Jak se testovalo

Tisk

Hodnotil se tisk různých předmětů s rozličnými tvary. Mezi tištěné předměty patřily hračky v podobě malé loďky, hrnky, šestistranné hrací kostky a další.

Kvalitu tisku ověřovala trojice odborníků, kteří měli za úkol si každý vytištěný předmět podrobně prohlédnout. Při známkování brali v potaz preciznost tisku (přesnost rozměrů), kontrolovali případné vady a odhadovali, nakolik byla potřeba úprava hran a povrchů. Také zaznamenávali případné zmetky, kvůli kterým nemohl být tisk plně dokončen.

Rychlost tisku se měřila při tištění lodiček a hracích kostek.

Obsluha

Snadnost obsluhy opět hodnotila trojice odborníků, kteří přitom museli zohledňovat, nakolik je obsluhování snadné také pro laiky. Hodnotily se návody k použití, a to jak tištěné (pokud byly k výrobku přiložené), tak i jejich online verze. Kontrolovala se úplnost, srozumitelnost, čitelnost a faktická správnost uvedených informací.

Známka za instalaci odpovídá snadnosti rozbalení, složení, připojení a spuštění. Hodnotitelé také ověřovali software, kalibraci tiskárny a vkládání tiskových strun.

Důležité rovněž bylo, zda šlo hotový výtisk bez potíží vyjmout, a to bez poškození samotného výtisku či podložky.

Hodnotitelé dále známkovali obtížnost výměny a počet nezbytných kroků k výměně tiskových strun.

Známka za údržbu zahrnuje především čištění přístroje a podložky. Záporné body tiskárny dostávaly za ušpinění vnitřních částí přístroje během tisku. Čištění modelů s tiskařským materiálem ve štěrbinách a rozích je výrazně obtížnější.

Hlučnost

Subjektivně byla hodnocena hlučnost ve třech režimech – ve stand-by, při přípravě na tisk včetně zahřívání a při samotném tisku. Kromě toho byla měřena i objektivní hlučnost.

Spotřeba elektrické energie

Objem spotřebované elektřiny byl měřen ve čtyřech situacích – po vypnutí, v režimu stand-by, během přípravy tisku a v průběhu tisku hrací kostky.

Škodlivé látky

Analyzovaly se tiskové struny (filamenty) z polyaktidových vláken (PLA) černé a červené barvy. Obě zbarvení mohou obsahovat nežádoucí látky – černé filamenty polycyklické aromatické uhlovodíky, červené zase azobarviva. Pokud byly takové filamenty k dispozici, testovaly se i ty vyrobené z akrylonitributadienstyrenu (ABS).

Kromě samotného rozboru strun bylo měřeno uvolňování nežádoucích látek do okolního vzduchu při tisku. Filamenty byly zahřáty až na 200 °C a sledovalo se, jak velké množství látek se vypařilo.

Třetí chemický test probíhal na vytištěných hrncích z PLA a případně také z filamentů s obsahem mědi. Hrnky byly zahřáty na 70 °C a naplněny stejně teplou 3% kyselinou octovou. Po dvou hodinách byl proveden tzv. migrační test, kdy se zjišťovalo množství látek uvolněných z hrnku do tekutiny.

Přihlásit