Desatero rad pro přechod k novému dodavateli energií

Obsah březnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2024 Obsah březnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 22.10.2021   

Současnou situaci na trhu dodavatelů energií si ještě před nedávnem dokázal představit jen asi málokdo. Nedlouho po raketovém růstu cen první dodavatelé začali ukončovat činnost. Situace se mění velmi rychle, navíc vyznat se v oblasti energetiky není úplně jednoduché a spotřebitelé mohou velmi snadno udělat špatné rozhodnutí. Nabízíme proto odpovědi na aktuální otázky a desatero rad pro ty nejčastější situace při změně dodavatele energií.

Pokud jste v našem desateru nenalezli řešení Vašeho případu, nebo máte jiný dotaz, pomohou vám pracovníci naší poradny na tel. 299 149 009 nebo na www.VašeStížnosti.cz.

1. Po ukončení činnosti dodavatele bez elektřiny a plynu nezůstanete

Pokud váš dodavatele energií ukončil činnost, nestresujte se a zachovejte klidnou hlavu. Nehrozí, že byste zůstali ze dne na den bez dodávek elektřiny nebo plynu. Ani nemusíte ukončovat smlouvu s dosavadním dodavatelem. Toho automaticky nahradí dodavatel poslední instance (DPI). Ten vás během několika dnů po zahájení dodávek bude kontaktovat. Seznámí vás se zahájením, cenami a podmínkami dodávek. Počítejte s tím, že platby u DPI budou velmi vysoké.

2. Zdražení umožňuje odstoupit od smlouvy bez sankce

V případě, že stávající dodavatel „pouze“ mění jednostranně podmínky smlouvy, typicky zdražuje neregulovanou část ceny za plyn či elektřinu, můžete odstoupit od smlouvy s dodavatelem bez hrozby jakékoliv sankce. O chystané jednostranné změně Vás dodavatel musí adresně informovat 30 dní před její účinností. Adresné informování znamená zaslání zejména dopisu nebo SMS, neadresným informováním se rozumí umístění sdělení na webové stránky nebo vyvěšení na pobočce.

Pokud jste adresně a včas informovaní nejen o změně, ale i svém právu od smlouvy odstoupit, můžete od smlouvy odstoupit nejpozději desátý den před účinností změn. Než od smlouvy odstoupíte, porovnejte si nabídky různých dodavatelů. V současné době se nabídky rychle mění, většina nových nabídek bude dražší a někteří dodavatelé dokonce pozastavili příjem nových klientů. Jednejte uvážlivě.

3. Zjistěte si, v jaké lhůtě můžete vypovědět svou stávající smlouvu

Pokud jste právo odstoupit od smlouvy bez sankcí (bod 2.) nevyužili nebo chcete změnit dodavatele z jiného důvodu, než je zdražení, můžete smlouvu vypovědět. Zatímco smlouvu na dobu neurčitou lze vypovědět bez smluvní pokuty s tříměsíční výpovědní dobou, smlouvu na dobu určitou nelze vypovědět buď vůbec, anebo se smluvní pokutou ve výši několik tisíců korun.

Smluvní pokutu se můžete pokusit zpochybnit tím, že namítnete její neurčitost nebo nepřiměřenost, ovšem cesta je to náročná a s nejistým výsledkem.

Někteří dodavatelé požadují kromě smluvní pokuty zcela nesmyslně i náhradu škodu ve výši předpokládané spotřeby energií do konce původní smlouvy.

Informace o lhůtě k ukončení smlouvy a o hrozící smluvní pokutě požadujte od svého dodavatele v písemné formě, tedy alespoň e-mailem.

4. Nenechte se přesvědčit k unáhlené změně

Nejlepší nabídka za vámi nepřijde sama. Nepodepisujte žádné dokumenty podomním prodejcům energií, může se jednat o nevýhodnou smlouvu o dodávkách či přihlášku do pochybné aukce energií. Nikdy nejednejte pod tlakem a v časovém presu.

Stejně tak buďte obezřetní při telefonickém rozhovoru, vámi vyslovené slovo „ano“ může být účelově vyhodnoceno jako uzavření smlouvy.

5. Vyhledejte si nabídky dodavatelů

Nabídky dodavatelů můžete najít na jejich webových stránkách či si je vyžádat e-mailem nebo na pobočce. Využít můžete i srovnávač cen energií na stránkách Energetického regulačního úřadu. K ruce si vezměte vyúčtování – budete informace z něj potřebovat pro správné srovnání ceny. Pozor, i zde platí upozornění z bodu 2. Ceny a podmínky uvedené ve srovnání dodavatelů se rychle mění, proto si ověřte informace u konkrétních dodavatelů. Přepočítejte si cenu, kterou za energie zaplatíte – někteří dodavatelé například uvádějí protiprávně například ceny bez DPH. Ověřte si, zda konečná cena zahrnuje i stálou měsíční platbu (částka bez ohledu na spotřebu, např. dle typu jističe, administrativní poplatky atp.)

6. Čtěte (nejen) smlouvy

Smluvní pokuty by měly být obsaženy přímo v textu smlouvy. Další důležité závazky však mohou být obsaženy nejen ve smlouvě, ale i v obchodních podmínkách nebo cenících. Vše si tedy nechte předložit a pečlivě prostudujte. Nespoléhejte se jen na tvrzení dodavatele.

7. Pozor na další služby

Ověřte si, zda se podpisem smlouvy nezavazujete k placení dalších služeb, které nemusíte vůbec využít, jelikož jsou drahé nebo neznáte jejich rozsah. Jde zpravidla o různá pojištění nebo služby zámečníka, opraváře, elektrikáře a podobně.

8. Pozor při využití retenční nabídky stávajícího dodavatele

Pokud podáte ať už sami, či prostřednictvím nového dodavatele výpověď smlouvy, může vám stávající dodavatel nabídnout nižší cenu. To může být výhodné, ale dejte si pozor na to, v jaké fázi retenční nabídku od dodavatele přijmete. Pokud už jste podepsali smlouvu s jiným dodavatelem, může vám hrozit smluvní pokuta v řádech několika tisíců korun za nedodržení závazku vyplývajícího z nové smlouvy.

9. Unáhlený podpis? Máte právo na odstoupení

Pokud jste uzavřeli neuváženě smlouvu při podomním prodeji či po telefonu, můžete od ní podle zákona odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, případně ji vypovědět ve lhůtě do 15 dnů od zahájení dodávek od nového dodavatele. Tyto lhůty se prodlužují o dobu, po kterou jste nebyli poučeni o těchto právech, maximálně o rok. Vzor výpovědi naleznete například zde.

10. Pohlídejte si odečty a návaznost plateb a změňte platební pokyny

Nezapomeňte si změnit trvalé příkazy a SIPO k úhradě záloh novému dodavateli, aby byla zajištěna návaznost plateb. Ke dni, kdy přecházíte k novému dodavateli si vyfoťte stav elektroměru či plynoměru, abyste mohli zajistit samoodečty.

V případě, že dodavatel ukončí činnost a přecházíte k dodavateli poslední instance, doporučujeme další zálohy původnímu dodavateli neplatit. Je velmi pravděpodobné, že zákazníci mají v tomto ročním období přeplatky a zaplacení další zálohy by tento přeplatek jenom zvýšilo. Pozor, situace může být jiná u nových zákazníků, kteří končícímu dodavateli zatím žádnou zálohu nezaplatili. U těchto zákazníků by zřejmě bylo správné první zálohu zaplatit, aby si nevytvořili dluh.

Odpovědi na aktuální otázky:

Spadl jsem jako zákazník pod dodavatele poslední instance, který mi předepsal vysoké zálohy. Co mám dělat?

Dodavatel poslední instance (DPI) má na zaplacení záloh nárok. DPI si cenu si nestanoví libovolně, cena je regulovaná – věcně usměrňovaná. Pokud se nezmění způsob stanovení ceny formou novelizace příslušného právního předpisu, nedá se s cenou udělat nic. Zálohy DPI jsou vysoké ze třech důvodů: a) DPI pro Vás zřejmě nakupuje na denním (nejdražším) trhu, protože b) DPI neví, jak dlouho u něj zůstanete (nemá výhled, který má u svých smluvních zákazníků) a c) zálohy jsou vypočteny jen pro krátkou dobu a nelze je tak rozdělit i do letních měsíců, kdy je spotřeba energií malá. Zálohy zaplaťte, to je Vaše povinnost, a urychleně uzavřete smlouvu s novým dodavatelem energií. Může to samozřejmě být i DPI, pokud Vás jeho standardní nabídka pro dodávku energií osloví. Přechod pár dní potrvá, zákazníků se stejnými potřebami je nyní mnoho.

Nemám na zaplacení zálohy DPI. Jak mám postupovat?

Komunikujte s dodavatelem poslední instance, pokud to jde. Požádejte ho o splátky. Poraďte se s Úřadem práce, zda můžete získat nějakou sociální dávku. Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Energetickým regulačním úřadem zamýšlí omezit zálohu za měsíc listopad na 50% její vypočtené výše a za měsíc prosinec na 60% této výše. Toto opatření se zřejmě nebude týkat říjnových záloh, které pro většinu postižených spotřebitelů už byly předepsány, a ani nesníží celkovou cenu, kterou nakonec budete muset DPI zaplatit. Text opatření ještě není k dispozici, dle zpráv v médiích se očekává v polovině listopadu, proto předpisy záloh platí zatím tak, jak Vám je DPI zaslal. Proto přejděte urychleně z nouzového režimu DPI do režimu smlouvy s dodavatelem energie. Požádejte o pomoc své nejbližší, ale nikdy si na úhradu dluhů neberte půjčky, abyste neupadli do dluhové spirály. V krajní nouzi se zkuste obrátit s prosbou o pomoc na některý nadační fond. A nezapomeňte šetřit s energiemi, jak jen můžete.

Jak dodavatelé poznají, kolik elektřiny nebo plynu jsem u původního dodavatele a u DPI spotřeboval/a?


Pokud jste sami neprovedli kontrolní odečet, dodavatelé Vaši spotřebu odhadnou. To může být ve Váš prospěch i neprospěch. Proto je vždy lepší si k datům přechodu od jednotlivých dodavatelů provést sami kontrolní odečty a nahlásit je příslušnému distributorovi plynu a/nebo elektřiny sítě (POZOR, distributor je odlišnou osobou od dodavatele, liší se podle teritoria, podívejte se třeba zde: www.kurzy.cz/elektrina/distributori, www.kurzy.cz/plyn/distributori).  Stav měřidla si nezapomeňte pro kontrolu vyfotit třeba svým mobilním telefonem. Zde naleznete odkazy pro vložení samoodečtů:

Samoodečty pro elektřinu:

ČEZ Distribuce, a. s.

EG.D, a.s.

PREdistribuce, a. s.

Samoodečty pro plyn:

RWE - GasNet, s.r.o.

EG.D, a.s.

Pražská plynárenská Distribuce, a. s.

Vrátí mi původní dodavatel a DPI přeplatky? Původní dodavatel mi způsobil velkou škodu, byl jeho postup legální?

U původních dodavatelů ve vrácení přeplatků pevně doufáme. Jistotu nemáme, protože nevíme, v jakém stavu se jejich finance nacházejí. V současné době původní dodavatelé rozesílají vyúčtování – konečnou fakturu, ve které jsou přeplatky vyznačeny. Předpokládáme tedy, že zde jsou dobrá vůle i peníze k jejich vyplacení.

Otázka škody, kterou původní dodavatelé svým zákazníkům způsobili, se diskutuje. Určitě je vhodné si uchovat všechny dokumenty, které mohou prokázat Vaši škodu, tedy oč se Váš majetek jednáním původního dodavatele zmenšil (rozdíl mezi očekávanými náklady u původního dodavatele a Vašimi náklady na pokrytí srovnatelné dodávky za období nesplněné smlouvy u DPI a nového dodavatele). Jsme názoru, že smlouvy se musí dodržovat, což se vztahuje i na smlouvu mezi Vámi a původním dodavatelem. Jsme přesvědčeni, že původní dodavatelé řádně neinformovali spotřebitele o charakteru jejich služeb a o riziku s těmito službami souvisejícími, což byla a je jejich zákonná povinnost. Spotřebitel měl právo vědět o tom, že dodavatel podstupuje velké obchodní riziko (spotové obchody) a že toto riziko může vést až k nesplnění jeho závazků. Bylo by krajně nemravné, pokud by dodavatelé, kteří ukončili na základě vlastního obchodního rozhodnutí činnost a kteří způsobili svým rizikovým jednáním stovkám tisíců spotřebitelů značné škody, vyšli z celého obchodu se ziskem, byť i jen jedné koruny.

V případě dotazů a potíží se obraťte na poradnu dTestu

Přidali jsme jako bonus jedenáctou radu, kam se obrátit v případě jakýchkoliv nejasností. Každý všední den mezi 9. a 17. hodinou můžete kontaktovat telefonickou poradnu časopisu dTest 299 149 009. Stížnosti a podněty spotřebitelů na protiprávní jednání dodavatelů je oprávněn řešit Energetický regulační úřad v rámci bezplatného mimosoudního řízení.


Přihlásit