Co je třeba k vyřízení půjčky?

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 1/2022

V posledním vydání loňského roku jsme se na tomto místě zabývali spotřebitelskými úvěry. U nich jsme se zaměřili na náležitosti úvěrové smlouvy, úrokové sazby či specifické podoby úvěru a určitě vám neuniklo, že jsme vás od tohoto finančního produktu neskrytě odrazovali. Dnes v tom budeme pokračovat. Co všechno byste museli dokládat, prokazovat a vyřizovat, kdybyste se pro dočasné financování života na dluh přece jen (poněkud nešťastně) rozhodli?

Ani v povánočním čase si od lákavě vyhlížejících úvěrových nabídek neodpočinete. Zatímco o měsíc dříve byly hlavním argumentem všech poskytovatelů nadcházející Vánoce, nyní se půjčky předvánoční pohotově mění na půjčky na zvýšené životní náklady v důsledku stále rostoucí inflace. Nedostatek finančních prostředků na náklady na bydlení či účty za energie je jistě závažnější situace než chybějící peníze na dárky či dovolenou, avšak ani v těchto případech vám nemůžeme nepřipomenout zlaté pravidlo úvěrového světa. Jak zní a co je jeho obsahem? Je-li zadlužení formou spotřebitelského úvěru skutečně nevyhnutelné, pak je alespoň třeba ze zapůjčených prostředků financovat jen takové zboží nebo služby, které budete déle spotřebovávat než splácet.

Formuláře, potvrzení, razítka…

O tom, zda banka, nebankovní společnost či družstevní záložna žádost o poskytnutí úvěru dotyčnému zájemci schválí, rozhoduje výsledek posouzení jeho úvěruschopnosti. Tedy jakéhosi předpokladu, zda „na půjčku vlastně má“. V hodnocení budoucí schopnosti dostát svým závazkům byl přelomovým rok 2016, kdy posuzování a především prokazování úvěruschopnosti dlužníků značně zpřísnila nová právní úprava. Do doby její účinnosti byli sice poskytovatelé úvěrů povinni posoudit finanční potenciál dlužníků s odbornou péčí, avšak až podle nové úpravy je nutné i jeho náležité prokázání. Jaké dokumenty tedy musejí zájemci o půjčku dokládat a co všechno o vás zjišťuje samotný finanční dům?

Když otázku týkající se postupu poskytovatele ve věci zjišťování úvěruschopnosti položíte pracovníkům na infolinkách, značná většina vás odbude slovy, že se jedná o informace interního charakteru, a tudíž vám je nelze sdělit. Vy se ovšem touto hojně užívanou frází nenechejte odbýt – jakožto potenciální klient máte nárok vědět, s jakými dokumenty a informacemi bude vaše protistrana operovat. Co všechno tedy v posuzování vaší finanční bonity hraje roli?

Připravili jsme pro vás leták s užitečnými radami, který si
můžete zdarma stáhnout ZDE.

V podstatě cokoliv, co alespoň částečně souvisí s vaší finanční minulostí i současností. Základním faktorem, podle kterého se odvíjejí jak dokumenty, které předkládáte vy sami, tak informace, po nichž bude pátrat věřitel, je jednoznačně výše poptávané částky. U půjček nižších obnosů obvykle stačí, když zájemce doloží výpisy z bankovního účtu a potvrzení o svých příjmech ověřené zaměstnavatelem. Úvěrová společnost si poté ještě prověří žadatelovu finanční historii v některé z databází registrujících dlužníky a nevyhodnotí-li jej rizikově, uzavření úvěrové smlouvy následně nic nebrání.

Preciznější postup posuzování však očekávejte u úvěrů vyšších (obvykle sta tisícových) jistin. Vyšší zapůjčená částka pro banku znamená také větší riziko, a prověřovaných proměnných tedy proto přibude. Co dalšího, kromě již zmíněných zápisů v registrech dlužníků, bude úvěrovou společnost zajímat? Pod drobnohled se dostane zejména váš pracovní poměr, konkrétně náležitosti pracovní smlouvy. U té bude úvěrového poskytovatele zajímat, zda je uzavřena na dobu určitou či neurčitou, zda se aktuálně nacházíte ve výpovědní době nebo naopak v době zkušební. U některých finan­čních společností může hrát roli také například faktor vzdělání, věku nebo počtu vyživovaných dětí.

Po výše jmenovaných aspektech, podstatných pro schválení spotřebitelského úvěru, si možná říkáte, zda na sdělení takových až osobních záležitostí má poskytovatel půjčky skutečně nárok. Odpověď zní, že má. Plní totiž zákonem uloženou povinnost posouzení vaší úvěruschopnosti. A jelikož v kýžené právní úpravě není uvedeno, jakých postupů je k zjištění jejího výsledku nutno použít, mají finanční ústavy široký prostor k užití takových metod a principů, jaké si samy zvolí a nastaví.

Čert nikdy nespí!

Přemýšlíte, co se stane, když byste poskytovatele mírně obměkčili a on vám úvěr i přes negativní vyhodnocení poskytl? Pravděpodobně byste se stali jeho nejdražšími zákazníky. Za porušení povinnosti řádně zjistit a prokázat provedenou finanční analýzu žadatele o úvěr hrozí věřitelům vysoká pokuta, a to až v řádu několika miliónů korun. Výsledek jejich práce by byl navíc zcela zmařený, neboť půjčí-li dlužníkovi peníze za podmínek, za kterých je zřejmé, že je nebude schopen splácet, stává se smlouva o spotřebitelském úvěru neplatnou. Klient poté splácí podle svých možností pouze vypůjčenou částku (jistinu) bez úroků a dalších sankcí.


Přihlásit