Jak se testovalo

Jak se hodnotilo

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení.

  • měření oxidu uhličitého: 40 %
  • obsluha: 40 %
  • spotřeba el. energie: 10 %
  • zpracování a stabilita: 10 %

Měření oxidu uhličitého

Laboratoř měřila úroveň CO2, při které se rozezněl alarm nebo zobrazilo varování. Kontrolovala se rovněž konzistentnost měření obsahu oxidu uhličitého. Zaznamenávaly se reakce na změny v koncentraci CO2 v místnosti.

Sledované hraniční koncentrace, při kterých by se měřiče měly ozvat, vycházely z doporučení Německé agentury pro životní prostředí (UBA) a normy DIN EN 16798. Kategorie kvality vnitřního ovzduší, při které by se mělo zobrazit varování (čili zatím ne alarm), byla IDA 2, tedy středně vysoká. To odpovídá zhruba 800 až 1000 ppm (tedy částic na milión) CO2 v ovzduší. Očekávalo se, že by se alarm měl rozeznít při kvalitě vzduchu na úrovni IDA 3, tedy průměrné kvalitě. Při ní se podle UBA počet částic CO2 na milión částic vzduchu pohybuje mezi 1000 až 1400.

Obsluha

Obsluhu hodnotili tři odborníci. Návod k obsluze a v případě chytrých zařízení i nápověda v mobilní aplikaci byly posuzovány po stránce úplnosti, srozumitelnosti a pravdivosti poskytovaných informací. V potaz byly brány i informace online.

Odborníci také zohledňovali počet kroků nutných k prvotnímu zapnutí a nastavení přístroje a složitost údržby.

Běžným používáním se rozumí všechny kroky, které jsou potřeba pro měření koncentrace CO2. Váhu měla srozumitelnost menu, ovládací prvky, čitelnost displeje a také způsob prezentace naměřených hodnot (na displeji přístroje či na mobilu).

Známka za varování zahrnuje hodnocení způsobu, jakým měřiče upozorňovaly uživatele na překročení různých úrovní koncentrace CO2. Také se zaznamenávalo, zda disponují zvukovým upozorněním a jak dobře audio signály fungují. V případě smart měřičů se experti zaměřili i na varování v aplikaci.

Spotřeba elektrické energie

Měřilo se množství elektrické energie potřebné k provozu.

Zpracování a stabilita

Hodnotilo se dílenské zpracování a také stabilita, respektive náchylnost k převrácení. Laboranti si všímali i případných rizik zranění při manipulování se zařízením.

Limity hodnocení

Pokud byla známka za měření CO2 uspokojivá nebo horší, celkové hodnocení mohlo být nejvýše o jeden stupeň lepší.

Přihlásit