Test dětských postýlek 2009

Sdílejte

Publikováno v časopise 12/2009

Dětská postýlka by měla být místem, které je pro vaše dítě maximálně bezpečné. Existuje norma, která předepisuje, jak by taková postýlka měla vypadat. Bohužel ne všichni výrobci tuto normu dodržují. Dokonce z našeho testu vyplývá, že ji nesplňuje více než polovina výrobců.

Dobrá rada

V poslední době se začíná objevovat jeden nešvar. V ložnicích rodičů místo klasických dřevěných postýlek stojí postýlky cestovní, které slouží pro každodenní jak odpolední, tak noční spaní kojenců či batolat. Z diskusí na různých internetových stránkách věnovaných rodině a dětem vyplývá, proč stoupá jejich obliba. Jsou barevné a lahodí oku, jsou lehké a dají se snadno a rychle přenést do obýváku či kuchyně, kde přes den slouží i jako ohrádky.
Cestovní postýlka nemůže v žádném případě nahrazovat postýlku klasickou. Už z jejího názvu vyplývá, že slouží při cestách s malým dítětem a že se tedy používá pouze krátkodobě. Důvodem je především neprodyšné dno postýlek a většinou měkké matrace potažené nepropustným plastovým materiálem. To, co lahodí oku a usnadňuje život rodičům, nemusí vyhovovat zdravému vývoji dítěte, které se následně může potýkat s chronickými zdravotními problémy (bolesti zad, svalů).
„Celotyčkové“ postýlky zabezpečují dostatečnou cirkulaci vzduchu; vyberete-li si postýlku s plnými čely, pamatujte, že by tyčkovou bočnicí neměla přiléhat ke zdi či nábytku.
Připravujete-li se na příchod dítěte a chcete-li mít jistotu, že jeho postýlka bude bezpečná, vybírejte z těch, které vyhověly v našem testu.

Nezahrávejte si s nešťastnou náhodou

Dětská postýlka by měla patřit k místům, kde budou děti v co největším bezpečí. Za to, že tomu tak vždy není, mohou výrobci. Buď nedokáží ve své výrobě zajistit realizaci vcelku jednoduchých požadavků na bezpečnost, které jim diktuje norma, nebo normu, která by měla být středobodem jejich podnikání, neznají, nebo ji sice znají, avšak nerespektují. Výsledek? Z jedenácti testovaných dětských postýlek můžeme pouze pět prohlásit za bezpečné.

Když se přibližně před měsícem objevila v tisku zpráva, že se Evropská komise chystá na zpřísnění požadavků pro matrace a mantinely do dětských postýlek, přikrývky, spacáčky a závěsná lůžka, strhl se v internetových diskusích nebývalý povyk. Nikoliv jejich výrobců a dovozců, ale samotných spotřebitelů. Mnohé z toho, co napsali, nešlo dohromady se zdravým rozumem. Shrneme-li za použití slušných slov hlavní „poselství“ diskutujících, znělo by takto: „Mnoho povyku pro nic. Přežili to naši rodiče, přežili jsme to i my, tak proč by to nepřežily i naše děti.“ Jenže některé děti takové štěstí neměly a zranily se, protože jim cestu zkřížila výrobcem „připravená“ nešťastná náhoda…

Úrazy, které se dětem přihodí v postýlkách a které vyžadují léčení, se i u nás čas od času stávají. Mezi nejčastější patří pohmoždění a zlomení končetin, která jdou na vrub konstrukci postýlek, i následky pádů při selhání zajišťovacího mechanismu posuvné bočnice postýlek. Mnohé nepříjemné situace, které se obejdou zpravidla bez zranění (zaklíněná hlavička mezi příčkami nebo mezi bočnicí a čelem postýlky, přiskřípnutá ručička, uvízlý prstík v přístupném otvoru), rodiče lékařům ani nehlásí, takže se o nich bohužel neví.
V Evropské databázi úrazů (European Injury Database) je za období 2005 až 2007 evidováno 17 000 úrazů dětí mladších čtyř let. Viníci: špatná konstrukce postýlek, nevyhovující rozměry matrací (uvíznutí dítěte mezi matrací a kostrou postýlky – přidušení), mantinely, spacáčky, přikrývky (šňůrky a smyčky – přidušení, uškrcení, vdechnutí malých částí; absence údaje, pro jakou teplotu jsou určeny – přehřátí, jedna z pravděpodobných příčin náhlého úmrtí kojenců), závěsná lůžka (nestabilita).
Odstranit potenciální nebezpečí nebude pro výrobce představovat žádnou mimořádnou zátěž a spotřebitelé-rodiče by kroky Evropské komise neměli kritizovat, nýbrž s ohledem na to, že člověk nikdy neví, co ho může potkat, vítat. Když bude přesně definováno, jak má bezpečný dětský výrobek vypadat, nebudou se moci výrobci vyvlíknout ze své odpovědnosti.

Dětská postýlka patří mezi jednoduché výrobky, nic složitého na nich opravdu není, což jistě každý uzná. Jenže ani to, co je jednoduché, nemusí být zároveň bezpečné. Přesvědčili nás o tom samotní výrobci dětského nábytku. Z jedenácti testovaných postýlek můžeme doporučit pouze pět výrobků. Zajímavé je, že polský výrobce Klupš dokáže zároveň vyrábět jak bezpečné, tak nebezpečné postýlky (Radek a Rafal I). Taktéž zajímavé je, že dva z poměrně velkých a na českém trhu zavedených dovozců dětských postýlek nerozpoznají nebezpečné výrobky a zařadí je do své nabídky (Scarlett: Alek a Kubíček, AGS-Sport: Anna Eco).
Společným jmenovatelem nedostatků, které jsme testem odhalili, je nedodržování požadavků na bezpečnou velikost pro dítě přístupných mezer (v jednom případě navíc přístupné montážní díry). Mezery, jak už vyplynulo z předchozího textu, mohou být příčinou v tom horším případě zranění, v tom lepším „jenom“ bolesti dítěte.

Nepodceňujte návody

Zřejmě jen málokdo se při výběru dětské postýlky stará o návod. Většina se jím zabývat vůbec nebude. Montáž postýlky je jednoduchá, jak přestavovat rošt je taky jasné, tak k čemu by byl? Jenže návody nejsou jenom o montáži a obsluze, ale také a zejména o bezpečném užívání výrobků, o tom, co se musí dodržet, aby se případně něco nestalo.
Podívejme se společně na to, co by měl obsahovat kvalitní návod k dětské postýlce. Dodáváme, že vycházíme z požadavků normy, která se na postýlky vztahuje a kterou výrobci musí respektovat. Někteří, jak ukázal náš test, dodávají neúplné návody, někteří dokonce nedávají žádné (výrobky Anna Eco, Eva a Grzeš) a někdo pouze cizojazyčné (výrobek Rafal I). Při čtení se zamyslete, spí-li vám v postýlce dítě, zda se nedopouštíte nějakého bezpečnostního prohřešku. Čekáte-li miminko a budete-li pro něj chystat postýlku, včas si vzpomeňte a upozornění si znovu přečtěte…

Důležité, uschovejte pro pozdější potřebu. Čtěte pozorně.
Výzva ve formě nadpisu na návodu musí být provedena tak, aby upoutala pozornost a aby ji nikdo nepřehlédl. V tomto případě je dokonce stanovena velikost písma, která musí být větší než 5 mm.

Otevřený oheň a jiné zdroje silného tepla v těsné blízkosti postýlky představují nebezpečí.
Postýlka se nesmí stavět k otevřenému krbu či lokálnímu topidlu na pevná paliva, nesmí být ani v blízkosti sálavých panelů, přenosných infrazářičů, teplovzdušných topidel atd.

Pokud je jakákoliv část postýlky rozbitá,  musí se k její opravě použít náhradní díly schválené výrobcem.
Z hlediska bezpečnosti dítěte hraje vše důležitou roli: stabilita, pevnost bočnic a čel, vzdálenosti mezi jednotlivými díly, upevnění a nastavení dna, mezery, otvory atd. Opravou nesmí dojít k jejímu snížení.

V postýlce se nesmí nic nechávat a nesmí být v blízkosti jiného předmětu, který by byl zdrojem nebezpečí pro dítě.
Nenechávejte v postýlce hračky, kusy látky, stužky atd. Usíná-li dítě s plyšovou hračkou, po usnutí ji vyndejte. U většího dítěte nesmí být v postýlce nic, co by mohlo využít jako stupátko. 

V postýlce se smí používat pouze jedna matrace. Výška od povrchu matrace v nejnižší poloze k horní hraně rámu postýlky musí být min. 500 mm a v nejvyšší poloze 200 mm.
Matrace musí mít maximální tloušťku uváděnou výrobcem (údaj přímo na výrobku a to buď písemně, nebo značkou na postýlce). Matrace musí těsně kopírovat vnitřní rozměry postýlky.

Postýlka musí mít vždy řádně zajištěné zajišťovací mechanismy. Pokud se dítě nechá v postýlce bez dozoru, musí být bočnice v uzavřené poloze.
Požadavek se týká postýlek s pohyblivými bočnicemi, které musí být zajištěny tak, aby je dítě nemohlo otevřít. I malá chvilka, kdy je dítě, které se již začíná převracet, samo v otevřené postýlce, se může obrátit v neštěstí.

Když dítě začíná sedět, musí být dno postýlky (rošt) v nejnižší poloze.
Nejnižší poloha je nejbezpečnější, protože dítě nemůže přepadnout. Když začíná být více pohyblivé, ztěžuje mu přelezení bočnic či čel postýlky.

Nedílnou součástí návodu musí být montážní výkres, popis všech částí postýlky, nářadí a šroubů potřebných k jejímu sestavení.
Pro jistotu uvádíme, že se u dětských postýlek nesmí používat samořezné šrouby a že nastavitelné dno musí vyžadovat použití nástroje.

K sedmi testovaným postýlkám jsme návody dostali. Když jsme je zkontrolovali, museli jsme konstatovat, že ani jeden neobsahoval úplný výčet všech povinných upozornění a doporučení.

Lze přímo v kamenném obchodě nebo po rozbalení zásilky z internetového obchodu poznat, zda jste si vybrali bezpečnou dětskou postýlku? Při dobré vůli a zvýšené pozornosti – ano. Samozřejmě že vůbec není zapotřebí, abyste si opatřovali normu a studovali ji. Pomůžeme vám, abyste věděli. A když budete vědět, nebudete vydáni napospas nezodpovědným výrobcům a dovozcům. Díl viny pochopitelně padá i na hlavy prodejců, kteří by taktéž měli mít povědomost o požadavcích vztahujících se na bezpečný výrobek.
Připravujeme pro vás „průvodce“ po bezpečných výrobcích určených dětem (např. dětské postýlky, přebalovací pulty, ohrádky, cyklosedačky), ze kterých se dozvíte nejenom, co a jak má být, ale i to, na co si sami musíte dát pozor, abyste vlastní nevědomostí či opomenutím něco nezavinili. Najdete-li si v posledních dnech roku čas, navštivte naše webové stránky a staňte se prvními čtenáři elektronických „průvodců“.

12 rad (nejenom) pro bezpečné Vánoce

Hračky jsou velmi důležité pro rozvoj dítěte. Bezpečnost hraček je klíčová a proto byste měli mít na mysli následující rady pro jejich výběr a používání…

 • Pečlivě čtěte všechny štítky, jimiž jsou hračky označené. Berte vážně bezpečnostní varování a věková omezení uvedená na štítcích. Raději nekupujte hračky, které nejsou označené značkou CE.
 • Vybírejte hračku, která odpovídá věku dítěte, jeho schopnostem a dovednostem. Hračky určené pro jinou věkovou skupinu mohou představovat bezpečnostní riziko. Vždy se řiďte doporučeným věkem, zejména varovným symbolem 0–3 roky a větou „Není určeno pro děti do 36 měsíců“.
 • Nedávejte dětem do tří let hračky, které obsahují malé části. Mohly by je spolknout nebo vdechnout. Ujistěte se, že očička, čumáčky a jiné malé části u plyšových hraček pevně drží.
 • Držte se striktně návodu na správnou montáž a používání hračky. Schovejte si návod k použití a přiložené informace.
 • Hračky vždy kupujte u důvěryhodných prodejců a on-line obchodů. Zodpovědnému prodejci záleží na tom, co prodává a zpravidla uznává reklamace.
 • Zvláštní pozornost věnujte hračkám, které dítě dostalo jako dárek a hračkám z druhé ruky.
 • Dohlížejte na hrající si děti. Ujistěte se, že si hrají s hračkami, které jsou vhodné pro jejich věk a schopnosti. Při používání některých hraček, jako jsou koloběžky, kolečkové brusle nebo kola, vždy dítě vybavte přilbou, chrániči a ostatními ochrannými pomůckami.
 • Pravidelně kontrolujte stupeň opotřebování hraček, jež by mohlo způsobit zranění nebo přivodit jinou hrozbu pro zdraví či bezpečnost dítěte. Rozbité hračky okamžitě zlikvidujte.
 • Dohlédněte, aby hračky pro starší děti byly vždy z dosahu dětí mladších 36 měsíců, neboť mohou obsahovat malé části.
 • Odstraňte a zlikvidujte (recyklujte, je-li to možné) veškerý obalový materiál. Ujistěte se, že si malé děti nehrají s plastovými sáčky, mohly by se udusit.
 • Naučte děti hračky uklízet, abyste předešli nehodám. Nenechávejte hračky na schodech nebo na podlaze v rušné místnosti.
 • Pokud zjistíte problém s bezpečností hračky, vždy informujte dozorové orgány. Sledujte evropský systém včasného varování před nebezpečnými výrobky RAPEX (http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/). Ten zveřejňuje detailní informace o nebezpečných výrobcích stažených z trhu v celé Evropě i v ČR, včetně hraček.

  Poznámka: Článek odkazuje na aktualizovaného nákupního průvodce z roku 2015.

Ke stažení:

Test s výsledky

Testované výrobky - dětské postýlky (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Dětské postýlky 2009 (11 výrobků)
poslední aktualizace: 1.12.2009


Přihlásit