Jak se testovalo

Jak se hodnotilo

Grafická skladba celkového hodnocení peřin z prachového peří.

  • komfort při spánku: 60 %
  • odolnost: 30 %
  • deklarace: 10 %

Grafická skladba hodnocení společenské odpovědnosti výrobců peřin z prachového peří.

  • doklad o původu peří: 25 %
  • firemní politika: 20 %
  • welfare zvířat: 30 %
  • ochrana živ. prostředí: 15 %
  • transparentnost: 10 %

Komfort při spánku

Testovalo se v klimatické komoře. Izolační a hřejivé vlastnosti byly zkoušeny za pomoci modelu lidské kůže a termální figuríny. Pohodlnost a celkový dojem hodnotil panel školených dobrovolníků tvořený třemi ženami a dvěma muži. Objem přikrývek byl měřen podle normy DIN EN 12130:1998-06.

Odolnost

Dva experti známkovali pokyny k péči o přikrývku uvedené na etiketě. Všímali si úplnosti pokynů a srozumitelnosti. Dále byly peřiny třikrát vyprány v běžné domácí pračce a poté vloženy do sušičky. Praní i sušení probíhalo podle pokynů výrobce. Odborníci následně sledovali případné změny – vizuální, objemové i změny v náplni. Speciálním stlacím a vyklepávacím nárazovým testem (na základě normy DIN EN 12132-2:2003:11) se zjišťovala odolnost vnější vrstvy přikrývek – počítalo se také, jak velké množství peří z peřiny po testu odolnosti uniklo. Kontrolována byla kvalita zpracování všech výrobků.

Deklarace

Mimo jiné byla známkována přesnost informací o náplni uváděných výrobcem. V hodnocení se odborníci inspirovali normami DIN EN 12934:1999–12, DIN EN 1883:2018–05 a DIN EN 12131:1998–06. Dále bylo ověřováno, nakolik se deklarované rozměry a objem shodovaly s realitou.

Doklad o původu peří

Stiftung Warentest oslovil výrobce s dotazem k původu použitého husího a kachního peří.

Firemní politika

Hodnoceny byly platné směrnice výrobců, chovatelů i jatek. V potaz byly brány především životní podmínky zvířat a ekologický dopad chovu a výroby.

Welfare zvířat

Bylo zjišťováno, zda a jaké podmínky výrobci peřin kladli výkrmnám a jatkám. Hledělo se na životní podmínky zvířat – zákaz škubání peří zaživa,

způsob krmení, životní prostor, čistotu, zdravotní péči, přístup k vodě nebo možnost pohybovat se ve venkovních prostorách. V případě jatek byla kontrolována délka transportu, způsob omráčení a usmrcení ptáků.

Ochrana životního prostředí

Výrobci měli poskytnout informace o směrnicích souvisejících s ochranou životního prostředí, včetně informací o využívání energetických, vodních a jiných zdrojů. Známkovalo se také nakládání s odpadem a odpadními vodami a dokumentace.

Transparentnost

Hodnotila se ochota výrobců komunikovat a zevrubnost poskytovaných informací.

 

 

Jak se hodnotilo

Přihlásit