Jak testujeme chladničky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení.

  • chladicí výkon: 20 %
  • mrazicí výkon: 10 %
  • tepelná stabilita: 10 %
  • doporučené nast. teplot: 10 %
  • optimalizov. nast. teplot: 10 %
  • izolace: 5 %
  • obsluha: 10 %
  • hlučnost a vibrace: 5 %
  • spotřeba el. energie: 20 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Zkoušky výkonu probíhají v místnosti s teplotou a vlhkostí specifikovanou normou ČSN EN ISO 15502. Také instalace jednotlivých modelů pro účely testu a jejich naplnění kvůli simulaci reálného používání probíhá podle této normy.

POZNÁMKA: Testy probíhají v mezinárodní spolupráci několika spotřebitelských organizací a každá má při zadávání výrobku k testu možnost zvolit, zda bude testována i funkce rychlého chlazení nebo mrazení. V některých případech se tak může stát, že u chladničky, která funkcí rychlé chlazení disponuje, nebyl test proveden. Zkoušky chladicího a mrazicího výkonu v případě rychlého chlazení nebo mrazení nemají na celkovou známku vliv.

Chladicí a mrazicí výkon

V případě zkoušky chladicího výkonu měříme, za jak dlouho dokáže mraznička zchladit čerstvé potraviny na teplotu 8 a 5 °C (respektive nejnižší ustálenou hodnotu). Pokud je přístroj vybaven zásuvkou pro uchovávání choulostivých potravin, cílová teplota je 2 °C. U zkoušky mrazicího výkonu hodnotíme, za jak dlouho dokáže mraznička zmrazit potraviny na teplotu -16 °C.

Spotřeba energie

Celkové hodnocení vychází z naměřených hodnot spotřeby elektrické energie a spočítané efektivity jejího využití na jeden litr využitelného objemu. Tím se vyhýbáme znevýhodňování velkých chladniček oproti menším modelům. Ve výsledkových tabulkách uvádíme také hodnotu celkové roční spotřeby.

Tepelná stabilita

Při těchto zkouškách sledujeme vliv okolní teploty na správné fungování chladničky a mrazničky. Zjišťujeme tak, zda má na chod přístroje vliv umístění například do sklepa, garáže či nevytápěné chalupy, nebo naopak do horké místnosti. Přístroje testujeme v 10, a 32 °C při nastavení teploty v chladicí části na 4 °C (pokud je vybavena zónou pro uchovávání choulostivých potravin, tak na 2 °C ve zmíněné zóně). Cílová teplota v mrazničce by měla být -18 °C, pokud přístroj nemá dva termostaty, je rozhodující teplota v chladničce.

Doporučené a optimalizované nastavení teplot

Měříme odchylky mezi vnitřními teplotami v chladicí a mrazicí části při nastavení termostatu doporučeném výrobcem a ideálními teplotami (4 °C v chladničce, -18 °C v mrazničce). Okolní teplota při zkoušce je 25 °C. Při optimalizovaném nastavení na termostatu zadáme zmiňované ideální cílové teploty a sledujeme, zda a za jak dlouho spotřebič skutečně dosáhne.

Izolace

Cílem této zkoušky je zjistit, za jak dlouho po výpadku elektrického proudu vzroste vnitřní teplota v mrazničce z -18 na -9 °C. Okolní teplota při zkoušce je 25 °C.

Obsluha

Na celkové známce za obsluhu se podílí snadnost čistění, přístupnost úložných prostor, jednoduchost nastavení, viditelnost/slyšitelnost varovných signálů a indikátorů a vnitřní osvětlení.

Hlučnost a vibrace jednotlivých modelů hodnotí trojice expertů.

Rozměry chladniček, které uvádíme, se liší od rozměrů udávaných výrobci, protože k nim rovnou připočítáváme prostor potřebný pro cirkulaci vzduchu v situaci, kdy je chladnička zastavěna v kuchyňské lince. Informace čerpáme z návodu k použití.

Údaj o deklarované roční spotřebě i energetické třídě přebíráme z energetického štítku. U všech produktů publikovaných od března 2021 uvádíme údaje z nových energetických štítků. U dříve testovaných produktů jsou uvedeny údaje platné v době publikace.

Text „Jak testujeme“ zobrazuje nejnovější testovací program. „Jak testujeme“ pro výrobky testované podle starších testovacích programů naleznete u příslušného článku s testem.

Přihlásit