Plyn 2021: Již zdražil?

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2022 Obsah záříjového dTestu

Publikováno v časopise 9/2021

O zemním plynu v současnosti slýcháme zejména v souvislosti s jeho avizovaným zvýšením ceny. Na rozdíl od elektřiny sice není dodáván do všech domácností, avšak ty, které plynovou přípojkou vybaveny jsou, nyní začínají svádět boj o co nejnižší částku na faktuře. Jaké možnosti úspor mají koncoví odběratelé, aniž by museli snížit svou obvyklou spotřebu? Nabízí se jim cenová fixace, změna produktu či přechod k jinému dodavateli. Které řešení bude optimální právě pro vás?

Za připravovaným zvýšením cen energií na straně dodavatelů stojí především růst velkoobchodních cen na energetických burzách. Ty představují virtuální nákupní prostředí pro naše potenciální dodavatele, kteří zde tuto komoditu v určitém objemu megawatthodin nakupují. A jelikož je tato energie pro zmíněné poptávající vlastně zbožím, s nímž obchodují, odrazí se jejich nákupní cena na burze pochopitelně také na následné ceně prodejní, za niž pak plyn přivádějí do našich domovů. I pro obchodníky s energiemi tedy platí jednoduché pravidlo – „nakoupím-li levně, mohu pak levně prodávat“.

Cenová centrifuga

Říkáte si, proč vlastně velkoobchodní ceny na burzách v poslední době tak výrazně rostou? Vysvětlení tohoto cenového mechanismu by svým rozsahem vydalo na samostatný článek, avšak velice stručně se dá říct, že se jedná o výsledek kombinace mnoha faktorů globálního měřítka. Nemáme tím přitom na mysli pandemii covidu-19 (jíž se dnes s oblibou zdůvodňuje zdražování obecně), nýbrž zvýšenou poptávku způsobenou nebývale dlouhou zimou, zvyšující se ekonomickou aktivitou (především asijského trhu) nebo změněnými logistickými řetězci v důsledku přírodních živlů či ekonomických restrikcí největších světových producentů (Ruska, Číny a dalších).

A konečně se dostáváme také k jednomu z nejzásadnějších faktorů, jímž jsou takzvané emisní povolenky. Tyto – velice zjednodušeně popsáno – „odpustky“ elektráren a průmyslových závodů vypouštějících skleníkové plyny sice primárně ovlivňují především cenu elektřiny, nicméně v konečném důsledku dokážou (nejen prostřednictvím spekulací) značně rozpohybovat i cenu plynu. Vy si tak nyní již určitě snadno dokážete doplnit, jakým směrem posunulo rekordní zdražení emisních povolenek právě cenu komodity, která vám domů proudí žlutým plynovým potrubím.

Mnozí spotřebitelé nyní nacházejí ve svých schránkách nabídku stávajícího dodavatele na uzavření smlouvy na dobu určitou s fixní cenou. Je fixace efektivní obranou před vyšší cenou na faktuře? Alespoň dočasně určitě ano. Nabídka nižší ceny možná může znít v době skokového zdražování poněkud pofiderně, avšak háček za ní nehledejte – dodavatelé si ji jednoduše mohou dovolit proto, že plyn na burzách nakoupili ještě za příznivé ceny. Hlavní vlnu zdražování energií odborníci očekávají během podzimních měsíců, přičemž vyhlídky ceny plynu jsou o poznání horší než ceny elektřiny. Fixace se nyní tedy určitě vyplatí, ideální délka trvání smlouvy na dobu určitou se pak uvádí v horizontu jednoho či dvou let.

Názvosloví nejen z faktury

Jaké jsou příčiny růstu cen plynu na světových trzích, již zhruba víme. Nyní se pojďme ještě na okamžik vrátit zpět do našeho maloobchodního prostředí, tedy do vztahu odběratel – dodavatel. Pevně doufáme, že nepatříte mezi zákazníky, kteří po obdržení vyúčtování zhlédnou jen a pouze konečnou účtovanou částku, ale pečlivě si zásilku od dodavatele energií prostudujete. S jakými položkami se můžete na faktuře běžně setkat?

Nejprve je potřeba říct, že cenová metodika u dodávek plynu je velice podobná té u elektrické energie. Souhrnná cena za plyn se totiž taktéž skládá z regulované a neregulované složky. První zmíněnou, tedy regulovanou část ceny každoročně vyhlašuje Energetický regulační úřad (ERÚ) a jím stanovené ceny jsou pro daný kalendářní rok pevné a neměnné pro všechny dodavatele. Naopak druhá, čili neregulovaná část ceny je určována samotnými obchodníky (případně dohodou mezi dodavatelem a zákazníkem), což poskytuje široký prostor pro její flexibilitu a úpravy.

Rozdělením ceny na regulovanou a neregulovanou složku ovšem proces cenotvorby nekončí. Výsledná částka se zpravidla skládá z následujících položek:

regulovaná složka

  • cena za přepravu plynu
  • cena za distribuci plynu
  • cena za služby operátora trhu (poplatek pro operátora trhu OTE)

neregulovaná složka (její struktura se může lišit podle konkrétního dodavatele)

  • fixní část – stálé měsíční platy účtované v Kč/měsíc; je závislá na obchodní strategii dodavatele
  • variabilní část – účtovaná v Kč/kWh nebo Kč/MWh; promítá se do ní cena, za kterou obchodník komoditu nakupuje, či případné další poplatky,

daně

  • DPH, případně daň ze zemního plynu (není-li subjekt od ní osvobozen)

Ke zmíněnému porovnání cenotvorby obou typů energií by také bylo ještě užitečné doplnit, jaký podíl z výsledné částky představuje regulovaná složka ceny. Zatímco tedy u elektřiny tvoří tato část více než polovinu z výsledné ceny za energii, u plynu představuje regulovaná složka menší (přibližně pouze třetinovou) část výsledné částky za dodávky energie.

Dobrovolná, přesto podstatná!

Specifickým pojmem v oblasti plynárenství je takzvaná indikativní cena. Co označuje, když jsme ji ve výše uvedených hlavních složkách výsledné ceny vůbec nezmínili? Indikativní cena plynu značí výši neregulované složky ceny za plyn, kterou Energetický regulační úřad považuje za přiměřenou. Jedná se tedy o doporučenou částku, za niž by obchodníci měli tuto komoditu svým zákazníkům ideálně prodávat. Přívlastek „doporučená“ je přitom v tomto případě potřeba zdůraznit, neboť takto stanovené ceny nejsou pro dodavatele závazné – mají pouze informativní charakter. Pokud tedy odebíráte zemní plyn od dodavatele, jehož neregulovaná složka ceny je vyšší než cena indikativní, nezakládá vám tento rozdíl právo na snížení ceny. Co je tedy jejich hlavním účelem? Indikativní ceny plynu slouží především jako psychologicko-marketingový argumentační nástroj odběratelů při snaze o získání výhodnější či udržení stávající ceny za plyn.

V tabulkách porovnáváme roční ceny za dodávky plynu ve dvou různých typech domácností. Parametry výpočtu u prvního typu (byt): Středočeský kraj (Praha-východ), spotřeba 0,6 MWh/rok (vaření). Parametry výpočtu u druhého typu (dům bez úsporných opatření): Středočeský kraj (Praha-východ), spotřeba 30 MWh/rok (vaření + případný ohřev vody + vytápění).

Údaje jsou aktuální k datu 13. srpna 2021 a jsou převzaty z webové kalkulačky portálu TZB-info, jenž je správcem provozovaného srovnávače. Do srovnání byli zařazeni pouze dodavatelé se smlouvou na dobu neurčitou a bez jakéhokoliv omezení cílové skupiny zákazníků (například pouze senioři či noví zákazníci). Zároveň byl do srovnání zařazen od každého dodavatele pouze jeden vybraný produkt. Údaje mají orientační charakter – v konečné výši skutečné ceny bývají u většiny dodavatelů navíc zohledněny další parametry (třeba zda od něj odebíráte současně i elektrickou energii, nebo zda jste nový či stávající zákazník). Pro zjištění přesné individuální nabídky je tak třeba v případě zájmu uvedené ceny vždy ověřit přímo u jednotlivých dodavatelů. Uveřejněné roční ceny jsou včetně DPH.

Parametry výpočtu u druhého typu (dům bez úsporných opatření): Středočeský kraj (Praha-východ), spotřeba 30 MWh/rok (vaření + případný ohřev vody + vytápění).
dodavatel
produkt
celková roční platba
Gazela Energy CENÍK 2021 28 662 Kč
RIGHT POWER eTarif Ekonom 28 720 Kč
Hanácká plynárenská On-line 2020 28 735 Kč
Jihlavské plynárny VIP 28 756 Kč
bezDodavatele 28 916 Kč
HALIMEDES Akce Listopad 2020 29 047 Kč
ENERGOFIN Levný plyn – srpen 2021 29 809 Kč
Eneka Jednička 30 582 Kč
eCENTRE LICIT ENERGIE 02/2021 30 622 Kč
České teplo ceník plyn MODOM 31 131 Kč
MND Produkt Plyn z první ruky – eLéto23 31 417 Kč
Rodinná energie Důvěra 31 566 Kč
Brodská plynárenská ON-LINE 2021 31 624 Kč
IN ENERGIE PREMIUM 21 31 893 Kč
EGO energie STANDARD FIX 1 ROK 31 929 Kč
AZ Energies PLYN BEZ ZÁVAZKU 32 132 Kč
E.ON Energie Ceník Variant PRO 24 Únor 2021 32 140 Kč
Czech Energy Plyník 12 32 278 Kč
PRIMAGAS TRANSPARENT 32 292 Kč
Pražská energetika PRE PLYN FIX PLUS 03/2021 32 350 Kč
SFORP FIX 32 365 Kč
BOHEMIA ENERGY BE RELAX promo červenec 21-23 32 655 Kč
COMFORT ENERGY CE RELAX promo červenec 21-23 32 655 Kč
X Energie XE RELAX promo červenec 21-23 32 655 Kč
ELIMON Svěží SPOT 33 040 Kč
indikativní cena plynu pro třetí čtvrtletí 2021 33 127 Kč
Microenergy Ceník - PLYN 33 236 Kč
ČEZ Prodej PLYN PRO ZTP 33 294 Kč
Františkovy Energie Online 33 454 Kč
Ray Energy RAY KOMBI 33 490 Kč
ENERGY BEES 33 635 Kč
Strong energy Air 2020 34 165 Kč
Česká energetická budoucnost Budoucnost (A1901) 34 325 Kč
Nano Energies Tarif Plyn Naplno 24 34 325 Kč
ZFP Energy PERFEKTNÍ CENÍK 2021 34 398 Kč
A-PLUS Energie Fixní cena 2021 35 109 Kč
Alpiq PLYN START A 36 35 145 Kč
General Energy PLYN PREMIUM 35 203 Kč
EUROPE EASY ENERGY eDomácnost 35 254 Kč
Teplárny Brno Plyn fix II 2021+2022+2023 35 305 Kč
Energie2 KLASIK 35 327 Kč
Blue – Gas 35 414 Kč
EASY POWER Ceník Standard Plyn Únor 2021 35 966 Kč
123ušetři.cz 36 067 Kč
CENTROPOL ENERGY FIXNĚ ONLINE na 2 roky 36 067 Kč
Pražská plynárenská SENIOR + 36 198 Kč
OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o. STANDARD 36 321 Kč
innogy (RWE) plyn Relax+ 24 A 36 576 Kč
Hradecké Plynárny VĚRNOST 36 706 Kč
VEMEX Energie Jistota 06/2021 36 706 Kč
Corasta STANDARD 36 721 Kč
Lumius Fix 1 36 779 Kč
Enbezo Standard 37 084 Kč
QUANTUM SPOŘÍLEK (včetně produktu INDIVIDUAL) 37 142 Kč
FONERGY PLYN ceník maloodběr 2021, PREMIUM 37 302 Kč
EFG Green energy GREEN PREMIUM 37 338 Kč
CONTE Akce Energie za 1 Kč 37 432 Kč
SPP Chytrý plyn červenec 2021 37 795 Kč
Karlovarská plynárenská KOMPLET 37 831 Kč
UCED Prodej 37 955 Kč
LAMA energy KOMPLET PRO 38 028 Kč
Česká energetická a plynárenská GARANTOVÁNO 38 376 Kč
EP Energy Trading EPET, varianta Bez závazku 38 557 Kč
Utylis Energie TRENDplus ONLINE 38 557 Kč
TGC Energie HLÍDÁME CENU ČERVENEC 2021 38 703 Kč
Clever Energies REALITY 38 935 Kč
ST Energy Standard 39 117 Kč
BIDLI energie BIDLI Plyn 39 247 Kč
FREE for YOU (elektronické doklady) 39 342 Kč
GEEN Sale Standard 39 973 Kč
ARMEX ENERGY HLÍDÁME CENU + 40 046 Kč
Carbounion Bohemia CARBOUNION STANDARD 24 40 895 Kč
Český Energetický Dodavatel FAIR PLAY 40 913 Kč
PRVNÍ MORAVSKÁ PLYNÁRNÍ COMFORT 40 968 Kč
Yello Yello Joule (elektronické vyúčtování) 41 258 Kč
Zelená elektřina Green 41 948 Kč
EAGLE ENERGY FIX24 41 984 Kč
Slovenské elektrárne ČR ZÁKLADNÍ CENÍK PLYNU 42 855 Kč
FREE. Česká republika CENÍK 2021 42 913 Kč
NWT 43 654 Kč
Lidová energie JISTOTA 2021 45 106 Kč
Česká regionální energetika KLASIK2021 47 669 Kč
Energie Pro PRO 65 398 Kč
Údaje jsou aktuální k datu 13. srpna 2021 a jsou převzaty z webové kalkulačky portálu TZB-info, jež je správcem provozovaného srovnávače. Do srovnání byli zařazeni pouze dodavatelé se smlouvou na dobu neurčitou a bez jakéhokoliv omezení cílové skupiny zákazníků (například pouze senioři či noví zákazníci). Zároveň byl do srovnání zařazen od každého dodavatele pouze jeden vybraný produkt. Údaje mají orientační charakter – v konečné výši skutečné ceny bývají u většiny dodavatelů navíc zohledněny další parametry (třeba zda od něj odebíráte současně i elektrickou energii, nebo zda jste nový či stávající zákazník). Pro zjištění přesné individuální nabídky je tak třeba v případě zájmu uvedené ceny vždy ověřit přímo u jednotlivých dodavatelů. Uveřejněné roční ceny jsou včetně DPH.
Parametry výpočtu u prvního typu (byt): Středočeský kraj (Praha-východ), spotřeba 0,6 MWh/rok (vaření).
dodavatel
produkt
celková roční platba
PRIMAGAS TRANSPARENT 1772 Kč
FONERGY PLYN ceník maloodběr 2021, PREMIUM 1850 Kč
Brodská plynárenská ON-LINE 2021 1853 Kč
ČEZ Prodej PLYN PRO ZTP 1875 Kč
Eneka E-tarif 1901 Kč
MND Produkt Plyn z první ruky – eLéto23 1904 Kč
indikativní cena plynu pro třetí čtvrtletí 2021 1912 Kč
Rodinná energie PŔÁTELÉ 2034 Kč
EP Energy Trading KLASIK HOME PROFIT, varianta: OPTIMUM 2040 Kč
NWT 2050 Kč
FREE. Česká republika CENÍK 2021 2064 Kč
EUROPE EASY ENERGY eDomácnost 2071 Kč
X Energie Premium 2071 Kč
Teplárny Brno Plyn fix II 2021+2022+2023 2072 Kč
Františkovy Energie Nezávazně 2128 Kč
SFORP FIX 2140 Kč
Pražská energetika PRE PLYN FIX PLUS 03/2021 2143 Kč
Microenergy Ceník - PLYN 2155 Kč
BOHEMIA ENERGY BE RELAX promo červenec 21-23 2158 Kč
COMFORT ENERGY CE RELAX promo červenec 21-23 2158 Kč
Ray Energy RAY KOMBI 2170 Kč
České teplo ceník plyn MODOM 2175 Kč
ZFP Energy PERFEKTNÍ CENÍK 2021 2177 Kč
eCENTRE LICIT ENERGIE 02/2021 2209 Kč
ELIMON Svěží 24 2209 Kč
QUANTUM FIX 2214 Kč
Hanácká plynárenská BUSINESS 2224 Kč
EGO energie STANDARD FIX 1 ROK 2231 Kč
VEMEX Energie Jistota 06/2021 2231 Kč
Česká energetická budoucnost Budoucnost (A2000) 2238 Kč
Blue – Gas NEW2019 2246 Kč
CENTROPOL ENERGY FIXNĚ ONLINE na 2 roky 2252 Kč
IN ENERGIE PREMIUM 21 2268 Kč
HALIMEDES STANDARD 2311 Kč
innogy (RWE) CENÍK PLYN OPTIMAL (druhých 12 měsíců) 2322 Kč
E.ON Energie Ceník Variant PRO 24 Únor 2021 2325 Kč
Corasta STANDARD 2329 Kč
Zelená elektřina Stabilita 2340 Kč
FREE for YOU (elektronické doklady) 2360 Kč
Jihlavské plynárny VIP 2376 Kč
Nano Energies Tarif Plyn Naplno 24 2376 Kč
A-PLUS Energie Fixní cena 2021 2380 Kč
CONTE Akce Energie za 1 Kč 2390 Kč
ENERGOFIN Levný plyn – srpen 2021 2397 Kč
EFG Green energy GREEN PREMIUM 2420 Kč
BIDLI energie BIDLI Plyn 2427 Kč
Gazela Energy CENÍK 2021 2427 Kč
UCED Prodej 2474 Kč
RIGHT POWER eTarif Ekonom 2506 Kč
PRVNÍ MORAVSKÁ PLYNÁRNÍ COMFORT 2522 Kč
Česká energetická a plynárenská GARANTOVÁNO 2523 Kč
Lumius Fix 1 2537 Kč
Karlovarská plynárenská KOMPLET 2543 Kč
SPP Chytrý plyn červenec 2021 2543 Kč
AZ Energies PLYN BEZ ZÁVAZKU 2579 Kč
ARMEX ENERGY CENÍK ZEMNÍHO PLYNU 2666 Kč
Czech Energy Plyník 12 2731 Kč
TGC Energie HLÍDÁME CENU ČERVENEC 2021 2754 Kč
Strong energy Air 2020 2760 Kč
Yello Yello Joule (elektronické vyúčtování) 2783 Kč
EAGLE ENERGY FIX24 2798 Kč
Enbezo Standard 2805 Kč
Clever Energies DŮVĚRA 2827 Kč
Energie2 KLASIK 2935 Kč
Slovenské elektrárne ČR ZÁKLADNÍ CENÍK PLYNU 2957 Kč
ENERGY BEES 3007 Kč
OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o. STANDARD 3030 Kč
Český Energetický Dodavatel FAIR PLAY 3282 Kč
General Energy PLYN PREMIUM 3357 Kč
EASY POWER Ceník Standard Plyn Únor 2021 3360 Kč
Lidová energie JISTOTA 2021 3429 Kč
ST Energy Standard 3465 Kč
LAMA energy KOMPLET PRO 3643 Kč
Utylis Energie LEVNÝ.CZ 3658 Kč
Hradecké Plynárny PLYN TOP 3886 Kč
Carbounion Bohemia CARBOUNION STANDARD 24 4090 Kč
GEEN Sale Standard 4176 Kč
bezDodavatele 4294 Kč
Česká regionální energetika KLASIK2021 4320 Kč
Alpiq PLYN START A 36 4660 Kč
Energie Pro PRO 5243 Kč
Údaje jsou aktuální k datu 13. srpna 2021 a jsou převzaty z webové kalkulačky portálu TZB-info, jež je správcem provozovaného srovnávače. Do srovnání byli zařazeni pouze dodavatelé se smlouvou na dobu neurčitou a bez jakéhokoliv omezení cílové skupiny zákazníků (například pouze senioři či noví zákazníci). Zároveň byl do srovnání zařazen od každého dodavatele pouze jeden vybraný produkt. Údaje mají orientační charakter – v konečné výši skutečné ceny bývají u většiny dodavatelů navíc zohledněny další parametry (třeba zda od něj odebíráte současně i elektrickou energii, nebo zda jste nový či stávající zákazník). Pro zjištění přesné individuální nabídky je tak třeba v případě zájmu uvedené ceny vždy ověřit přímo u jednotlivých dodavatelů. Uveřejněné roční ceny jsou včetně DPH.


Přihlásit