Jak testujeme autosedačky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • ochrana dítěte: 50 %
  • obsluha: 40 %
  • ergonomie: 10 %

Bezpečnost (ochrana před úrazem při nehodě)

Při nárazových zkouškách měříme posun hlavy, působící síly a vypočítáváme riziko poranění hlavy, dále měříme síly působící na hrudník a krk a nově také síly v oblasti břicha.

U každé sedačky provádíme testy podle toho, kolik možných variant převozu nabízí – například zkoušíme pozici po i proti směru jízdy, různé polohy zádové opěrky nebo upevnění sedačky bezpečnostním pásem vozu a isofixem. U vícerozsahových autosedaček používáme testovací figuríny podle daných hmotnostních skupin. Zveřejňujeme nejhorší výsledek.

Zkouška čelního nárazu probíhá v rychlosti 64 km/h se speciálně upravenou karosérií vozu (VW Polo). Při umístění sedačky po směru jízdy používáme vždy nejmenší a největší figurínu vhodnou pro přepravu v dané konfiguraci sedačky, v případě sedačky umístěné proti směru jízdy používáme největší figurínu.

Zkouška bočního nárazu probíhá při rychlosti 27 km/h, kdy je sedačka umístěna na lavici, která vráží do překážky simulující dveře automobilu. Poloha lavice a dveří je nastavena tak, aby svíraly 80stupňový úhel, který lépe simuluje směr nárazu při nehodě, kdy jsou většinou obě auta v pohybu.

Experti hodnotí také stabilitu sedačky na sedadle vozu a vedení pásu k upevnění sedačky při praktických zkouškách instalace ve třech různých vozidlech (VW T-Cross, Ford Fiesta, Citroën Berlingo).

Obsluha a Ergonomie

Návod k používání: tři odborníci a tři laici posuzovali návody z hlediska úplnosti jejich obsahu, srozumitelnosti a návodnosti. U výrobků se mimo jiné zaměřovali na povinné varovné nápisy a na jejich viditelné umístění.

Riziko chybné instalace: chybně upevněný dětský zádržný systém snižuje ochranu dítěte v případě nehody, tedy zvyšuje nebezpečí úrazu. Z toho důvodu hodnotíme snadnost instalace a počet kroků nutných při ní provést. Pro instalaci a vyjímání sedačky nyní více zohledňujeme i hmotnost zádržného systému.

Snadnost poutání dítěte a přizpůsobení sedačky jeho vzrůstu provádíme se skutečnými dětmi, nikoliv jen s figurínami, které simulují průměrnou postavu dítěte v daném věku. Tyto vlastnosti testujeme opět ve zmiňovaných vozidlech. Při tom hodnotíme také komfort dítěte v sedačce: posuzujeme pohodlnost posezu, vhodnost úhlů opěrek, dostatek vnitřního prostoru pro nohy, ruce a ramena (záda), oporu nohou, odvětrávání, čalounění a výhled dítěte ze sedačky. Také sledujeme, kolik prostoru v autě sedačka zabírá.

V rámci hodnocení údržby a čištění odborníci posuzovali: srozumitelnost symbolů doporučené údržby (včetně informace o materiálovém složení), snímání potahu, vlastní údržbu, pevnost švů a opětovné navléknutí potahu na konstrukci sedačky.

Nežádoucí látky

Části autosedaček, které mohou přijít do styku s dítětem, byly testovány na přítomnost toxických chemických látek: polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), ftaláty, zpomalovače hoření, fenoly, organocínové sloučeniny, těžké kovy a formaldehyd. Limity obsahu konkrétních látek (některých ftalátů, zpomalovačů hoření, organocínových sloučenin nebo fenolů) vycházejí například ze standardu Öko Tex č. 100. Limity pro formaldehyd odpovídají směrnici ISO 14184-1. Polycyklické aromatické uhlovodíky hodnotíme podle dokumentu AfPS GS 2014:01 PAK.

Přihlásit