Skoncuje schválená novela zákona s energošmejdy?

Obsah březnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2024 Obsah březnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 10/2021

Rady, jak se bránit proti takzvaným energetickým šmejdům, tedy nepoctivým prodejcům energií, poskytuje naše spotřebitelská poradna dnes a denně. Dlouhodobě také nejen ve svých článcích upozorňujeme na konkrétní triky i fígle a pomáháme vám zbavit se nevýhodných smluv o dodávkách energií, obsahujících vysoké smluvní pokuty. Aktuálně Poslanecká sněmovna definitivně schválila novelu energetického zákona reagující na praktiky těchto šmejdů. O čem konkrétně novela pojednává? A na jaké problémy nabízí řešení?

Jedna, dvě, energošmejd jde…

Problémy s energetickými šmejdy nemusejí být způsobeny neuváženým podepsáním jen smlouvy, nýbrž třeba i dokumentu prezentovaného jako nezávazná nabídka, marketingový průzkum či potvrzení o vykonané návštěvě prodejce pro jeho zaměstnavatele. Ovšem později se z těchto dokumentů vyklube nevýhodná smlouva o dodávkách energií nebo přihláška do pochybné energetické aukce.

Někteří podomní prodejci jsou však ochotní zajít ještě dále – vyžádají si dokumenty vztahující se k dodávkám energií, jako je stávající smlouva, faktura nebo vyúčtování spotřeby, a z těch potom opíšou údaje nezbytné pro uzavření nové smlouvy a klidně zfalšují váš podpis. Výsledkem jsou pak nevýhodné dodávky energií nebo faktury znějící na vysoké smluvní pokuty za nedodržení závazku v případě, že údajně neplníte své povinnosti nebo smlouvu či přihlášku do aukce zrušíte odstoupením, výpovědí či odvoláním plné moci.

Vždy mějte na paměti, že nejlepší je vůbec podom­nímu prodejci neotevřít dveře. Vhodnou prevencí je i včasné ukončení nevyžádaného hovoru. Energošmejdi nevyužívají jen podomní prodej, nýbrž také telefonické nabídky. Pak stačí, abyste do telefonu řekli slůvko „ano“, a oni si rozhovor sestříhají tak, aby vyzněl jako váš souhlas s uzavřením nové smlouvy.

Podvodné praktiky jsou samozřejmě zakázané a způsobují neplatnost smluv. Stejně tak se lze bránit i namítnutím uvedení v omyl či neur­čitosti, nesrozumitelnosti nebo překvapivosti ujednání o smluvní pokutě. Se sepsáním argumentace podle konkrétního problému pomáhá i naše spotřebitelská poradna, ovšem ze zkušeností víme, že mnoho lidí vysilující boj s energošmejdy nakonec vzdá a raději zaplatí.

Odstoupení od smlouvy či její výpověď bez sankce

Nejsnazší způsob, jak se nevýhodné smlouvy zbavit, je využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření, a to bez uvedení důvodu. Přičemž energošmejd nemá právo na žádnou peněžitou sankci, tedy ani na smluvní pokutu. To se však týká jen smluv uzavřených na dálku a mimo obvyklé obchodní prostory – typicky je možné toto právo využít při ukončování smluv sjednaných při podomním prodeji nebo během telefonátu. Právo na odstoupení od smlouvy je předně obsaženo v občanském zákoníku, ale lze ho najít i v energetickém zákoně, který navíc upravuje ještě obdobné právo na výpověď takto uzavřené smlouvy o dodávkách elektřiny nebo plynu. To lze uplatnit až do 15 dnů po zahájení dodávek podle nové smlouvy.

Jak lhůta pro odstoupení, tak pro výpověď se prodlužuje, pokud jste o těchto právech nebyli řádně poučeni, a to o dobu, po kterou tento stav trval, maximálně však o jeden rok. Pokud ale energošmejd za vás jako zprostředkovatel uzavře smlouvu o dodávkách energií s dodavatelem na základě plné moci, pak od ní nemůžete bez sankce tak snadno odstoupit či ji vypovědět. Nestihnete-li odstoupit od přihlášky do aukce, musíte se vydat nejistou cestou jejího zpochybnění, jak jsme uváděli výše.

Co mění novela energetického zákona

Podle schválené novely, která s výjimkou některých částí nabude účinnosti již 1. ledna 2022, bude možné energošmejdy více postihovat, jelikož právě zprostředkovatelé budou muset nově splňovat podmínky vzdělání, praxe i bezúhonnosti a získat licenci od Energetického regulačního úřadu. Zároveň se ruší pravomoc České obchodní inspekce, která dříve vykonávala i nad zprostředkovateli v energetice dohled, což bylo odůvodněno právě tím, že neměli licenci od Energetického regulačního úřadu, a tak nespadali pod jeho kontrolu. Tuto dvojkolejnost jsme vždy viděli jako problematickou, protože spotřebitele mátla, obraceli se někdy o pomoc na nesprávný úřad a té se jim tak včas nedostalo.

Zásadní změnou je právě to, že spotřebitel bude nově moci bez sankce kdykoliv rozvázat svůj závazek se zprostředkovatelem, tedy vypovědět přihlášku do aukce či odvolat zprostředkovateli plnou moc. Rovněž půjde bez sankce vypovědět smlouvu o dodávce energií uzavřenou za spotřebitele zprostředkovatelem ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávek elektřiny nebo plynu.


Přihlásit