zákonná záruka na zboží při prodeji spotřebitelům. Záleží to na tom, kdy bude nové sněmovně předložen příslušný návrh novely občanského zákoníku. Stará sněmovna návrh novely už nestihla projednat. Po účinnosti novely bude záruka trvat nadále 2 roky, avšak nově bude prodejce odpovídat jen za takové vady, které mělo zboží už při převzetí. Vady na zboží se mohou projevit i později (po koupi zboží) a spotřebitel je může prodávajícímu nebo určenému servisu vytknout. Ale vždy se bude jednat o vady, které věc měla již při převzetí, nikoliv už o vady, které vzniknou teprve až po převzetí věci. Tyto případy může být v praxi obtížné rozlišit, a proto zákonodárce zavádí i související změnu tzv. zákonné domněnky vadnosti. Pokud se vada projeví během prvních 12 měsíců, bude tu zákonem daný předpoklad, že byla na zboží už při převzetí. Opak bude muset prokázat prodejce. Opakovaně podnikatele upozorňujeme, že vyvrátit vůči spotřebiteli zákonnou domněnku vadnosti je možné jen prostřednictvím odborného, nejlépe znaleckého posudku. Nestačí jedna zamítavá věta, kterou do reklamačního protokolu vepsal pokladní, který se na věc ani pořádně nepodíval.

Za hromadné žaloby! je další naší kampaní, která ani po Novém roce nekončí. Jednostranné „ukončení činnosti“ dodavatelů energií, z nichž největšími jsou ti ze skupiny Bohemia Energy, které způsobilo škody statisícům spotřebitelů, je nejzářivějším příkladem potřebnosti zákona o hromadných řízeních. Předloha tohoto zákona ležela v Poslanecké sněmovně bez zájmu rok a půl. Události spojené s pádem dodavatelů energií vedly odstupující vládu k předložení stejného návrhu nové Poslanecké sněmovně. Věříme, že v novém roce bude přijat kvalitní zákon o hromadném řízení, tedy včetně tzv. odhlašovacího režimu. My jako největší spotřebitelská organizace v ČR, která řeší ročně desetitisíce stížností spotřebitelů a nabízí i odbornou pomoc podnikatelům, jsme připraveni poskytnout zákonodárcům plnou součinnost a podělit se i o naše dlouholeté zkušenosti v dané oblasti. Kvalitní zákony jsou pro spotřebitele naprostá priorita.


Přihlásit