dTest: Využijte zdražování dodávek energií k opuštění dodavatele, s nímž nejste spokojení

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Vydáno: 17.8.2021   

Zprávy o tom, jak ceny energií letí strmě vzhůru, čtenáři v posledních týdnech zaznamenali ve všech médiích. Odhady, o kolik spotřebitelé v budoucnu zaplatí navíc, se ale liší. Zejména v případě budoucích cen elektřiny. Někteří dodavatelé již zdražují, jiní se k tomu chystají, co nevidět. Jistým pozitivem zdražování je to, že se díky němu můžete zbavit nevýhodné smlouvy nebo i stávajícího dodavatele, vůči němuž máte výhrady. Jaká práva máte při zdražení dodávek energií?

K uzavření nechtěné smlouvy o dodávkách elektřiny či plynu může snadno dojít během návštěvy podomního obchodníka či telefonického hovoru. Nevýhodnou smlouvu však lze sjednat i na pobočce dodavatele. Pokud si uvědomíte až s odstupem času po podpisu smlouvy, že jste se unáhlili, můžete být zaskočeni tím, že smlouvu nelze snadno ukončit. Může se stát, že ani nebudete vědět, že jste uzavřeli smlouvu na dobu určitou. A takovou smlouvu mnohdy nelze předčasně vypovědět vůbec, nebo až po zaplacení tučné smluvní pokuty v řádech i několika tisíců korun.

Ovšem existuje možnost, jak se můžete zbavit smlouvy sjednané na dobu určitou i bez placení smluvní pokuty. „Podle energetického zákona od ní lze odstoupit v případě, že dodavatel jednostranně změní podmínky smlouvy. Což zahrnuje i zvýšení neregulované části ceny,“ uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. A dále vysvětluje: „Cena elektřiny a plynu se totiž skládá z regulované části určené státem, kterou nemůže dodavatel ovlivnit, a části neregulované. Ta záleží kromě jiného nejen na marži, ale i na ceně, za kterou elektřinu a plyn jako komoditu nakoupí právě dodavatel.“

Dodavatel je povinen vás s chystaným zvýšením ceny seznámit. Může tak učinit dvojím způsobem. Pokud vás informuje individuálně, tedy podle dohody typicky dopisem, e-mailem nebo sms, a to nejpozději 30 dní přede dnem účinnosti změny, můžete od smlouvy odstoupit nejpozději desátý den před tímto datem. Přičemž i o tomto právu vás musí dodavatel informovat.

Dodavatel však ne vždy chystané zdražování oznamuje individuálně. Pokud změnu podmínek pouze vyvěsí ve své provozovně či na webových stránkách, máte právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě tří měsíců ode dne účinnosti změny. „Vyplatí se proto pravidelně kontrolovat webové stránky dodavatele elektřiny či plynu, abyste se o změně podmínek dozvěděli a případně jí využili k odstoupení od smlouvy,“ doporučuje Eduarda Hekšová.

Pokud se rozhodnete od smlouvy odstoupit z důvodu zvýšení ceny ze strany dodavatele, měli byste uzavřít novou smlouvu, která bude bezprostředně navazovat na původní, abyste se vyhnuli riziku, že se dopustíte neoprávněného odběru. Při něm totiž můžete za odebrané energie zaplatit více, než odpovídá skutečné spotřebě.

V současné době leží v Senátu novela energetického zákona. Ta má za cíl především vypořádat se s takzvanými energetickými šmejdy. Ovšem změny se dotknou třeba i práva na odstoupení od smlouvy v případě zvýšení ceny. Nově by dodavatel musel spotřebitele vždy v takovém případě individuálně informovat. „Jednoznačně vítáme, aby byl spotřebitel vždy na změnu ceny či jiných podmínek prokazatelně upozorněn. Přesto bude nadále platit, že pokud se nebudete o své dodávky zajímat, nemusíte tuto informaci postřehnout. Z našich zkušeností totiž víme, že řada spotřebitelů nečte a nekontroluje ani své vyúčtování. Což není dobře i kvůli tomu, že na straně dodavatelů nejsou výjimečné chyby ve vyúčtováních,“ uzavírá Eduarda Hekšová.

Kontakt pro média:

Jaroslav Švehla, svehla@dtest.cz, tel.: +420 604 556 874

 

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Přihlásit