Francie trestá Airbnb za nedodržování pravidel

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 17.8.2021   

Společnost Airbnb musí ve Francii zaplatit vysoké pokuty za zamlčování informací ve svých nabídkách a za nedodržení nařízení pařížské radnice.

Francouzské Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, spotřebu a potlačování podvodů (DGCCRF) uložilo správní pokutu ve výši 300 000 eur evropské společnosti Airbnb Ireland Unlimited Company. Důvodem jsou nedostatky odhalené při kontrolách na internetových stránkách firmy, a sice „nedodržování předpisů stanovených spotřebitelským zákonodárstvím platným pro provozovatele digitálních platforem“.

Úřad upozornil zejména na absenci informací týkajících se ustanovení spotřebitelského zákona o právu na odstoupení od smlouvy. Zákon sice nestanoví lhůtu pro odstoupení u ubytovacích služeb, ale společnost Airbnb na to měla zákazníky upozorňovat v každé nabídce, což nečinil. Úřad na tento fakt poukazoval již v roce 2019, společnost však chybu nenapravila.Někteří spotřebitelé, kteří nevědí o právu odstoupit od smlouvy, se tak mohou po rezervaci dostat do potíží, zejména v době pandemie. V nabídkách Airbnb rovněž běžně chybí údaje, zda se jedná o soukromého nebo profesionálního ubytovatele nebo informace o právní odpovědnosti, stejně jako poučení, že spory mezi ubytovateli a zákazníky se řeší soudní cestou.

Jde o druhou pokutu uloženou Airbnb v letošním roce ve Francii. Pařížský soud už dříve rozhodl ve prospěch pařížské radnice. Ta společnost kritizovala za nabídky bez speciálního registračního čísla stanoveného magistrátem. Registrační čísla slouží ke sledování, zda pronajímatel nepřekračuje maximum 120 nocí ročně, po které může ubytovávat zákazníky jako sezónní přivýdělek.

Airbnb se opakovaně brání, že je takové opatření příliš komplikované. Za nedodržení nařízení ovšem musí nyní zaplatit odškodné ve výši 8000 eur úřadu pařížského starosty, připomněla spotřebitelská organizace UFC-Que Choisir.

Přihlásit