Využijte zdražování dodávek energií k opuštění dodavatele, s nímž nejste spokojení

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2021 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 17.8.2021   

Zprávy o tom, jak ceny energií letí strmě vzhůru, čtenáři v posledních týdnech zaznamenali ve všech médiích. Odhady, o kolik spotřebitelé v budoucnu zaplatí navíc, se ale liší. Zejména v případě budoucích cen elektřiny. Někteří dodavatelé již zdražují, jiní se k tomu chystají, co nevidět. Jistým pozitivem zdražování je to, že se díky němu můžete zbavit nevýhodné smlouvy nebo i stávajícího dodavatele, vůči němuž máte výhrady. Jaká práva máte při zdražení dodávek energií?

Spotřebitelský problém? Volejte poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009. Naši poradci jsou připraveni vám pomoci každý všední den od 9 do 17 hodin.

K uzavření nechtěné smlouvy o dodávkách elektřiny či plynu může snadno dojít během návštěvy podomního obchodníka či telefonického hovoru. Nevýhodnou smlouvu však lze sjednat i na pobočce dodavatele. Pokud si uvědomíte až s odstupem času po podpisu smlouvy, že jste se unáhlili, můžete být zaskočeni tím, že smlouvu nelze snadno ukončit. Může se stát, že ani nebudete vědět, že jste uzavřeli smlouvu na dobu určitou. A takovou smlouvu mnohdy nelze předčasně vypovědět vůbec, nebo až po zaplacení tučné smluvní pokuty v řádech i několika tisíců korun.

Ovšem existuje možnost, jak se můžete zbavit smlouvy sjednané na dobu určitou i bez placení smluvní pokuty. Podle energetického zákona od ní lze odstoupit v případě, že dodavatel jednostranně změní podmínky smlouvy. Což zahrnuje i zvýšení neregulované části ceny. Cena elektřiny a plynu se totiž skládá z regulované části určené státem, kterou nemůže dodavatel ovlivnit, a části neregulované. Ta záleží kromě jiného nejen na marži, ale i na ceně, za kterou elektřinu a plyn jako komoditu nakoupí právě dodavatel.

Dodavatel je povinen vás s chystaným zvýšením ceny seznámit. Může tak učinit dvojím způsobem. Pokud vás informuje individuálně, tedy podle dohody typicky dopisem, e-mailem nebo sms, a to nejpozději 30 dní přede dnem účinnosti změny, můžete od smlouvy odstoupit nejpozději desátý den před tímto datem. Přičemž i o tomto právu vás musí dodavatel informovat.

Pomáháme najít dohodu ve sporech mezi spotřebiteli a podnikateli

Začněte své stížnosti řešit s námi www.vasestiznosti.cz

Dodavatel však ne vždy chystané zdražování oznamuje individuálně. Pokud změnu podmínek pouze vyvěsí ve své provozovně či na webových stránkách, máte právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě tří měsíců ode dne účinnosti změny. Vyplatí se proto pravidelně kontrolovat webové stránky dodavatele elektřiny či plynu, abyste se o změně podmínek dozvěděli a případně jí využili k odstoupení od smlouvy.

Pokud se rozhodnete od smlouvy odstoupit z důvodu zvýšení ceny ze strany dodavatele, měli byste uzavřít novou smlouvu, která bude bezprostředně navazovat na původní, abyste se vyhnuli riziku, že se dopustíte neoprávněného odběru. Při něm totiž můžete za odebrané energie zaplatit více, než odpovídá skutečné spotřebě.

V současné době leží v Senátu novela energetického zákona. Ta má za cíl především vypořádat se s takzvanými energetickými šmejdy. Ovšem změny se dotknou třeba i práva na odstoupení od smlouvy v případě zvýšení ceny. Nově by dodavatel musel spotřebitele vždy v takovém případě individuálně informovat. Jednoznačně vítáme, aby byl spotřebitel vždy na změnu ceny či jiných podmínek prokazatelně upozorněn. Přesto bude nadále platit, že pokud se nebudete o své dodávky zajímat, nemusíte tuto informaci postřehnout. Z našich zkušeností totiž víme, že řada spotřebitelů nečte a nekontroluje ani své vyúčtování. Což není dobře i kvůli tomu, že na straně dodavatelů nejsou výjimečné chyby ve vyúčtováních.


Přihlásit