Jak se testovalo

Jak se hodnotilo

Jak se hodnotilo:

  • profylaxe zubního kazu: 35 %
  • balení: 10 %
  • deklarace a rekl. sdělení: 20 %
  • ochrana před plakem a zánětem dásní: 35 %

Dva experti analyzovali složení ústních vod a zjišťovali, do jaké míry dovedou chránit před vznikem zubního kazu, plakem či zánětem dásní. Měřili obsah účinných látek a srovnávali ho s deklarací na obalu. Vzniklé hodnocení je založeno na současných vědeckých poznatcích a vychází také z doporučení odborných sdružení a specializované literatury.  

Profylaxe zubního kazu

Pokud ústní voda obsahuje fluorid v optimálním množství, pomáhá prevenci vzniku zubního kazu a přispívá k zesílení zubní skloviny. Při posuzování profylaxe zubního kazu pomocí fluoridu se oslovení experti zaměřili na koncentraci fluoridu ve výrobku, hodnotu pH a případný výskyt dalších účinných látek. Pro zjištění přítomnosti fluoridu se využívá metoda plynové chromatografie, konkrétně detekce ionizací plamenem (GC-FID, norma K 84.06.01-2 (EG)). Zjišťování kyselosti či zásaditosti ústní vody se vykonává pomocí pH elektrody.  

Ochrana před zubním plakem a zánětem dásní

Antimikrobiální účinné látky v ústních vodách mohou bojovat proti tvorbě plaku a zanícení dásní. Detekovala se přítomnost alkoholu, cetylpyridiniumchloridu a zinku (pokud byly tyto látky deklarované výrobcem). Obsah alkoholu byl změřen výše zmíněnou metodou GC-FID. Cetylpyridiniumchlorid prověřovala kapalinová chromatografie (postup dle normy K 84.00-22) a zinek hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (norma DIN EN ISO 17294-2.)  

Balení

Pět odborníků hodnotilo základní manipulaci s balením. Prověřovali snadnost otevírání a zavírání a také jednoduchost dávkování. Všímali si rovněž případné přítomnosti ochrany před dětmi a zda etiketa obsahuje informace o nakládání s použitým obalem. Na nejméně třech baleních každého produktu byla zjišťována míra naplnění. Zjišťovalo se, zda obal neobsahuje zavádějící nebo lživá tvrzení. V neposlední řadě byly kontrolovány ochranné známky a jiná označení.  

Deklarace a reklamní sdělení

Jeden z expertů podrobně pročetl veškerá reklamní tvrzení a jiné informace uvedené na obalu a srovnával je s odpovídajícími regulacemi EU. Další tři odborníci byli pověřeni zhodnocením srozumitelnosti a úplnosti uvedených informací. Dále se srovnávalo tvrzení na obalu se skutečným obsahem aktivních látek a rozhodovalo, zda daný výrobek splňuje nároky na nadstandardní péči o zuby. 

Limity hodnocení

Pokud byla ochrana před zubním kazem, plakem nebo zánětem dásní uspokojivá nebo horší, celkové hodnocení mohlo být maximálně o jeden stupeň lepší. Pokud byl výsledek ověření deklarace a reklamních sdělení uspokojivý, bylo celkové hodnocení sníženo o půl známky. V případě nedostatečného hodnocení bylo nedostatečné rovněž celkové skóre. 

Přihlásit