Jak testujeme hrabla na sníh

Jak hodnotíme

Podíly skupin zkoušek na celkovém hodnocení.

  • provozní odolnost: 35 %
  • odolnost vůči klim. vlivům: 35 %
  • ergonomie: 30 %

Provozní odolnost

Ve zkoušce provozní odolnosti nás zajímalo, jestli hrabla vydrží náročnou práci a k jakému opotřebení přitom dochází. Laboratorní technici provedli dvě dílčí zkoušky.

Zkouška hrnutí po asfaltovém povrchu probíhala tak, že výrobky byly hrnuty po úseku o délce jednoho kilometru s připevněným závažím o hmotnosti sedm kilogramů. Následně se hodnotila míra opotřebení a případné poškození hrabel.

V únavové zkoušce laboratoř podrobila hrabla cyklické zátěži. Konkrétně šlo o 10 000 cyklů o síle 150 newtonů, při kterých speciální přístroj opakovaně stlačoval hrablo a simuloval namáhání při práci. Technici sledovali případné praskliny nebo jiné deformace.

Odolnost vůči klimatickým vlivům

V této zkoušce jsme prověřovali, jak hrabla dokážou čelit vlhkosti či mrazu.

Odolnost vůči korozi jsme zjišťovali v solné komoře, kde byla hrabla uložena 48 hodin, a následně laboratorní experti hledali známky koroze na jejich jednotlivých částech (lišta, násada, madlo, spojovací prvky).

Druhou dílčí zkouškou byla odolnost vůči mrazu. Výrobky jsme nechali 24 hodin vychladit v klimatické komoře při teplotě –20 °C. Poté absolvovaly celkem 100 pádů z výšky jednoho metru na zámkovou dlažbu. Konkrétně šlo vždy o 20 pádů na různé části hrabla (na hranu, na plocho, na bok směrem doprava, na bok směrem doleva, na rukojeť). Laboranti následně zhodnotili poškození jednotlivých hrabel.

Ergonomie

Třetí část testu hodnotila práci s hrablem. Hodnotitelé posuzovali pohodlnost a snadnost manipulace s hrablem, sledovali jeho hmotnost a vyvážení, provedení madla i rukojeti. Zajímala je také šířka záběru hrabla či použité materiály.

Přihlásit