Jak reagovat, když vám v současnosti dorazí oznámení o zvýšení ceny za dodávky energií?

Obsah listopadového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 11/2022 Obsah listopadového dTestu

Vydáno: 6.10.2021   

Na naši spotřebitelskou poradnu se v posledních dnech obracejí desítky spotřebitelů s dotazy k postupu dodavatelů energií, kteří jim sdělují, že jsou nuceni zdražit dodávky elektřiny nebo plynu i u smluv s garantovanou cenou na dobu určitou. Mají na to dodavatelé právo? Co máte v takové situaci udělat?

Spotřebitelský problém? Volejte poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009. Naši poradci jsou připraveni vám pomoci každý všední den od 9 do 17 hodin.

Mnoho dodavatelů energií právě informuje své zákazníky o nutné změně ceníku s odůvodněním, že za současné situace raketového růstu cen už nejsou schopni dodávat energie za původních podmínek, které slíbili při uzavření smlouvy. Spotřebitelé jsou zmatení. Očekávali, že uzavření smlouvy na dobu určitou s fixovanou cenou je právě před takovými cenovými výkyvy ochrání. Podstatou sdělení dodavatele je, že ceny energií se výrazně zvyšují, a spotřebitel tak může volit mezi akceptací zvýšení ceny a možností od dodavatele odejít, což je právo, které mu v takové situaci dává zákon.

Dodavatelé obvykle nemají právo měnit ceny u smluv uzavřených na dobu určitou s pevně garantovanou cenou. Například společnost Europe Easy Energy oznámila zvýšení ceny od 1. listopadu 2021, přičemž současně poučila spotřebitele o právu od smlouvy odstoupit nejpozději 10. den přede dnem zvýšení ceny. To je zákonem předvídaný postup pro takový případ. Ale klademe si otázku, zda je změna cenového plánu u fixované ceny oprávněná. Přesto, že dodavatel takovou možnost v ceníku i v obchodních podmínkách předvídá, může to být pro spotřebitele překvapivé ustanovení, o což by se mohl v případném sporu s dodavatelem opřít.

Jste-li v této situaci, musíte se rychle rozhodnout, co pro vás bude dále nejvýhodnější. Můžete se pokusit trvat na původně slíbené fixované ceně, což může vést i ke sporu s dodavatelem. Nebo můžete využít této situace k opuštění dodavatele, s nímž nejste spokojeni. Doporučujeme srovnat si ceny různých dodavatelů ve srovnávačích dostupných na webových stránkách Energetického regulačního úřadu a dohodnout se s novým dodavatelem. Teprve potom je vhodné odstoupit od smlouvy s tím stávajícím. Pokud pouze odstoupíte od smlouvy a neuzavřete smlouvu jinou, můžete se nechtěně dostat do režimu neoprávněného odběru. Dodávka od nového dodavatele by totiž měla plynule navazovat na tu původní.

S ohledem na současnou turbulentní situaci na trhu s energiemi lze očekávat, že v nejbližší době budou nuceni ceny elektřiny a plynu zvedat i další dodavatelé. Proto vám pomáháme nalézt účinná opatření vedoucí ke snížení spotřeby energií v domácnosti. Můžete se na nás obrátit pro radu na telefonním čísle 222 767 224 nebo webu www.dtest.cz/step.


Přihlásit