TEST: Vraťte nepovedený dárek včas

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 26.12.2009   

Výrobky nakoupené přes internet lze podle zákona do 14 dnů vrátit. Můžete tak snadno vyřešit situaci s nevhodným nebo nevyhovujícím vánočním dárkem. Časopis TEST zveřejnil na svých internetových stránkách www.dtest.cz vzorový dopis a pokyny, jak snadno, rychle a bez chyb odstoupit od kupní smlouvy na zboží zakoupené přes internet. Dopis je součástí publikace 60 vzorových dopisů pro řešení spotřebitelských problémů.

Nevýhodou nákupů uskutečněných na dálku, tedy prostřednictvím telefonu, internetu nebo zásilkového prodeje, je, že chybí možnost zboží si před zakoupením prohlédnout či vyzkoušet. A to může být problémem u některých vánočních dárků.

S nemožností vyzkoušet si takto zakoupené výrobky počítá § 53 občanského zákoníku, který v případě nákupů na internetu nebo s pomocí jiných prostředků komunikace na dálku dává kupujícímu právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. I zde však existují výjimky. „Audio a video nahrávky nebo počítačové programy lze vrátit pouze v nepoškozeném originálním obalu. Vrátit nelze zboží, které bylo upraveno na míru, potraviny, periodika a některé další produkty,“ vysvětluje Václav Beneš, redaktor časopisu TEST.

Vzorový dopis pro odstoupení od smlouvy i s pokyny, jak správně postupovat, jsou volně ke stažení na webu časopisu TEST v části Vzorové dopisy / Odstupování u nákupů přes internet nebo mimo stálou provozovnu nebo přímo na této adrese: https://www.dtest.cz/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-uzavrene-pres-internet-ci-zasilkovy-obchod

Dopis je součástí nové publikace 60 vzorových dopisů pro řešení spotřebitelských problémů, kterou vydalo Občanské sdružení spotřebitelů TEST. Tato brožura obsahuje návody a vzory pro řešení většiny sporů, které mohou vzniknout při nákupu zboží a služeb nebo při uplatňování reklamací. Vzorové dopisy získá jako pozornost každý nový předplatitel časopisu TEST. 

Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2008 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 8068 výrobcích, varovalo před 481 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 503 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit